​Ile trwa egzamin na prawo jazdy? Pytania i zadania zależą od kategorii

Każda osoba, która chce uzyskać prawo jazdy, musi zdać egzamin składający się z części teoretycznej oraz praktycznej. By zdobyć uprawnienia do kierowania pojazdami trzeba mieć ukończone 18 lat. Jak wyglądają poszczególne części egzaminu i ile trwają. Wszystko zależy od kategorii prawa jazdy.

Egzamin prawa jazdy poprzedzają lekcje teoretyczne i lekcje praktyczne. Kurs nauki jazdy w ośrodku szkolenia kierowców za tobą. Po zaliczonym kursie kandydat na kierowcę może przystąpić do egzaminu. W pierwszej kolejności zdajesz egzamin teoretyczny. 

Ile jest pytań w testach na egzaminie teoretycznym na prawo jazdy?

Egzamin na prawo jazdy przeprowadzany jest w odpowiednio przystosowanej do tego celu sali, z użyciem systemu teleinformatycznego danego ośrodka egzaminacyjnego. Równocześnie podchodzić może do niego nie więcej niż 20 osób egzaminowanych.

Część teoretyczna egzaminu państwowego na prawo jazdy opiera się na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi pytania z bazy oficjalnych pytań liczącej 3694 pozycje. 

Reklama

Teoria obejmuje na egzaminie:

  • 20 pytań z wiedzy podstawowej (10 o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, 6 o średnim oraz 4 o niskim); 
  • 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy (6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, 4 o średnim, 2 o niskim).

Wszystkie oficjalne pytania z bazy zawierają jedną prawidłową odpowiedź. 

Trzy punkty można uzyskać za prawidłową odpowiedź na pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, dwa za pytanie o znaczeniu średnim i jeden za pytanie o niskim znaczeniu.

Udzielenie odpowiedzi na poszczególne pytania z wiedzy podstawowej polega m.in. na wyborze jednej z dwóch zaproponowanych przez system odpowiedzi, oznaczonych słowami TAK lub NIE.

  

Na przeczytanie treści polecenia z bazy pytań osoba egzaminowana ma 20 sekund, a na odpowiedź — 15 sekund (dotyczy to pytań z wiedzy podstawowej). 

W skład egzaminu teoretycznego wchodzą również pytania z wiedzy specjalistycznej, na które odpowiada się, wybierając jedną prawidłową odpowiedź spośród trzech propozycji, oznaczonych literami A, B oraz C. Na ich przeczytanie oraz udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund. 

Ma ona prawo do poprawy swojej odpowiedzi do momentu zatwierdzenia jej przez przejście do kolejnego pytania lub do upływu wyznaczonego czasu. Niewskazanie jakiejkolwiek z nich jest równoznaczne z udzieleniem odpowiedzi nieprawidłowej i uzyskaniem 0 punktów.

W egzaminie teoretycznym maksymalnie można zdobyć 74 punkty. By go zdać, niezbędne jest uzyskanie minimum 68. 

Ile trwa egzamin teoretyczny na prawo jazdy?

Czas trwania egzaminu teoretycznego to 25 minut. Co ważne, osoba egzaminowana może przystąpić do części teoretycznej w zakresie więcej niż jedna kategoria prawa jazdy lub pozwolenie. 

W takim wypadku czas egzaminu ulega wydłużeniu o 25 minut dla każdej następnej kategorii lub pozwolenia.

Czy trudno zdać egzamin praktyczny na prawo jazdy?

Gdy zdasz egzamin teoretyczny, przychodzi czas na część praktyczną. W ośrodku ruchu drogowego sprawdzane są między innymi umiejętności wykonywania podstawowych czynności na placu manewrowym. 

Są nimi jazda po łuku do przodu i tyłu oraz ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu. 

Kolejnym elementem praktycznego egzaminu na prawo jazdy jest parkowanie prostopadłe, skośne oraz równoległe i manewr zawracania (wykonywane są one w ruchu miejskim). 

Praktyka obejmuje także skontrolowanie umiejętności jazdy w ruchu drogowym. Przeprowadzany jest on na drogach publicznych.

Oceniając kwalifikacje osoby podchodzącej do części praktycznej z prawa jazdy, egzaminator szczególną uwagę zwraca na kwestie, takie jak: 

  • kultura i dynamika jazdy, 
  • sposób wykonywania poszczególnych czynności na drodze, 
  • zachowanie w stosunku do pozostałych uczestników ruchu drogowego, 
  • umiejętność oceny rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń na drodze, 
  • skuteczność reagowania w sytuacji zagrożenia 
  • zdolność do posługiwania się poszczególnymi mechanizmami sterowania pojazdem.

Osoba egzaminowana uzyskuje wynik pozytywny z egzaminu praktycznego, gdy udało jej się prawidłowo wykonać wszystkie zadania egzaminacyjne.

Egzamin zostanie przerwany (kandydat na kierowcę uzyska wynik negatywny), gdy dwukrotnie nieprawidłowo wykonało się to samo zadanie egzaminacyjne lub w sytuacji, w której egzaminator stwierdzi, że dana osoba nie panuje w wystarczającym stopniu nad pojazdem, a dalsza jazda może zagrażać bezpieczeństwu na drodze. 

Ile trzeba jeździć na egzaminie praktycznym na prawo jazdy?

Czas jego trwania egzaminu praktycznego na prawo jazdy jest uzależniony od kategorii. 

W przypadku prawa jazdy kategorii A1, A, B+E oraz T jest to 25 minut, prawa jazdy kategorii B i B1 - 40 minut, a prawa jazdy kategorii C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E oraz D+E - 45 minut.

Zdany egzamin na prawo jazdy i co dalej?

Teoria i praktyka za tobą, a wynik egzaminu jest pozytywny? Kolejnym etapem jest wysłanie przez ośrodek egzaminacyjny (WORD) stosownej informacji o wyniku do odpowiedniego urzędu. 

Status sprawy można na bieżąco monitorować w Internecie podając imię i nazwisko oraz numer PESEL. Do otrzymania prawa jazdy, niezbędne jest uiszczenie opłaty w wysokości 100 zł 50 gr. Na prawo jazdy czeka się krótko. Dokument jest wydawany w przeciągu 9 dni roboczych od złożenia wniosku.

Koszt prawa jazdy w każdym mieście jest inny. Składa się na to cena kursu, egzaminu teoretycznego oraz praktycznego i opłata za wydanie dokumentu. Jeżeli chodzi o najpopularniejszą kategorię B, cena waha się od 1500 do 2500 zł i zależy od wielkości miasta. 

Im jest ono większe, tym z wyższymi kosztami należy się liczyć, chcąc zdobyć prawo jazdy.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: prawo jazdy | egzamin na prawo jazdy | kurs na prawo jazdy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy