Reklama

Ile można jechać na drodze ekspresowej? To zależy

Ograniczenia prędkości są zróżnicowane i zależą od rodzaju drogi, liczby pasów oraz znaków drogowych. Jaka jest dopuszczalna prędkość na drodze ekspresowej?

Co to jest droga ekspresowa i czym różni się od autostrady?

Droga ekspresowa jest przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych. Jest wyposażona w jedną lub dwie jezdnie. 

Nie mogą po niej jeździć pojazdy wolnobieżne, rowery i motorowery, ciągniki rolnicze oraz pojazdy zaprzęgowe. Po drodze ekspresowej nie wolno poruszać się również pieszym.

Na drodze ekspresowej zabronione jest zawracanie, zatrzymywanie się lub postój pojazdu (z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych) oraz cofanie.

Czym różni się droga ekspresowa od autostrady? Na pierwszy rzut oka niczym szczególnym. Autostrady i drogi ekspresowe posiadają jednak nie tylko inne oznaczenia, ale też parametry. Obowiązują na nich inne przepisy ruchu drogowego.

Reklama

Różnice między autostradą a drogą ekspresową:

  • Autostrada nie może być drogą jednojezdniową. Takie rozwiązanie jest jednak możliwe w przypadku dróg ekspresowych w Polsce.
  • Na autostradzie szerokość pasa ruchu powinna wynosić 3,75 m. Na drodze ekspresowej to 3,50 m.
  • Maksymalna dopuszczalna prędkość na autostradzie w Polsce wynosi 140 km/h. W przypadku drogi ekspresowej dwujezdniowej górna granica prędkości wynosi 120 km/h, a na drodze ekspresowej jednojezdniowej limit to 100 km/h.
  • Niektóre odcinki autostrad w Polsce są płatne. Kierowcy pojazdów o masie do 3,5 tony nie płacą za korzystanie z dróg ekspresowych.
  • Różnicę stanowi także rozmieszczenie węzłów. Na autostradach odstępy między nimi nie powinny przekraczać 15 km, a w sąsiedztwie dużych miast - 5 km, natomiast na drogach ekspresowych odpowiednio 5 i 3 km.

Ile można jechać na drodze ekspresowej? Dopuszczalna prędkość

Dla samochodów, motocykli i samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony maksymalna dopuszczalna prędkość na drogach ekspresowych dwujezdniowych w Polsce wynosi 120 km/h. W przypadku drogi ekspresowej jednojezdniowej ten limit wynosi 100 km/h.

Osobną kategorię stanowi zespół pojazdów. Przykładem jest samochód osobowy z przyczepą

W tym przypadku dopuszczalna prędkość na drodze ekspresowej zarówno dwujezdniowej, jak i jednojezdniowej wynosi 80 km/h

Ile kilometrów dróg ekspresowych jest w Polsce?

Sieć dróg w Polsce (drogi publiczne) liczy prawie 420 tys. km. Drogi szybkiego ruchu liczą obecnie 4 631,5 km. W skład tego wchodzi 1753,6 km autostrad oraz 2 877,9 km dróg ekspresowych (stan na maj 2022 r.).

Plan na 2022 rok zakłada oddanie do ruchu łącznie 345,5 km nowych dróg:

  • 46,1 km autostrad,
  • 253,1 km dróg ekspresowych,
  • 46,3 km dróg klasy GP (obwodnic).

Obecnie drogowcy są w trakcie wyboru wykonawców dla wielu ważnych odcinków dróg ekspresowych niemal w całym kraju. To między innymi odcinki dróg ekspresowych S1, S6, S10, S17, S19, S61 i S74. Dla części zadań planowane są już terminy podpisania umów z wykonawcami. Od początku 2022 r. drogowcy zawarli osiem umów na realizację odcinków o łącznej długości blisko 94 km i wartości 3,3 mld zł.

Zobacz też:

Drogi ekspresowe w Polsce. Czym różnią się od autostrad? Które są w budowie?

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy