Czym różni się znak A-11 od A-11a? Przez niewiedzę możesz uszkodzić sobie auto

Znaki A-11 i A-11a mają nie tylko bardzo podobny kod, ale również są do siebie bardzo podobne. Jednak wystarczy zagłębić się bardziej w przepisy, żeby odkryć sporo różnic. Sprawdzamy, czym się różnią i na co trzeba uważać w obu przypadkach.

Oba znaki występują bardzo bliskie siebie, podobnie wyglądają, ale oznaczają coś zupełnie innego. W przypadku znaku A-11 mamy do czynienia z uszkodzeniami drogi, przy których kierowca powinien zwolnić i zachować szczególną ostrożność.

Natomiast w drugim przypadku mamy do czynienia z celowym utrudnieniem znajdującym się na drodze. W tym przypadku kierowca musi również ściągnąć nogę z gazu. Sprawdzamy, czym dokładnie różnią się od siebie oba znaki.

Znak A-11 - co oznacza, gdzie występuje?

Znak A-11 "nierówna droga" ostrzega kierowcę, że w najbliższym czasie należy się spodziewać nierówności na drodze. Przeszkody mogą powodować utrudnienia w ruchu drogowym lub stanowić zagrożenie dla kierującego.

Reklama

Znak A-11 pojawia się najczęściej w sytuacjach, gdy występują nierówności na przejazdach kolejowych, pofałdowania występujące na stromych zjazdach z mostów lub wiaduktów, a także na wybojach lub poprzecznych uskokach nawierzchni. Może to być poprzeczny garb lub zagłębienie, które będzie trudne do zauważenia. Szczególnie wtedy, gdy jedziemy dość niskim samochodem lub z większą prędkością.

Taki znak często pojawia się również w miejscach, gdzie droga jest zapadnięta, brakuje asfaltu lub nawierzchnia pozostawia wiele do życzenia. Zwykle taki znak jest furką do uniknięcia odpowiedzialności przez zarządcę drogi za uszkodzenia samochodu w miejscu, gdzie nawierzchnia jest w bardzo złym stanie.

Widząc taki znak warto na wszelki wypadek zmniejszyć prędkość i zwiększyć czujność, a najlepiej powstrzymać się od wyprzedzania.

Znak A-11a - co oznacza, gdzie występuje?

Znak A-11a występuje na drogach położonych w obszarze zabudowanym. Również ostrzega o nierównościach, ale takich, które pojawiły się w danym miejscu zupełnie świadomie. Znak 11-a "próg zwalniający" ostrzega o zastosowaniu urządzenia technicznego w formie przeszkody umieszczonej na jezdni w celu spowolnienia pojazdów. Może to być próg zwalniający lub próg podrzutowy.

Zwykle razem z tym znakiem występuje dodatkowy znak B-33 "ograniczenie prędkości", który wskazuje z jaką prędkością można łagodnie przejechać przez próg zwalniający. Oczywiście kierowca może jechać z mniejszą prędkością, ale przekroczenie dopuszczalnej prędkości może skutkować uszkodzeniem pojazdu. W strefie zamieszkania ten znak może występować sam z powodu ograniczeń nakładanych przy wjeździe w takie miejsce.

Czasami pojawia się dodatkowa tabliczka T-1, określająca odległość znaku od progu zwalniającego.

Próg zwalniający, próg podrzutowy - gdzie można je montować?

Oba urządzenia BRD służą w celu fizycznego ograniczenia prędkości samochodów. Można je wykorzystywać tylko w tych miejscach i na odcinkach dróg, gdzie konieczne jest ograniczenie prędkości, a inne metody nie są skuteczne.

Progi zwalniające można stosować w obszarze zabudowanym na drogach o konkretnych klasach technicznych: lokalna (L), dojazdowa (D), wyjątkowo zbiorcza (Z).

Progi podrzutowe można montować poza drogami publicznymi. Przykładem są obszary o ograniczonej dostępności, obszary zamknięte, wjazdy na parkingi lub tereny zakładowe. Urządzenia mogą się pojawić również na terenie parkingów lub dużych placów jako środek dyscyplinujący ruch wewnętrzny.

***

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: przepisy ruchu drogowego

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy