Jaki jest limit punktów karnych i co robić, gdy zostanie przekroczony?

Limit punktów karnych za wykroczenia drogowe to gorący temat wśród polskich kierowców w 2022 roku. Wszystko za sprawą nowego taryfikatora za przewinienia na drodze i co za tym idzie - łatwiejszej utraty prawa jazdy. Jaki jest limit punktów karnych? Co zrobić, gdy zostanie on przekroczony? Oto szczegóły!

Taryfikator punktów karnych w 2022 roku. Nowe zasady karania kierowców


1 stycznia 2022 roku weszły w życie znowelizowane przepisy i nowy taryfikator mandatów. Wyższe kary mają przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Kierowcy, którzy lekceważą przepisy drogowe, dotkliwie odczują zmiany.

Skuteczną bronią w walce z piratami drogowymi ma być też nowy taryfikator punktów karnych. Zacznie on obowiązywać od września 2022 roku. Co się zmieni?

Reklama

Nowy taryfikator od września 2022 roku - 15 punktów karnych

Maksymalna liczba punktów karnych, którą będzie mógł nałożyć policjant, wzrośnie do 15. Tak wysoka kara czeka kierowcę, który:

 • nie zatrzyma się do kontroli drogowej,
 • wsiądzie za kierownicę w stanie po spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka,
 • będzie kierować pojazdem, znajdując się w stanie nietrzeźwości,
 • spowoduje katastrofę w ruchu lądowym,
 • spowoduje wypadek drogowy,
 • ominie znajdujący się przed nim pojazd, który zatrzymał się, by ustąpić pierwszeństwa pieszym,
 • będzie wyprzedzał na przejściu dla pieszych lub tuż przed nim,
 • będzie wyprzedzał na przejeździe kolejowym lub tuż przed nim,
 • nie zatrzyma pojazdu, by umożliwić przejście przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub pieszemu z zauważalnie ograniczoną mobilnością ruchową,
 • przekroczy dopuszczalną prędkość o powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym,
 • przekroczy dopuszczalną prędkość o powyżej 50 km/h w obszarze niezabudowanym,
 • podczas skręcania w drogę poprzeczną, nie ustąpi pierwszeństwa przechodzącemu przez nią pieszemu.

Nowy taryfikator od września 2022 roku - 10 punktów karnych

Obecnie najwyższa możliwa kara za jedno wykroczenie wynosi 10 punktów karnych. Od września taką karę otrzyma kierowca, który:

 • nie udzieli pomocy ofierze wypadku,
 • złamie zakaz zawracania na drodze ekspresowej bądź autostradzie,

 • przekroczy dozwoloną prędkość o 31 - 40 km/h,

 • wjedzie na przejazd, gdy zapora jest opuszczona lub znajduje się w trakcie stopniowego opuszczania/podnoszenia,

 • złamanie zakazu wjazdu na przejazd, gdy po drugiej stronie nie ma warunków do kontynuowania jazdy,
 • przewozi inne osoby pojazdem, który nie jest przystosowany do tego celu lub posiada niewystarczającą liczbę miejsc.

Nowy taryfikator od września 2022 roku - 8 punktów karnych

Z kolei 8 punktów można będzie otrzymać za:

 • zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, albo w odległości 10 m za tym przejściem lub przejazdem na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu,

 • naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie,

 • naruszenie zakazu wyprzedzania przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, a także na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi, na skrzyżowaniach, na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi, na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi, niestosowanie się do znaku "zakaz wyprzedzania",

 • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej, na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu, pojazdom szynowym, rowerzystom, niezastosowanie się do: sygnałów świetlnych, sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego,

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania,

 • używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim.

Jaki jest limit punktów karnych w 2022 roku

Maksymalna liczba punktów, jaką kierowca może "zdobyć", nie ulegnie zmianie w 2022 roku. Nadal będą to 24 punkty w przypadku doświadczonych kierowców.

Zmieniony został za to system likwidacji punktów karnych. Będą znikać one z konta kierowcy po dwóch latach od opłacenia mandatu, a nie - jak do tej pory - po roku od jego otrzymania.

Oznacza to, że jeśli prowadzący pojazd nie opłaci grzywny, punkty karne nigdy nie stracą ważności. Nieprzyjęcie mandatu oraz poczekanie na rozwiązanie sprawy w sądzie nie jest więc dobrym sposobem na uniknięcie konsekwencji przekroczenia punktów karnych.

Limit punktów karnych dla młodego kierowcy

Młody kierowca to osoba, która zdała egzamin na prawo jazdy w ciągu ostatniego roku. Określa to data odebrania prawa jazdy. W pierwszym miesiącach młody kierowca jest poddany szczególnym rygorom, jeśli chodzi o liczbę popełnianych przez niego wykroczeń.

Młodzi kierowcy są najbardziej narażeni na utratę prawa jazdy, gdyż w odróżnieniu od bardziej doświadczonych uczestników ruchu drogowego, mają oni do wykorzystania tylko 20 punktów karnych.

Co robić, gdy limit punktów karnych zostanie przekroczony?

Policja może zatrzymać prawo jazdy w przypadku przekroczenia przez kierującego pojazdem limitu punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Zabranie prawa jazdy za punkty karne wiąże się z koniecznością ponownego przejścia egzaminu teoretycznego i praktycznego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku informacja trafia do starostwa, to przywraca uprawnienia i wydaje kierowcy zatrzymane prawo jazdy.

W przypadku młodego kierowcy, który ma prawo jazdy krócej niż rok - konieczne jest również ponowne odbycie kursu. Przekroczenie limitu 20 punktów karnych skutkuje całkowitym odebraniem uprawnień, a nie tylko ich zatrzymaniem.

Kurs redukujący punkty karne w WORD. Ile trwa i ile kosztuje?

Szkolenie redukujące ilość punktów karnych organizują WORD-y w całym kraju. Możliwość uczestnictwa w takim kursie mają kierowcy, którzy posiadają prawo jazdy dłużej niż rok i nie przekroczyli jeszcze limitu punktów karnych. Kurs kosztuje od 350 do 400 złotych.

Wykłady trwają sześć godzin lekcyjnych, podczas których poruszane są tematy związane z wypadkami drogowymi - ich przyczynami, skutkami zdarzeń i psychologią zachowań kierowców. Po udziale w wykładzie uczestnik otrzymuje zaświadczenie podpisane przez dyrektora WORD-u. W ten sposób z konta kierowcy znika sześć punktów karnych.

Trzeba pamiętać, że wkrótce redukcja punktów karnych nie będzie możliwa. Tego typu szkolenia całkowicie znikną od października 2022 roku.

Liczba punktów karnych a cena polisy ubezpieczeniowej OC

Ostrzejsze przepisy dla kierowców są dotkliwe nie tylko ze względu na punkty karne i wyższe mandaty. Podpisana przez prezydenta nowelizacja zakłada m.in. uzależnienie wysokości obowiązującego OC od liczby punktów karnych.

W skrócie: firmy ubezpieczeniowe mają wgląd do historii kar każdego kierowcy. Im więcej punktów karnych ma ich klient na swoim koncie, tym składka polisy jest wyższa. W niektórych przypadkach koszt ubezpieczenia OC może wzrosnąć nawet dwukrotnie.

***

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: punkty karne | prawo jazdy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy