Reklama

Koniec parkowania na chodnikach? Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury

"We wrześniu zakaz parkowania samochodów na chodnikach". Takie i podobne mu nagłówki przetoczyły się w ostatnich dniach przez ogólnopolskie media. Do informacji, które wywołały prawdziwą burzę wśród kierowców, odnieśli się właśnie przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury. Uspokajamy - zgodnie z naszą wczorajszą publikacją na ten temat - kierowcy nie mają się czego obawiać. Nowe przepisy, przynajmniej na tym etapie, nie zmieniają zasad zatrzymania i postoju pojazdów na chodnikach.

Przypomnijmy - chodzi o znowelizowaną Ustawę o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, na mocy której zmieniono też zapisy kilku innych ustaw (m.in. kodeksu wykroczeń, prawa o ruchu drogowych czy ustawy o drogach publicznych).

We wrześniu koniec parkowania na chodnikach?

Autorzy spekulacji dotyczących zakazu parkowania na chodnikach oparli swoje twierdzenia na znowelizowanej definicji samego chodnika, który - w myśl nowych przepisów - służyć ma WYŁĄCZNIE do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzeń wspomagających ruch.

Jeszcze wczoraj - czekając na oficjalne stanowisko Ministerstwa Infrastruktury - uspokajaliśmy, że treść znowelizowanej ustawy o Rządowym Funduszu Dróg nie wskazuje na żadne zmiany dotyczące parkowania na chodnikach. Cytowaliśmy art. nr 2 pkt 4a, w którym pojawiła się nowa definicja "drogi dla pieszych". Zgodnie z obowiązującą ustawą chodzi o "drogę lub część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch oraz pełnienia innych funkcji, w szczególności zatrzymania lub postoju pojazdów". 

Reklama

W naszej publikacji zwracaliśmy też uwagę na przepisy przejściowe - m.in. art. 26 ustawy o Rządowym Funduszy Rozwoju Dróg, na mocy którego - od 21 września -  chodniki i drogi dla pieszych stają się drogami dla pieszych w rozumieniu art. 2 pkt 4a ustawy zmienianej w art. 7 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. A - co wynika z treści definicji drogi dla pieszych - zatrzymanie i postój pojazdów jest na nich dozwolony.

Zakaz parkowania na chodniku? Ministerstwo Infrastruktury wyjaśnia

Informacje zawarte w naszym wczorajszym tekście - w oficjalnym komunikacie - potwierdziło właśnie Ministerstwo Infrastruktury.

"W nawiązaniu do nieprawdziwych i wprowadzających w błąd doniesień medialnych informujemy, że znowelizowane przepisy ustawy - Prawo o ruchu drogowym, które będą obowiązywały od 21 września br., w żaden sposób nie zmieniają obowiązującej możliwości zatrzymania lub postoju pojazdu samochodowego na drodze dla pieszych" - czytamy w komunikacie resortu.

Chodnik a droga dla pieszych. Te definicje warto znać

Przedstawiciele resortu tłumaczą, że nowe przepisy techniczno-budowlane, które stosuje się do budowy lub przebudowy dróg publicznych, porządkują definicje ujęte w przepisach i wprowadzają podział drogi dla pieszych na trzy części:

  • chodnik - przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch;
  • pas buforowy, który przylega do chodnika od strony jezdni, torowiska tramwajowego lub drogi dla rowerów, może być przeznaczony np. do postoju lub zatrzymania pojazdów;
  • pas obsługujący, przylegający do chodnika od strony granicy pasa drogowego (np. przy budynku), przeznaczony do  pełnienia innych funkcji niż te dopuszczone na chodniku (np. prowadzenia działalności społeczno-gospodarczej, sytuowania urządzeń drogi lub obiektów małej architektury, np. podjazd dla osób niepełnosprawnych, schody do budynku). 

Zgodnie z nowymi przepisami droga dla pieszych musi składać się co najmniej z chodnika, który zapewnia bezpieczne poruszanie się pieszych po przeznaczonej dla nich części drogi. Z nowych przepisów wynika, że zarządcy dróg powinni dążyć do takiego projektowania dróg i zatwierdzania projektów organizacji ruchu, które porządkują funkcje poszczególnych części drogi, zwiększają ich czytelność, a w konsekwencji zwiększają bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Oznacza to, że - w przyszłości - możemy się spodziewać zmian dotyczących np. oznakowania dróg dla pieszych i ich poszczególnych części, ale te wymagać będą kolejnych nowelizacji aktów wykonawczych.

Od redakcji

Wśród mediów głównego nurtu jedynie Interia i - cytujący naszą publikację Polsat News - pokusiły się o szerszą analizę treści ogłoszonych aktów prawnych. W profesjonalny sposób do tematu podszedł też nasz kolega po piórze - dziennikarz motoryzacyjny Autokult.pl - Marcin Łobodziński. Problem w tym, że większość redakcji o ogólnopolskich zasięgach nie zadała sobie trudu sięgnięcia do źródeł i powieliła nieprawdziwe informacje. Szczególnie mocno ubolewamy nad faktem, że wyszły one od serwisów, które skupiają się wyłącznie na bezpieczeństwie ruchu drogowego. 

***

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: parkowanie na chodniku

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy