Reklama

Kiedy tramwaj ma pierwszeństwo przejazdu przed samochodem

Jeśli jesteś kierowcą, który na co dzień nie porusza się po większych miastach, w których znajdują się linie tramwajowe, możesz mieć problem z ustaleniem, kiedy pierwszeństwo przejazdu ma tramwaj, a kiedy ty. Jest to bardzo prawdopodobne szczególnie na skrzyżowaniach z torami tramwajowymi, przy których nie ma sygnalizacji świetlnej. Z tego artykułu dowiesz się, w jakich sytuacjach musisz ustąpić pierwszeństwa tramwajowi.

Pierwszeństwo przejazdu tramwaju. Kiedy?

Zapewne często spotykałeś się ze stwierdzeniem, mówiącym o bezwzględnym pierwszeństwie przejazdu tramwaju. Jeżdżąc po mieście, musisz wiedzieć, że pojazd szynowy włączający się do ruchu, tj. wyjeżdżający z pętli tramwajowej lub zajezdni, musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom, które już na tej drodze się znajdują. Mówi o tym art. 17 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym.

Oznacza to, że — wbrew obiegowej opinii — tramwaj nie zawsze ma pierwszeństwo. Warto zdawać sobie z tego sprawę, gdyż nagłe zatrzymanie auta, by pozwolić włączyć się do ruchu takiemu pojazdowi, może generować zagrożenie dla innych kierujących.

Reklama

Tramwaj na rondzie. Kto ma pierwszeństwo?
Jeżeli na swojej drodze napotkasz jedynie znak C-12, to pierwszeństwo przejazdu ma tramwaj wjeżdżający na rondo. Wynika to z tego, że, zgodnie z literą prawa, jest to skrzyżowanie dróg równorzędnych, gdzie obowiązuje zasada prawej ręki. 

Sporo zmienia znak A-7 (ustąp pierwszeństwa).  Oznacza on, że pojazd szynowy przy wjeżdżaniu na skrzyżowanie z ruchem okrężnym, musi przepuścić inne pojazdy, które już się tam znajdują. Za to zjeżdżając z niego, będzie miał pierwszeństwo. Zasadę tą reguluje § 36 Obwieszczenia Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2019 r. 

Tramwaj na skrzyżowaniu. Kiedy ma pierwszeństwo?

Kiedy pierwszeństwo przejazdu przed samochodem ma tramwaj? Jest to ściśle powiązane z rodzajem skrzyżowania.

Jeżeli znajdujesz się na skrzyżowaniu równorzędnym, tj. bez sygnalizacji świetlnej i znaków, musisz pamiętać o trzech zasadach:

  • pojazd jadący z prawej strony ma zawsze pierwszeństwo,
  • pojazd, który z naprzeciwka jedzie prosto lub w prawo, ma pierwszeństwo, jeżeli ty wówczas chcesz skręcić w lewo,
  • tramwaj na skrzyżowaniu równorzędnym ma bezwzględne pierwszeństwo, traktowany jest jako pojazd uprzywilejowany. 

Zasady te są regulowane pierwszymi dwoma ustępami art. 25 ustawy Prawo o ruchu drogowym:

Sytuacja wygląda inaczej, gdy mamy skrzyżowanie ze znakami. Wtedy każdy kierujący swoim pojazdem musi się dostosować do oznaczeń na drodze właściwych dla swojego pasa ruchu. Natomiast, jeżeli zarówno kierowca, jak i motorniczy, mają pierwszeństwo przejazdu, to pierwszy przejeżdża tramwaj. 

W przypadku skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, kiedy zarówno tramwaj, jak i pojazdy będą sygnalizowały zamiar skrętu, pojazd szynowy zawsze będzie miał pierwszeństwo przejazdu. Inaczej wyglądają przepisy w sytuacji, gdy pojazdy jadą prosto, a tramwaj zamierza skręcić. W tym przypadku to motorniczy jest zobligowany do ustąpienia pierwszeństwa.

Podsumowując:

  1. Pojazd szynowy włączający się do ruchu, wyjeżdżając z pętli lub zajezdni, nie ma pierwszeństwa.
  2. Bezwzględne pierwszeństwo przejazdu ma tramwaj na skrzyżowaniu równorzędnym.
  3. Motorniczy wjeżdżający na rondo (bez znaku ustąp pierwszeństwa) ma zawsze pierwszeństwo.
  4. Na skrzyżowaniu okrężnym ze znakiem ustąp pierwszeństwa, tramwaj przepuszcza pojazdy znajdujące się już na rondzie, ale ma pierwszeństwo w przypadku zjazdu z ronda.
  5. Na skrzyżowaniu ze znakami, gdzie kierowca i motorniczy mają pierwszeństwo przejazdu, kierowca samochodu musi ustąpić.
  6. Na skrzyżowaniu opatrzonym sygnalizacją świetlną, przy zamiarze skrętu pojazdu i tramwaju, pierwszeństwo przejazdu jest po stronie tramwaju.
  7. Na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną, kiedy pojazdy jadą prosto, a tramwaj zamierza skręcić, motorniczy powinien ustąpić pierwszeństwa.
INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: pierwszeństwo | tramwaje | samochody

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy