Reklama

Jakie są parkowania na egzaminie na prawo jazdy?

Parkowanie sprawia trudności nie tylko kandydatom na kierowcę. Aby zaliczyć część praktyczną egzaminu na prawo jazdy, trzeba jednak opanować ten manewr w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego oraz założeniami egzaminacyjnymi. Jakie są parkowania na egzaminie na prawo jazdy? Czy można poprawić parkowanie na egzaminie?

Rodzaje parkowania

Parkowanie to zadanie na egzaminie na prawo jazdy, które wymaga precyzyjnego prowadzenia pojazdu oraz przestrzegania przepisów kodeksu drogowego i założeń egzaminacyjnych. Miejsce parkowania zawsze wskazywane jest przez egzaminatora. Przed rozpoczęciem manewru należy włączyć właściwy kierunkowskaz. W trakcie parkowania konieczne jest stałe kontrolowanie pojazdu oraz otoczenia wokół niego. 

Podczas praktycznego egzaminu na prawo jazdy kategorii B egzaminator może sprawdzić trzy rodzaje parkowania:

Reklama

  • Parkowanie prostopadłe - wjazd przodem, a następnie wyjazd tyłem. Po zaparkowaniu kierowca i pasażer muszą mieć odpowiednią ilość miejsca do opuszczenia pojazdu,
  • Parkowanie skośne - wjazd przodem oraz wyjazd tyłem. Po zaparkowaniu po bokach pojazdu musi pozostać ilość miejsca wystarczająca do opuszczenia samochodu przez kierowcę i pasażera.
  • Parkowanie równoległe - wjazd tyłem i wyjazd przodem. Miejsce do parkowania równoległego powinno stanowić mniej więcej dwukrotność długości pojazdu, którym zdawany jest egzamin. Podczas wykonywania zadania zabronione jest najechanie którymkolwiek z kół na krawężnik. Po zaparkowaniu pojazd nie może stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, np. poprzez wystawanie jego części na jezdnię. 

Osoba egzaminowana sygnalizuje zakończenie manewru parkowania. Wtedy egzaminator dokonuje oceny poprawności wykonania zadania. Jeśli pojazd został zaparkowany zgodnie z przepisami kodeksu drogowego oraz wskazanymi powyżej wytycznymi, zadanie zostanie zaliczone, a kandydat na kierowcę będzie kontynuować egzamin praktyczny. 

Podczas wyjeżdżania z miejsca parkingowego i włączania się do ruchu osoby egzaminowane muszą pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności oraz ustąpieniu pierwszeństwa pojazdom znajdującym się na pasie ruchu. 

Czy parkowanie na egzaminie jest obowiązkowe?

Wśród kursantów prawa jazdy nie brakuje osób, którym parkowanie sprawia trudności. Za najtrudniejszy manewr tego typu uchodzi najczęściej parkowanie równoległe. Kandydaci na kierowców zobowiązani są nabycia kompletnych umiejętności w tym zakresie, ponieważ parkowanie na egzaminie jest obowiązkowe. 

Podczas praktycznej części egzaminu na prawo jazdy wykonywany jest tylko jeden manewr tego typu. Kandydat na kierowcę nie wie jednak, jaki rodzaj parkowania zostanie wybrany przez egzaminatora. Dlatego przed przystąpieniem do egzaminu należy porządnie poćwiczyć parkowanie równoległe, skośne oraz prostopadłe. 

Czy można poprawić parkowanie na egzaminie?

Podczas wykonywania przez kandydata na kierowcę zadania w zakresie wykonywania manewru parkowania skośnego, równoległego lub prostopadłego dopuszczalna jest jedna korekta toru jazdy.

W przypadku błędnie wykonanego parkowania równoległego podczas egzaminu istnieje możliwość powtórnego wykonania manewru w innym miejscu, które zostanie wskazane przez egzaminatora. Gdy znalezienie takiego miejsca okaże się niemożliwe, to dopuszczalne staje się zamienienie tego zadania na inny manewr parkowania. 

Dopiero dwukrotne nieprawidłowe wykonanie tego samego zadania egzaminacyjnego powoduje uzyskanie negatywnego wyniku z części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy.

Egzaminator może przerwać egzamin w dowolnym momencie, jeśli kandydat na kierowcę swoim zachowaniem na drodze sprawia zagrożenie dla zdrowia i życia pozostałych uczestników ruchu drogowego.

***

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: egzamin prawo jazdy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL