Nowe dowody rejestracyjne obowiązują od wczoraj. Ile czasu na wymianę?

Nowe dowody rejestracyjne wydawane są od wczoraj (16 maja). Nowy wzór ma lepiej zabezpieczać ten dokument przed podrobieniem. Co z kierowcami, którzy nie posiadają nowego wzoru dowodu rejestracyjnego? Czy w 2022 r. trzeba wymienić dowód rejestracyjny na nowy?

Nowe dowody rejestracyjne 2022. Co się zmieniło

Może się wydarzyć, że niektórzy kierowcy, chcący zarejestrować swoje auto, otrzymają jeszcze stary dowód rejestracyjny. Dlaczego? Bo do lipca 2022 r. wszystkie stare wzory tego dokumentu, które zalegają w urzędach, będą wydawane kierowcom. Później w ich ręce będą trafiać już wyłącznie nowe dowody rejestracyjne. 

Jak będą wyglądać nowe dowody rejestracyjne? Prawie tak samo jak obecne. Najważniejsze zmiany będą prawie niewidoczne dla ludzkiego oka, ale będą gwarantem bezpieczeństwa. Jakie zabezpieczenia będą stosowane w nowych dowodach rejestracyjnych, które zaczną być wydawane w maju 2022 roku?

Reklama
 • papier półsyntetyczny zabezpieczony chemicznie, niewykazujący luminescencji w świetle ultrafioletowym, 
 • dwutonowy, bieżąco-umiejscowiony znak wodny - naprzemiennie pozytywowe i negatywowe litery PL w owalu, 
 • włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym, 
 • włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym i aktywne w świetle ultrafioletowym, 
 • włókna zabezpieczające niewidoczne w świetle dziennym i aktywne w świetle ultrafioletowym,
 • element irydyscentny w formie zbliżonej do równoległoboku zawierający negatywowe litery PL umieszczone w owalu, 
 • mikrodruki pozytywowe i negatywowe o treści RZECZPOSPOLITA POLSKA, 
 • tło giloszowe z drukiem irysowym, 
 • element irydyscentny w formie napisu PC, 
 • nadruki aktywne w świetle ultrafioletowym, 
 • numeracja wykonywana w technice typografii.

Nowe dowody rejestracyjne nie dla wszystkich

Dlaczego już dziś urzędy nie wydają dowodów rejestracyjnych o nowym wzorze? Bo w magazynach zalegają zamówione wcześniej stare dowody, które muszą być (w jak największym stopniu) wykorzystane. Ci, którzy dokumenty będą odbierać lub wymieniać 1 maja 2022 lub później, otrzymają nowe dowody rejestracyjne. 

A co z posiadanymi obecnie przez kierowców dowodami rejestracyjnymi? Czy w związku ze zmianą każdy będzie musiał je wymienić? Nie, co określono jednoznacznie w dwóch paragrafach rozporządzenia wprowadzającego nowe wzory dowodów rejestracyjnych:

 • § 2. Dowody rejestracyjne oraz ich wtórniki, zgodne z wzorami określonymi w przepisach dotychczasowych, zachowują ważność.
 • § 3. Pozwolenia czasowe, oraz ich wtórniki, zgodne z wzorami określonymi w przepisach dotychczasowych, zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

Skąd zmiana wzoru dowodów rejestracyjnych

W lipcu 2019 r. zaczęła obowiązywać ustawa, która regulowała wymagania dotyczące minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych. Wprowadziła szereg zmian, które muszą spełniać dokumenty wydawane przez organy państwowe. 

Okazało się, że dowody rejestracyjne, które posiadają obecnie kierowcy, nie spełniają wymagań narzuconych przez ustawę. Ustawodawca doskonale o tym wiedział, dlatego w treści nowych przepisów zaznaczył, że w przypadku niespełniania nowych kryteriów przez niektóre dokumenty państwo będzie miało trzy lata na dostosowanie ich wzoru do nowych standardów. Trzy lata mijają w lipcu tego roku, ale już w maju urzędy mają zacząć wydawać nowe dowody rejestracyjne.

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy