Reklama

​Kto może parkować na terenie wspólnoty mieszkaniowej?

Coraz więcej samochodów i niewystarczająca dla wszystkich pojazdów liczba miejsc parkingowych. Brzmi znajomo? Zastawione autami osiedla to stały problem większości wspólnot mieszkaniowych w Polsce. Sprawdzamy, gdzie zabronione jest parkowanie na osiedlu i czy można parkować pod oknami sąsiada.

Parking na osiedlu - droga wewnętrzna czy strefa parkowania?

Na terenie osiedli zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe można stworzyć parking w dwojaki sposób - poprzez wydzielenie drogi wewnętrznej lub utworzenie strefy zamieszkania. W drugim, najczęstszym przypadku, obowiązują przepisy o ruchu drogowym. Stosowanie się do nich może być egzekwowane przez policję lub straż miejską. Dotyczą m.in.:

  • pierwszeństwa pieszych przed pojazdami;
  • ograniczenia prędkości pojazdów do 20 km/h;
  • parkowania tylko w miejscach wyznaczonych.

Stróże prawa mogą ukarać mandatem lub upomnieniem wyłącznie kierowcę pojazdu zaparkowanego nieprawidłowo. Nie mają jednak takiej możliwości w sytuacji, gdy na miejscu parkingowym, należącym do wspólnoty mieszkaniowej, zaparkuje samochód osoby spoza osiedla. Nie sprawdzają więc oni uprawnień do parkowania, a tylko jego poprawność w świetle przepisów o ruchu drogowym.

Reklama

Strefa zamieszkania na osiedlu - jak utworzyć?

Na wspólnoty mieszkaniowe, które chcą utworzyć na swoim terenie strefę zamieszkania, prawo nakłada kilka obowiązków. Należą do nich:

  • podjęcie uchwały wspólnoty, w której wyraża ona zgodę na ustanowienie strefy zamieszkania na osiedlu i poniesienie kosztów z tym związanych;
  • oznaczenie terenu osiedla, które będzie wyznaczoną strefą zamieszkania, stojącymi znakami drogowymi D-40 "strefa zamieszkania" oraz D-41 "koniec strefy zamieszkania";
  • oznaczenie zgodnie z przepisami wszystkich prawidłowo wyznaczonych miejsc parkingowych (na podstawie wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki mieszkalne i ich usytuowanie);
  • zlikwidowanie miejsc parkingowych, które są wyznaczone niezgodnie z przepisami, np. zbyt blisko budynków.

Gdzie jest zabronione parkowanie na osiedlu ze strefą zamieszkania?

Parkowanie na terenie wspólnoty mieszkaniowej z ustanowioną strefą zamieszkania jest zakazane poza wyznaczonymi zgodnie z prawem miejscami parkingowymi. W efekcie kierowcy parkujący pojazdy nieprawidłowo na pasach jezdni, na chodnikach, trawnikach itp. mogą dostać mandat od policji lub straży miejskiej.

Gdzie można parkować w strefie zamieszkania?

Miejsca parkingowe powinny być wydzielane w strefie zamieszkania zgodnie z obowiązującym prawem. Jak blisko okien można parkować samochód? Czy można parkować pod oknami sąsiada? Obecnie przepisy precyzują, że od budynków mieszkalnych z oknami pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt, ale też od placu zabaw i boiska dla dzieci oraz młodzieży, miejsca parkingowe powinien dzielić dystans co najmniej:

Jak daleko od granicy działki można wyznaczyć miejsca parkingowe? Odległość wydzielonych w strefie zamieszkania miejsc parkingowych od granicy działki budowlanej nie może być mniejsza niż:

  • 3 metry, gdy parking ma do 4 stanowisk;
  • 6 metrów przy parkingu od 5 do 60 stanowisk;
  • 16 metrów przy parkingu o większej liczbie miejsc parkingowych.

Czy można parkować na terenie wspólnoty mieszkaniowej?

Kontrowersje budzi parkowanie pojazdów osób trzecich, np. klientów wynajmowanych lokali usługowych, gości osób mieszkających na osiedlu czy osób postronnych, na miejscach wyznaczonych przez wspólnotę. Czy można parkować na terenie wspólnoty mieszkaniowej, jeśli nie jest się jej członkiem? Odpowiedź nie jest tak prosta, jak może się wydawać.

Jeśli wspólnota uchwaliła wyznaczenie strefy zamieszkania, parkować na jej wyznaczonych stanowiskach i zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą wszyscy kierowcy. Przy drogach wewnętrznych nie mają zastosowana przepisy o ruchu drogowym (poza tymi określonymi ustawionymi znakami), co oznacza, że kierowcy parkujący nieprawidłowo nie muszą obawiać się odholowania auta czy mandatu.

Co, jeśli wspólnota uchwaliła wewnętrzny regulamin parkowania? Czy osoba spoza osiedla powinna obawiać się określonych w nim kar, np. blokady kół czy mandatu? Sądy od lat uchylają kary finansowe nakładane na tej podstawie. Są one nieegzekwowalne, ponieważ wspólnoty nie mają dostępu do bazy danych kierowców i pojazdów.

***

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy