Reklama

Jak połapać się na drodze osiedlowej? Najważniejsze są strefy i znaki

W obszarze zabudowanym występują specjalne strefy oraz drogi, na których obowiązują szczególne przepisy ruchu drogowego. Kierowcy muszą je znać, aby wiedzieć, jak połapać się na drodze osiedlowej. Strefy i znaki nakładają na kierujących pojazdami szereg obowiązków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu. Warto znać aktualne przepisy w strefach zamieszkania, ruchu i ograniczonej prędkości, aby uniknąć wysokich mandatów.

Droga osiedlowa, czyli co?

Drogą osiedlową można nazwać każdą drogę zlokalizowaną na osiedlu mieszkalnym. Nie ma ona specjalnego statusu prawnego. Jeśli nie mieści się na obszarze oznaczonym jedną ze stref takich jak strefa zamieszkania, ruchu czy ograniczonej prędkości, to obowiązują na niej takie same przepisy jak na drogach publicznych. 

Kierowcy, wjeżdżając na drogę osiedlową, powinni jednak zachować szczególną ostrożność i zwracać uwagę na znaki. Osiedla zazwyczaj są obszarami o zwartej zabudowie, więc mogą tam zostać wyznaczane strefy, w których obowiązują specjalne przepisy.

Reklama

Co to jest strefa zamieszkania?

Każdy kierowca musi wiedzieć, co to jest strefa zamieszkania. Ten szczególny obszar może obejmować nie tylko drogi publiczne. O początku strefy zamieszkania informuje znak D-40, natomiast na jej koniec wskazuje znak D-41. 

Na drogach osiedlowych znajdujących się w strefie prawa kierowców stają się ograniczone, a większą swobodę mają piesi. Jakie są szczególne przepisy kodeksu drogowego, które obowiązują w strefie zamieszkania? Oto one:

  • piesi mogą poruszać się całą szerokością drogi i mają pierwszeństwo przed pojazdami;

  • maksymalna dopuszczalna prędkość wynosi 20 km/h;

  • parkowanie dozwolone jest tylko w wyznaczonych do tego miejscach;

  • wszystkie skrzyżowania w strefie zamieszkania są równorzędne - obowiązuje na nich zasada prawej ręki;

  • dzieci w wieku od 7 lat mogą korzystać z drogi bez opieki osób starszych;

  • kierowcy wyjeżdżający ze strefy zamieszkania zobowiązani są ustąpić pierwszeństwa wszystkim innym uczestnikom ruchu - manewr ten traktuje się jak włączanie do ruchu. 

Co to jest strefa ruchu?

Mijając znak D-52, kierowcy wjeżdżają w obszar o odmiennych zasadach ruchu niż te obowiązujące w strefie zamieszkania. Co to jest strefa ruchu? Na jej obszarze obowiązują takie same przepisy jak na zwykłych drogach. Po co więc wyznacza się takie strefy?

Obszar strefy ruchu musi zawierać co najmniej jedną drogę wewnętrzną. Ta strefa nie podlega przepisom takim jak drogi publiczne. Wyznaczenie jej przez zarządcę lub właściciela terenu pozwala funkcjonariuszom policji bądź straży miejskiej podjąć czynności zgodne z przepisami kodeksu drogowego. Każdy wjazd do strefy ruchu musi być oznaczony znakiem D-52, a każdy wyjazd znakiem D-53. 

Co to jest droga wewnętrzna?

Część dróg dostępnych dla samochodów nie podlega w dużej mierze kodeksowi drogowemu. Co to jest droga wewnętrzna? Według przepisów to obszar niezaliczony do żadnej z kategorii dróg publicznych. W związku z tym nie obowiązuje na nim większość przepisów kodeksu drogowego. Wyjątkiem są regulacje prawne konieczne do uniknięcia niebezpieczeństwa oraz zasady wynikające ze znaków i sygnałów drogowych.

Drogi wewnętrzne to nie tylko drogi osiedlowe, lecz także np. ulice czy place parkingowe zlokalizowane przed centrami handlowymi. Aby umożliwić egzekwowanie przepisów kodeksu drogowego, zarządcy tych terenów często decydują się na wyznaczenie strefy ruchu. 

Co to jest strefa ograniczonej prędkości?

Do wyznaczenia strefy ograniczonej prędkości stosuje się znak B-43. Tym, co różni go od znaku B-33, który również informuje o ograniczeniu prędkości, jest jego kształt. 

Znak B-43 wskazuje dopuszczalną prędkość w czerwonym okręgu, ale znak w przeciwieństwie do okrągłego znaku B-33 ma on kształt kwadratu. Co to jest strefa ograniczonej prędkości?

Kwadratowy znak B-43 informuje kierowcę o dopuszczalnej prędkości, która obowiązuje na drogach osiedlowych w całej strefie. Ograniczenie nie jest odwoływane przez skrzyżowanie z drogami poprzecznymi zlokalizowanymi na jej obszarze. Zakończenie strefy ograniczonej prędkości wskazuje znak B-44. 

***

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy