Stłuczka na parkingu pod marketem. Kto miał pierwszeństwo?

Na parkingach pod marketami panuje bardzo duże zagęszczenie ruchu, szczególnie popołudniami i w weekendy. Właśnie dlatego często dochodzi tam do stłuczek, wielu kierowców nie wie, jak zachować się w tym miejscu. Sprawdź przepisy ruchu drogowego dla parkingu. Wyjaśniamy, kto ma pierwszeństwo.

Parkingi pod marketami nie są drogami publicznymi, jednak należą do dróg wewnętrznych. Według art. 1. ustawy 2. powinniśmy stosować się do znaków i sygnałów. Problem zaczyna się w momencie, gdy parking nie jest oznakowany lub ma tylko znaki poziome sugerujące pierwszeństwo. Niestety one również mogą doprowadzić do stłuczki. Jak zatem poruszać się po parkingu?

Kto ma pierwszeństwo na parkingu pod marketem?

Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych, do znaków poziomych stosujemy się przy obecności znaków pionowych. O pierwszeństwie na parkingu pod marketem decyduje znak pionowy A-7 "ustąp pierwszeństwa" oraz znak poziomy P-13 "linia warunkowego zatrzymania" złożony z trójkątów. 

Reklama

W przypadku braku znaku A-7, na parkingu ma pierwszeństwo pojazd nadjeżdżający z prawej strony. Przy oznakowaniu parkingu pod marketem samym znakiem P-13 należy zastosować "zasadę prawej ręki". 

Na skrzyżowaniu na parkingu musimy ustąpić pierwszeństwa pojazdowi z prawej strony. Jeżeli skręcamy w lewo, to także ustępujemy pierwszeństwa kierowcy jadącemu z przeciwnego kierunku na wprost lub skręcającemu w prawo. Nie należy sugerować się znakami namalowanymi na alejkach, a zastosować zasady obowiązujące na skrzyżowaniu równorzędnym

Czy pieszy ma pierwszeństwo na parkingu?

Według art. 26 Kodeksu Drogowego ustawy 4. kierowca, przejeżdżając przez drogę dla pieszych lub chodnik musi zachować szczególną ostrożność i zmniejszyć prędkość, a także ustąpić pierwszeństwa. 

Dodatkowo według ustawy 5. przepis ten obowiązuje również w trakcie jazdy po placu, gdzie ruch dla pieszych, rowerów i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni ze względu na niewyodrębnienie jezdni i chodników

Przepisy jasno wskazują, że pieszy ma pierwszeństwo na parkingu. Zasada ta obowiązuje również na skwerach, stacjach benzynowych czy powierzchniach wokół budynków usługowych. 

CZYTAJ TAKŻE:

Zatrzymanie przez policję. Prawa i obowiązki kierowcy

Czy na pasie do skrętu trzeba włączać kierunkowskaz?

Droga pożarowa. Niby jest, a jednak jej nie ma. Wiesz jak się zachować?

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: stłuczka parkingowa | pierwszeństwo przejazdu
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy