Reklama

5 tys. mandatu i 15 punktów to nie wszystko. Od dziś kierowcy muszą się strzec

​Mandaty do 5 tys. zł i 15 punktów karnych za jedno wykroczenie, a także zatrzymanie lub utrata prawa jazdy - takie kary będą grozić kierowcom, którzy w nadchodzących tygodniach będą łamali przepisy ruchu drogowego. Policja ruszyła właśnie z akcją specjalną, która potrwa aż 45 dni.

W sobotę, 14 stycznia, pierwsze dzieci i młodzież rozpoczynają ferie zimowe, przez co możemy się spodziewać wzmożonego ruchu na drogach. Dlatego policja rozpoczyna akcję specjalną, która potrwa aż do 26 lutego, gdy zimowy wypoczynek zakończy się w ostatnich województwach.

Policja rusza z akcją specjalną. Potrwa aż 45 dni

A to oznacza, że na drogach będziemy mogli dostrzec wzmożoną aktywność policyjnych patroli. Funkcjonariusze zapewniają, że nie będą mieć litości dla osób łamiących przepisy ruchu drogowego. Szczególną uwagę zwrócą m.in. na przestrzeganie przez kierujących dozwolonych limitów prędkości, a także sposób przewożenia pasażerów, bagażu oraz stan techniczny pojazdów.

Reklama

W akcje zaangażowani zostaną również policjanci grup SPEED z całego kraju. Używają oni m.in. nieoznakowanych radiowozów, przez co kierowcy nie są świadomi obecności funkcjonariuszy. Tymczasem wyposażone w kamery radiowozy rejestrują wszystkie wykroczenia, a policjanci próbują ich używać również do rejestrowania przekroczeń prędkości (muszą wówczas jechać z równą prędkością z inny kierowca).

Kontrole autobusów z dziećmi

Ważnym elementem akcji będą kontrole autobusów wiozących dzieci i młodzież na zimowy wypoczynek. W Biurze Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przygotowany został wykaz miejsc prowadzenia kontroli autobusów na terenie każdego województwa.

Sprawdzenia będą przede wszystkim obejmowały m.in. stan techniczny autobusu i jego wyposażenie, uprawnienia kierującego oraz jego stan trzeźwości.

Taryfikator punktów karnych 2023. Nawet 15 punktów za jedno wykroczenie

Przypomnijmy, że w zeszłym roku znacznie zaostrzono zarówno wysokość mandatów, jakimi można ukarać kierowcę, jak i liczbę punktów karnych przyznawanych za poszczególne wykroczenia. Co więcej, punkty karny kasują się nie po roku, ale po dwóch latach i to nie momentu popełnienia wykroczenia, ale opłacenia mandatu. Lista wykroczeń, za które można trzymać 15 punktów jest bardzo długa.

Taryfikator punktów karnych 2023. Za co 15 punktów?

 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku,
 • używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim,
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,
 • wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście,
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia,
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu,
 • niestosowanie się do sygnałów świetlnych,
 • niestosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,
 • niestosowanie się do sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego,
 • przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h,
 • niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 "zakaz wyprzedzania",
 • objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone,    
 • wjeżdżanie na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały,   
 • wjeżdżanie na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,
 • jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych,
 • przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami.

Taryfikator mandatów 2023. Za co kierowcy dostają najwyższe mandaty?

Poniżej prezentujemy najdroższe mandaty według obowiązującego taryfikatora, które funkcjonariusz policji może nałożyć na kierowcę. 

 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 71 km/h i więcej - 2 500 zł,
 • Objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżanie na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone - 2 000 zł,
 • Wjazd na przejazd kolejowy za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały - 2 000 zł
 • Wjazd na przejazd kolejowy, kiedy po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy - 2 000 zł
 • Korzystanie z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej przez kierujących innymi pojazdami - od 500 do 2 500 zł
 • Jazda autostradą lub drogą ekspresową pod prąd - 2 000 zł
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 71 km/h - mandat 2 500 zł
 • Kierowanie pojazdem innym niż mechaniczny (np. rower) na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu - 2 500 zł
 • Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka - 2 500 zł

Przepisy niekonstytucyjne, ale działają. Kierowcy mogą stracić prawo jazdy

Ponadto, chociaż Trybunał Konstytucyjny zakwestionował legalność tych przepisów, kierowcy wciąż tracą prawa jazdy na trzy miesiące za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym.

Przepisy 2023. Uwaga na mechanizm recydywy

Wprowadzono również mechanizm tzw. recydywy. Obejmuje on pięć najpoważniejszych przekroczeń prędkości oraz wykroczenia wobec pieszych. Mechanizm recydywy polega na tym, że jeśli kierowca popełni to samo wykroczenie w okresie krótszym niż 2 lata, to kwota mandatu mnożona jest razy dwa.

Przykładowo, jeśli kierowca przekroczy prędkość o ponad 70 km/h to zostanie ukarany mandatem w wysokości 2500 zł, ale jeśli ponownie pojedzie o ponad 70 km/h za szybko, a nie miną jeszcze dwa lata, to kwota mandatu wzrośnie do 5 tys. zł.

Recydywa dotyczy największych przekroczeń prędkości:

 • 31-40 km/h - 800 zł i 10 punktów karnych, recydywa: 1 600 zł i 10 punktów karnych,
 • 41-50 km/h - 1 000 zł i 13 punktów karnych, recydywa: 2 000 zł i 13 punktów karnych,
 • 51-60 km/h - 1 500 zł i 15 punktów karnych, recydywa: 3 000 zł i 15 punktów karnych,
 • 61-70 km/h - 2 000 zł i 15 punktów karnych, recydywa: 4 000 zł i 15 punktów karnych,
 • 71 km/h i więcej - 2 500 zł i 15 punktów karnych, recydywa: 5 000 zł i 15 punktów karnych.

Inne wykroczenia objęte mechanizmem recydywy:

 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu - 1 500 zł, recydywa: 3 000 zł,
 • Złamanie zakazu wyprzedzania - 1 000 zł, recydywa: 2 000 zł,
 • Wyprzedzanie na przejściu lub przed nim - 1 500 zł, recydywa: 3 000 zł,
 • Niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp. - 1 500 zł, recydywa: 3 000 zł,
 • Omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu - 1 500 zł, recydywa: 3 000 zł,
 • Wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie - 2 000 zł, recydywa: 4 000 zł,
 • Wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy -  2 000 zł, recydywa: 4 000 zł,
 • Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka  - 2 500 zł, recydywa: 5 000 zł

Mandaty 2023. Grzywna w sądzie to nawet 30 tys. zł

5 tys. zł to najwyższy mandat jaki można otrzymać na ulicy od policjanta. Jeśli jednak kierowca nie zgadza się z orzeczeniem, ma prawo odmówić przyjęcia mandatu i bronić się w sądzie. Jest to jednak obarczone pewnym ryzykiem, sąd może bowiem nałożyć grzywnę w wysokości do 30 tys. zł. 

Sprawę do sądu mogą również skierować sami policjanci, jeśli uznają, że mandat będzie zbyt małą karą dla kierowcy (np. za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym).

***

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy