Te wykroczenia będą karane bezlitośnie. Każde nawet za 15 punktów

Od dziś, 17 września, obowiązuje nowy taryfikator punktów karnych. W życie weszły też zapowiadane od dawna przepisy dotyczące tzw. "recydywy". Za jakie wykroczenia otrzymać można największą liczbę 15 punktów karnych?

Zgodnie z obowiązującym już nowym taryfikatorem, maksymalna liczba punktów, jaką przypisać można kierowcy za pojedyncze wykroczenie wynosi 15. Taka kara trafi na konto kierowcy m.in. za rażące (powyżej 70 km/h) przekroczenie prędkości. Bez zmian pozostał maksymalny limit, po przekroczeniu którego kierowca kierowany jest na egzamin kontrolny. Dla osób, które posiadają uprawnienia dłużej niż trzy lata wynosi on 24 punkty. Dla osób, które posiadają uprawnienia do prowadzenia krócej niż 12 miesięcy, maksymalny limit punktów karnych określony został na 20.

Reklama

Kierowcy muszą jednak pamiętać, że punkty kasują się teraz po 24 miesiącach, a nie - jak było to do tej pory - po roku. Zmieniono też początek biegu tego okresu. Momentem rozpoczynającym "odliczanie" jest obecnie data:   

 • uprawomocnienia się rozstrzygnięcia - w przypadku spraw rozpatrywanych przez sądy, bądź gdy grzywnę nałożył strażnik gminny/miejski,    
 • uiszczenia grzywny - w przypadku grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego, stanowiącej dochód budżetu państwa lub gdy grzywnę nałożył w drodze mandatu karnego organ Inspekcji Transportu Drogowego.

W życie weszły też przepisy dotyczące tzw. recydywistów. Kierowcy, którzy w okresie 24 miesięcy od popełnienia wykroczenia dopuszczą sie go ponownie (dotyczy wykroczeń konkretnej grupy - np. przekroczenia prędkości) ukarani zostaną podwójną stawką mandatu, czyli zapłącą dwukrotnie więcej niż pozostali. Dwukrotna stawka dotyczy jednak wyłącznie kary pieniężnej, a nie liczby naliczanych punktów karnych.

Nowy taryfikator punktów karnych. Za co 15 punktów?

 • kierowania pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,
 • kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
 • nieudzielenia pomocy ofiarom wypadku,
 • używania pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim,
 • omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,
 • wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem,
 • nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście,
 • niezatrzymania pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia,
 • niezastosowania się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu,
 • niestosowania się do sygnałów świetlnych,
 • niestosowania się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,
 • niestosowania się do sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego,
 • przekroczenia prędkości o więcej niż 70 km/h,
 • niestosowania się do znaku B-25 lub B-26 "zakaz wyprzedzania",
 • objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone,    
 • wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały,   
 • wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,
 • jazdy autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych,
 • przewożenia więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami.

Punkty karne po nowemu. Za co 12 punktów?

 • naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia (spowodowanie wypadku drogowego - przyp. red.),
 • nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża,
 • naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej,
 • naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem.

Oznacza to, że w przypadku osoby posiadającej prawo jazdy krócej niż rok, dwa mandaty za korzystanie z telefonu komórkowego w czasie jazdy wystarczą, by zostać skierowanym na powtórny egzamin. 

Za co dostaniemy 10 punktów karnych?

 •  naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w którym nie doszło do naruszenia czynności narządu ciała (spowodowanie kolizji - przyp. red.),
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe lub bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym,
 • naruszenie zakazu cofania na autostradzie lub drodze ekspresowej,
 • ciągnięcie za pojazdem kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, osoby na sankach lub innym podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku,
 • kierowanie pojazdem mechanicznym nie mając uprawnienia wymaganego dla danego rodzaju pojazdu,
 • przewożenie dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami,
 • przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem. 

Wykroczenia, za które grozi 8 punktów karnych

 • utrudnianie lub tamowanie ruchu,
 • jazdę wzdłuż po chodniku,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszym (np. w czasie przejeżdżania przez chodnik, włączania się do ruchu, jazdy w strefie zamieszkania itd.),
 • ignorowanie znaków "zakaz wjazdu" i "zakaz ruchu",
 • wyprzedzanie po niewłaściwej stronie,
 • zignorowanie znaku "stop",
 • zakrywanie świateł lub tablic rejestracyjnych.
INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy