Polska rozbudowuje sieć dróg obronnych. W ubiegłym roku wydała pół miliarda

Drogi obronne to trasy bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski. Czym są drogi o znaczeniu obronnym i jaką rolę spełniają w razie wybuchu wojny w naszym kraju?

Co to są drogi o znaczeniu obronnym?

To, czym są drogi o znaczeniu obronnym, wyjaśnia ustawa o drogach publicznych. 

Drogi tego typu na pierwszy rzut oka nie wyróżniają się niczym szczególnym. Wyjątkowość dróg obronnych polega przede wszystkim na dostosowaniu ich do wymagań technicznych w zakresie transportu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i NATO

Co to oznacza? Chodzi o wytrzymałość i odpowiednie parametry związane z szerokością, dopuszczalnym naciskiem czy pochyleniem dróg obronnych.

Reklama

Wykaz dróg obronnych w Polsce

Wprowadzone zmiany w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 roku o drogach publicznych umożliwiają wykorzystanie na potrzeby obrony państwa wszystkich kategorii dróg publicznych lub ich odcinków. Zatem drogami o znaczeniu obronnym w Polsce, poza autostradamidrogami ekspresowymi, są:

 • drogi krajowe,
 • drogi wojewódzkie,
 • drogi powiatowe,
 • drogi gminne.

Ustawa przewiduje również, że zarządcy dróg o znaczeniu obronnym będą zobowiązani do przekazywania do GDDKiA (Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad) w trybie niejawnym, w terminie do 20 kwietnia każdego roku, informacji o drogach o znaczeniu obronnym lub ich odcinkach

Wśród tych informacji będzie m.in.:

 • wskazanie odcinka drogi wraz z długością w kilometrach,
 • dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu,
 • wojskowa klasa obciążenia obiektów znajdujących się na drodze (np. mostów).

Drogi obronne w czasie wojny. Jakie mają znaczenie w Polsce?

Droga, która jest zaliczana do tych o znaczeniu obronnym, musi spełniać kilka istotnych warunków w razie wybuchu konfliktu zbrojnego. 

Chodzi tu przede wszystkim o swobodne przemieszczanie się pojazdów wojskowych do:

 • lotnisk, 
 • portów miejskich, 
 • poligonów,
 • składów materiałowych.

W 2021 roku rząd przeznaczył 3,5 mld złotych na budowę i remonty dróg, z czego pół miliarda na realizację zadań na drogach o znaczeniu obronnym. Wśród województw, które otrzymały z tego tytułu najwięcej pieniędzy są te przygraniczne, czyli województwo lubelskie (289,7 mln zł), województwo małopolskie (226,5 mln zł) czy województwo podlaskie (205,5 mln zł).

Zobacz też:

Ta aplikacja działa jak fotoradar. Polscy kierowcy mają się czego obawiać?

ITD szuka inspektorów do pracy. Ile można zarobić i jakie są wymagania?

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: wojsko | sprzęt wojskowy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy