​Ograniczenie prędkości zaczyna znak B-33. Co go odwołuje?

Przekraczanie dozwolonej prędkości to jeden z najczęściej łamanych przepisów drogowych. Ograniczenie prędkości zaczyna znak B-33. Co go odwołuje? Każdy kierowca powinien to wiedzieć.

Dopuszczalne prędkości na drogach w Polsce

Według policyjnych statystyk wielu kierowców nie przestrzega ograniczeń prędkości. Czasem wynika to z brawury, a w innych przypadkach z braku wiedzy. Jakie są dopuszczalne prędkości na drogach w Polsce?

Ograniczenia prędkości na polskich drogach dla pojazdów samochodowych zależą od obszaru, w jakim się poruszają. 

Dopuszczalna prędkość dla pojazdów do 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej w terenie zabudowanym to 50 km/h, natomiast w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h. 

Poza terenem zabudowanym ograniczenia prędkości różnią się ze względu na typ drogi:

Reklama

Na wybranych odcinkach dróg ograniczenie prędkości może różnić się od maksymalnej wartości przewidzianej w przepisach dla danego obszaru. W takich miejscach znajdują się znaki B-33, które informują kierujących, jakie ograniczenie prędkości obowiązuje na wybranym odcinku. 

W terenie zabudowanym mogą to być odcinki dróg wielopasmowych, gdzie dozwolona prędkość wynosi np. 70 km/h zamiast 50 km/h. 

Poza terenem zabudowanym ograniczenia prędkości znajdują się zazwyczaj w takich miejscach jak skrzyżowania, przejazdy kolejowe czy zakręty. 

Znaki, które odwołują ograniczenie prędkości

Uważne śledzenie ograniczeń prędkości wskazywanych znakiem B-33 pozwala zachować prędkość zgodną z przepisami na danym odcinku drogi. W trakcie prowadzenia samochodu lub innego pojazdu należy także zwracać uwagę na znaki, które odwołują ograniczenie prędkości:

 • znak B-33 wyrażający inną prędkość;
 • znak B-43 oznaczający strefę ograniczonej prędkości;
 • znak B-34 oznaczający koniec ograniczenia prędkości;
 • znak B-42 oznaczający koniec zakazów.

Kiedy skrzyżowanie odwołuje ograniczenie prędkości?

Dopuszczalna prędkość wskazana na znaku B-33 może być odwołana nie tylko przy pomocy innego znaku. Kiedy skrzyżowanie odwołuje ograniczenie prędkości? Dzieje się tak na większości skrzyżowań z wyjątkiem obszarów, gdzie znakowi B-33 towarzyszą inne znaki drogowe:

 • Znak B-33 umieszczony pod znakiem D-42, który oznacza teren zabudowany. W tym przypadku ograniczenie prędkości wskazane na znaku B-33 obowiązuje na terenie całego obszaru zabudowanego, czyli do znaku D-43 oznaczającego koniec obszaru zabudowanego lub E-18a, który oznacza koniec miejscowości. Wyjątek stanowią drogi na terenie obszaru zabudowanego, gdzie występuje kolejny znak B-33 z innym ograniczeniem prędkości, lub znak oznaczający koniec znaków.
   
 • Znak B-33 umieszczony pod znakiem E-17a, który oznacza miejscowość. Podobnie jak w przypadku obszaru oznaczonego znakiem D-42, tak również tutaj ograniczenie prędkości obowiązuje na terenie całej miejscowości. Jeśli nie występują inne znaki B-33 lub znaki odwołujące, to ograniczenie prędkości obowiązuje aż do końca miejscowości oznaczonej znakiem E-18a.

 • Znak B-33 umieszczony pod znakiem D-52 oznaczającym strefę ruchu. To połączenie wskazuje ograniczenie prędkości dla całego obszaru, którego zakończenie wskazuje znak D-53. Podobnie jak we wcześniejszych przypadkach ograniczenie prędkości może być zmienione kolejnym znakiem B-33 lub odwołane innym znakiem. 

Warto pamiętać o tym, że skrzyżowaniem w myśl przepisów jest przecięcie się dwóch dróg mających jezdnię. W związku z tym nie każde miejsce, które popularnie nazywa się skrzyżowaniem, okazuje się nim też pod względem przepisów prawa o ruchu drogowym. Skrzyżowaniem nie jest przecięcie, połączenie lub rozwidlenie drogi twardej z:

 • drogą gruntową;
 • drogą wewnętrzną;
 • drogą, która stanowi dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze.

Rozwidlenie dróg odwołuje ograniczenie prędkości

Przepisy prawa o ruchu drogowym mogą czasem wydawać się zawiłe. Rozwidlenie dróg odwołuje ograniczenie prędkości tak samo, jak ma to miejsce w przypadku skrzyżowania.

Mowa tutaj o rozwidleniu dwóch dróg twardych. Jeśli jedna z nich jest gruntowa, wewnętrzna lub stanowi dojazd do obiektu mieszczącego się przy drodze, to rozwidlenie nie odwołuje wtedy ograniczenia prędkości. 

***

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy