Reklama

​Widzisz znak D-42 na drodze i zwalniasz. To obszar zabudowany

Przestrzeganie ograniczeń prędkości pozwala uniknąć wysokich mandatów. Widzisz znak D-42 na drodze i zwalniasz. To obszar zabudowany, gdzie za znaczne przekroczenie prędkości można stracić prawo jazdy na trzy miesiące. Gdzie zaczyna się oraz kończy obszar zabudowany? Na co jeszcze zwrócić uwagę?

Co to jest obszar zabudowany i gdzie się zaczyna?

Ustawa Prawo o ruchu drogowym zawiera przepisy, które różnią się ze względu na strefy, jakimi porusza się pojazd samochodowy. Co to jest obszar zabudowany i gdzie się zaczyna? Według przepisów ustawy to obszar oznaczony odpowiednimi znakami. O początku obszaru zabudowanego informuje kierowcę znak D-42. 

W praktyce obszar zabudowany oznacza najczęściej teren, gdzie występuje zabudowa miejska, wiejska lub przemysłowa. W związku z obecnością zabudowań w lokalizacji może występować wzmożony ruch pojazdów i pieszych. Znak D-42 musi być umieszczony po prawej stronie drogi, którą wjeżdża się do miejscowości.

Reklama

Gdzie kończy się obszar zabudowany?

Obszar zabudowany musi być oznaczony odpowiednimi znakami na jego początku i końcu. Gdzie kończy się obszar zabudowany? Znak D-43 z wyglądu przypomina znak D-42, a różnicą jest czerwone przekreślenie od lewego dolnego do prawego górnego rogu. 

To właśnie znak D-43 stanowi oznaczenie końca obszaru zabudowanego. Znak ten również umieszcza się po prawej stronie drogi, zazwyczaj w tym samym miejscu, gdzie dla kierunku przeciwnego rozpoczyna się obszar zabudowany. 

Znak D-43 nie występuje na końcu obszaru zabudowanego, jeśli obie miejscowości sąsiadują ze sobą. Wtedy na ich terenach obowiązuje obszar zabudowany, o czym często przypomina znak D-42 umieszczany pod nazwą sąsiadującej miejscowości. 

Wyjątek w oznaczaniu obszaru zabudowanego stanowią miejsca, gdzie między początkiem a końcem obszaru odległość wynosi mniej niż 300 m. Wtedy przy nazwie miejscowości ewentualnie występuje znak B-33 informujący o podwyższeniu dopuszczalnej prędkości. 

Znak D-42 i znak E-17a. Jaka prędkość obowiązuje kierowcę?

Co powinien zrobić kierujący, gdy zobaczy znak D-42 i E-17a? Jaka prędkość obowiązuje kierowcę? Takie połączenie znaków wskazuje, że na terenie całej miejscowości znajduje się obszar zabudowany, więc ograniczenie prędkości wynosi 50 km/h. 

Obszar zabudowany a teren zabudowy

W kontekście przepisów prawa dotyczących dróg publicznych różnice pomiędzy terminami "obszar zabudowany" a "teren zabudowy" sprawiają, że nie należy stosować ich zamiennie. 

Obszar zabudowany definiują zapisy ustawy Prawo o ruchu drogowym. Teren zabudowy występuje natomiast w przepisach rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, a także ich usytuowanie. 

Obszar zabudowany a strefa zamieszkania

Jakie różnice dla kierowcy w kontekście przepisów niosą obszar zabudowany i strefa zamieszkania? Ten pierwszy dotyczy zazwyczaj większego obszaru. Strefę zamieszkania rozpoczyna znak D-40, a kończy znak D-41. Poruszanie się w strefie zamieszkania podlega większym restrykcjom niż ma to miejsce w obszarze zabudowanym. 

Kierowcy są wtedy zobowiązani:

  • ustępować pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu, czyli np. pieszym i rowerzystom;

  • jeździć z prędkością nie większą niż 20 km/h;

  • parkować tylko i wyłącznie w wyznaczonych o tego miejscach;

  • zachować szczególną ostrożność przy wyjeżdżaniu ze strefy zamieszkania oraz ustąpić pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu jako włączający się do ruchu. 

***

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: obszar zabudowany | ograniczenie prędkości

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy