Reklama

Wielu kierowców nie wiedziało o tym zaświadczeniu i dziś tego żałuje

Sprowadzając samochód z zagranicy, w niektórych przypadkach możemy uniknąć płacenia akcyzy. Decyzję w tej sprawie podejmuje urząd skarbowy, ale czasami jest to droga przez mękę. Sprawdzamy, jakie samochody mogą skorzystać z takiego zaświadczenia.

Dokumenty potwierdzające brak obowiązku zapłaty akcyzy wydaje właściwy urząd skarbowy. Tę kwestię precyzują przepisy, a konkretnie art. 109 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym. Uzyskanie takiego zaświadczenia jest wymagane podczas rejestracji sprowadzonego samochodu.

Zwolnienie z zapłaty akcyzy - kiedy przysługuje?

Samochody, których nie dotyczy obowiązek zapłaty akcyzy podczas importu na terytorium kraju są określone w artykułach 110-113 wspomnianej powyżej ustawy. Zgodnie z brzmieniem przepisów, mogą to być auta przywożone przez osobę fizyczną, która spełnia jeden z następujących warunków:

Reklama

  • przybywa na terytorium kraju na pobyt stały lub powraca z tymczasowego pobytu;
  • przybywa z terytorium państwa członkowskiego UE na terytorium kraju na pobyt stały w związku z zawarciem związku małżeńskiego;
  • nabyła w drodze dziedziczenia prawo własności lub prawo użytkowania tego samochodu osobowego na terytorium państwa członkowskiego UE.

Zwolnienie z akcyzy - samochód zabytkowy

Jest jeszcze jedna sytuacja, w której można się starać o wydanie zaświadczenia zwalniającego z obowiązku zapłaty akcyzy. Chodzi o import samochodów zabytkowych. Ta kwestia wzbudza jednak sporo kontrowersji w polskich urzędach.

Bardzo często urzędnicy skarbówki odmawiają wydania takiego zaświadczenia dla auta zabytkowego, zasłaniając się brakiem spełnienia przez pojazdy wymogów przytoczonych powyżej.

Okazuje się, że konieczność zapłacenia podatku akcyzowego w przypadku aut zabytkowych regulują przepisy unijne, a nie krajowe. W tej kwestii warto podeprzeć się rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej.

Żeby importowany pojazd był uznany za kolekcjonerski, musi spełniać następujące warunki:

  • zachować oryginalny stan, bez istotnych zmian podwozia, karoserii, układu kierowniczego, hamulcowego, systemu napędowego lub zawieszenia, silnika, itp.;
  • mieć co najmniej 30 lat, jeżeli jest pojazdem silnikowym;
  • jego model lub typ nie może być już produkowany.

W tej kwestii kluczowe zdanie ma opinia rzeczoznawcy, który potwierdza, że samochód spełnia powyższe wymogi. Mając taki dokument w ręku, urzędnik nie może odmówić wystawienia zaświadczenia. Praktyka pokazuje, że w tej kwestii bywa różnie. Urzędnicy zapominają o europejskim prawie i powołują się tylko na ustawę krajowa.

W tej sprawie stanowisko zajęło już Ministerstwo Finansów. W komunikacie powiadomiono, że nie można odmówić wydania zaświadczenia dla sprowadzanego pojazdu zabytkowego powołując się na przepisy krajowe.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy