​Mandat za parkowanie. Jak parkować, by go nie dostać?

Opłacenie mandatu karnego za nieprawidłowe parkowanie na pewno nie należy do najprzyjemniejszych wydatków dla kierowców. Zwłaszcza że dzięki przestrzeganiu przepisów można ich uniknąć. W tym artykule przedstawimy zasady, których przestrzeganie pozwoli uchronić się przed koniecznością opłacenia kar za niewłaściwe parkowanie.

Mandat za parkowanie - jak parkować, by go nie dostać?

Jak opisuje ustawa Prawo o Ruchu Drogowym, postój samochodu jest możliwy w miejscach i warunkach niepowodujących zagrożenia dla innych użytkowników ruchu. Miejsca do parkowania, które są do tego przeznaczone, są skonstruowane tak, by auto było dobrze widoczne. 

Aby nie otrzymać mandatu za parkowanie, należy stosować się do oznakowania pionowego, poziomego oraz podstawowych zasad ruchu drogowego. Artykuł 49 Kodeksu Drogowego precyzyjnie opisuje miejsca, gdzie zabrania się postoju i zatrzymywania się. Można tu wskazać na:

Reklama
 • obszar zabudowany, gdy pojazd lub ich zespół przekracza 16 ton, jego długość przekracza 12 metrów, a miejsce nie jest do tego przeznaczone;
 • miejsca inne niż do tego przeznaczone w strefie zamieszkania;
 • przejazd kolejowy, przed i za nim, po obu brzegach jezdni, od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską;
 • miejsce, w którym zaparkowanie samochodu utrudniać będzie wyjazd lub wjazd do posesji, parkingu, czy garażu;
 • miejsce, w którym zaparkowanie samochodu utrudniać będzie dostęp do innego samochodu, który jest zaparkowany w odpowiedni sposób;
 • miejsce, w którym zaparkowanie samochodu utrudniać będzie możliwość wyjazdu innemu, zaparkowanemu prawidłowo pojazdowi;
 • drogi ekspresowe albo autostrady, w miejscach innych niż do tego wyznaczone (np. MOP-y).

Należy również unikać zatrzymywania się w miejscach, gdzie:

 • znajduje się przejazd tramwajowy czy skrzyżowanie — w takiej sytuacji obowiązuje nas odległość nie mniejsza, niż 10 metrów;
 • znajduje się przejście dla pieszych czy ścieżka rowerowa — tu również stosuje się zasadę 10 metrów;
 • znajduje się tunel, wiadukt lub most.

Kierowcy nie mogą też zaparkować swojego pojazdu: 

 • na środku szosy lub przy krawędziach jezdni, jeśli w ich pobliżu znajduje się linia ciągła;
 • jeśli pojazd znajduje się w odległości mniejszej, niż 10 metrów od strony przedniej znaku, sygnału drogowego, a pojazd mógłby go zasłonić;
 • przy lewej krawędzi jezdni z wyjątkiem zatrzymania lub postoju na drodze jednokierunkowej, lub dwukierunkowej o małym ruchu;
 • gdy odległość jest mniejsza, niż 15 metrów od słupka czy tablicy wskazującej na przystanek, a także w obrębie przystanku z zatoką na całej jej długości;
 • jeśli odległość nie przekracza 15 metrów od końca wysepki,
 • kiedy droga z prawej strony ma wyłącznie jeden pas ruchu, obok którego nie wyznaczono wydzielonych do tego miejsc,
 • na ścieżce rowerowej, pasie ruchu dla rowerów czy śluzie rowerowej.

Jakie są wysokości mandatów za parkowanie w niedozwolonych miejscach?

Zdecydowana większość mandatów za parkowanie oscyluje w granicach od 100 do 300 złotych. Warto jednak wiedzieć o tym, że w niektórych sytuacjach kierowcy niestosujący się do przepisów dotyczących zatrzymywania się i parkowania pojazdem, mogą otrzymać znacznie wyższą karę. 

Kwoty za poszczególne wykroczenia przedstawiają się następująco:

 • 100 zł kierowca zapłaci za nieprzestrzeganie znaków i zasad  takich jak: 
 • B-35 "zakaz postoju", 
 • B-36 "zakaz zatrzymywania się", 
 • B-37 lub B-38 "zakaz postoju w określonym dniu", 
 • B-39 "strefa ograniczonego postoju", 
 • D-19 "postój taksówek", 
 • zastawianie ścieżki rowerowej, 
 • parkowanie nierównolegle do krawędzi (w przypadku znaku nakazującego inaczej), 
 • parkowanie w krótszej odległości niż 15 metrów od tablicy lub słupka oznaczających przystanek, 
 • parkowanie w krótszej odległości niż 15 metrów od krańcowych punktów wysepki, 
 • nierespektowanie tabliczki T-30 ukazującej sposób postoju.
 • 300 zł kierowca zapłaci za zaparkowanie samochodu w odległości bliższej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych albo skrzyżowania.
 • 400 zł kierujący pojazdem zapłaci za używanie karty parkingowej innej osoby oraz za niezastosowanie się do znaków B-10 "zakaz wjazdu motorowerów".
 • 500 zł kierowca zapłaci za niedostosowanie się do znaków: 
 • P-18 "stanowisko postojowe",
 • P-24 "miejsce dla niepełnosprawnych",
 • P-20 "koperta",
 • P-24 "miejsce na niepełnosprawnych", który umieszczony jest bez oznaczenia pionowego D-18, D-18a lub D-18b.
 • 800 zł kierujący pojazdem zapłaci za użytkowanie cudzej karty parkingowej przy jednoczesnym braku dostosowania się do znaków P-18 i P-24 lub P-20 i P-24, który umieszczony jest bez oznaczenia pionowego D-18, D-18a lub D-18b". Również posługiwanie się cudzą kartą parkingową dla niepełnosprawnych i brak dostosowania się do znaków D-18 albo D-18b z tabliczką T-29 albo D-18a z zamieszczoną pod nim tabliczką T-29.
INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: parkowanie | mandat za parkowanie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy