​Ile wynosi mandat za parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych?

Pomimo licznych akcji edukacyjnych parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych przez osoby nieupoważnione nadal jest dość częstym zjawiskiem. Według policyjnych statystyk w 2021 roku zarejestrowano niemal 2 000 wykroczeń tego typu. Ile wynosi mandat za parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych? Kto jest uprawniony do korzystania z miejsc parkingowych dla inwalidów?

Kto jest uprawniony do parkowania na miejscu dla niepełnosprawnych?

Legalne parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych wymaga uzyskania karty parkingowej, która nazywana jest także kartą inwalidy. Dokument ten wydaje się na osobę, a nie na pojazd i zaświadcza, kto jest uprawniony do parkowania na miejscu dla niepełnosprawnych. Z karty parkingowej mogą korzystać osoby niepełnosprawne, które samodzielnie prowadzą pojazd, oraz kierowcy, którzy przewożą samochodem osobę z niepełnosprawnością. 

Kartę parkingową mogą otrzymać osoby, u których stwierdzono znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, a także osoby, które w orzeczeniu o niepełnosprawności lub w jej stopniu mają wskazanie do wydania takiej karty.

Reklama

W przypadku osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności orzeczenie musi zawierać przyczynę związaną z chorobami narządu wzroku, upośledzeniem narządu ruchu lub chorobą neurologiczną. Kartę parkingową może także otrzymać osoba w wieku do 16 lat ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się. 

Jak uzyskać kartę inwalidy?

W celu uzyskania karty zezwalającej na parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych należy złożyć wniosek do powiatowego lub miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wymagane jest również okazanie do wglądu oryginału prawomocnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, a także dołączenie aktualnej fotografii o wymiarach 35 × 45 mm oraz dowodu opłaty w kwocie 21 zł. Karta wydawana jest na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności, jednak nie dłużej niż na 5 lat. 

Kartę parkingową mogą uzyskać również placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. W celu uzyskania karty parkingowej wydawanej dla placówki konieczne staje się wskazanie pojazdu, który jest jej własnością lub został użyczony na wyłączność. Maksymalna ważność karty dla placówki wynosi 3 lata.

Karta parkingowa pozwalająca na parkowanie na miejscu dla osób niepełnosprawnych musi być umieszczona w widocznym miejscu, najlepiej za przednią szybą pojazdu. 

Gdzie można parkować z kartą inwalidy?

Przepisy ustawy o drogach publicznych oraz przepisy budowlane nakładają na zarządców dróg i parkingów obowiązek zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc dla osób niepełnosprawnych w zależności od wielkości parkingu. Miejsca te muszą być odpowiednio oznakowane. Gdzie można parkować z kartą inwalidy?

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone są znakami pionowymi D-18a uzupełnionymi o tabliczkę T-29 oraz oznakowaniem poziomym P-20 połączonym ze znakiem P-24. Cała przestrzeń pozioma musi być pomalowana na niebiesko, a dopiero na warstwie farby umieszcza się znaki poziome. Wymiary miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych muszą wynosić 3,6 m szerokości i 5 m długości (6 metrów długości w przypadku miejsc usytuowanych wzdłuż jezdni). 

Karta parkingowa pozwala także na niestosowanie się do znaków drogowych:

  • B-1 - zakaz ruchu o obu kierunkach;
  • B-3 - zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych;
  • B-3a - zakaz wjazdu autobusów;
  • B-4 - zakaz wjazdu motocykli;
  • B-10 - zakaz wjazdu motorowerów;
  • B-35 - zakaz postoju;
  • B-37 - zakaz postoju w dni nieparzyste;
  • B-38 - zakaz postoju w dni parzyste;
  • B-39 - strefa ograniczonego postoju.

Ile wynosi mandat za parkowanie na miejscu dla inwalidy?

Mandat za parkowanie na miejscu dla inwalidy bez odpowiednich uprawnień wynosi 800 zł. Poza karą finansową kierowca otrzyma 5 punktów karnych. Niedozwolone jest także nieuzasadnione posługiwanie się kartą parkingową. Za to wykroczenie grozi grzywna w kwocie do 2 000 zł.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: miejsce dla niepełnosprawnych | parkowanie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy