Czy rowerzyści mogą jeździć ulicą jeden obok drugiego? A co z chodnikami?

Rowerzyści zobowiązani są do przestrzegania szeregu przepisów związanych z ruchem drogowym. Czy mogą jeździć po chodnikach? A czy korzystając z jezdni muszą jechać jeden za drugim? Rozwiewamy najczęstsze wątpliwości.

Czy rowerzysta musi korzystać z drogi dla rowerów?

Na początek najbardziej podstawowe zagadnienie - czy rowerzysta musi jechać drogą dla rowerów, zwaną też (potocznie) ścieżką rowerową? Zgodnie z art. 33, ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym:

Odpowiedź jest jednoznaczna - rowerzysta ma obowiązek korzystania z drogi dla rowerów lub pasa dla rowerów i nie ma od tego wyjątków. Warto zwrócić jeszcze uwagę na zapis o "drodze dla pieszych i rowerów", czyli tak zwanym ciągu pieszo-rowerowym. Wyznacza go okrągły znak, na którego jednej połowie znajduje się znak C-13 "droga dla rowerów", a na drugiej C-16 "droga dla pieszych". Z niej również rowerzysta musi korzystać, jeśli tylko wyznaczone jest w kierunku, w którym się porusza.

Reklama

Nadmienić jeszcze trzeba, że znak ten może występować w dwóch różnych konfiguracjach. Zgodnie z par. 40 rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych:

Nie ma w takiej sytuacji podziału, którą stroną poruszają się poszczególni uczestnicy ruchu. Rowerzyści muszą więc szczególnie uważać w takich miejscach, ponieważ zgodnie z cytowanym wcześniej fragmentem Kodeksu drogowego, muszą ustępować pieszym pierwszeństwa na drogach dla pieszych i rowerów. Tak jak na poniższym zdjęciu.

Drugi wariant takiej drogi przepisy opisują następująco:

W takiej sytuacji zwykle część dla pieszych oraz część dla rowerzystów są od siebie wyraźnie oddzielone. Często mają też różną nawierzchnię oraz dodatkowe oznakowanie poziome, tak jak na poniższym zdjęciu.

Czy rowerzyści mogą jechać obok siebie po ulicy?

W sytuacji kiedy w danym miejscu nie ma drogi dla rowerów, rowerzysta powinien jechać drogą wraz z pojazdami silnikowymi. To wiedzą chyba wszyscy, ale kontrowersje pojawiają się w momencie, kiedy razem jedzie dwóch rowerzystów. Czy mogą poruszać się koło siebie?

Zgodnie z art. 33, ust. 3, pkt. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym:

Wspomniany ustęp 3a został dodany kilka lat temu i brzmi on:

Ten zapis często jest błędnie interpretowany jako przyzwolenie na poruszanie się dwóch rowerzystów obok siebie. Tymczasem mogą to robić tylko wtedy, gdy nie przeszkadzają innym uczestnikom ruchu. Jeśli więc utrudni to na przykład kierowcy samochodu wyprzedzenie ich, muszą jechać jeden za drugim. Przypominamy przy okazji, ponieważ to też budzi czasami kontrowersje, że zgodnie z zasadą ruchu prawostronnego, należy trzymać się jak najbliżej prawej krawędzi jezdni. Rowerzysta nie może jechać więc na przykład środkiem pasa.

Kiedy rowerzysta może jechać po chodniku?

Prawo przewiduje kilka sytuacji, w których rowerzysta może korzystać z chodnika, co jest już wiedzą znacznie mniej upowszechnioną, niż poprzednio omawiane zapisy. Jak czytamy w Kodeksie drogowym, korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

  • opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;
  • szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów lub pasa ruchu dla rowerów;
  • warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).

Wjeżdżając na chodnik rowerzysta musi pamiętać o jeszcze jednym przepisie:

Innymi słowy rowerzysta jest gościem na chodniku i musi uważać na pieszych. Pamiętając, że pieszy może iść dowolną stroną chodnika, nagle się zatrzymać lub skręcić. Rowerzysta musi być gotowy na taką ewentualność, aby nie doszło do niebezpiecznej sytuacji.

Kiedy dziecko może jeździć na rowerze po drodze?

Na koniec omówimy chyba najmniej znane przepisy, które często zaskakują nawet doświadczonych rowerzystów. Taka niewiedza jest szczególnie groźna, ponieważ mówimy o regulacjach dotyczących poruszania się dzieci na rowerach.

Najważniejsza z nich jest taka, że dziecko mające mniej niż 10 lat, w ogóle nie może korzystać z dróg dla rowerów. Wielu rodziców nie wie o tym, chcąc wyrabiać w dzieciach właściwe nawyki oraz pamiętając o własnym obowiązku poruszania się drogami dla rowerów.

Tymczasem z punktu widzenia przepisów rowerzysta poniżej 10 roku życia jest pieszym. Może korzystać więc wyłącznie z chodnika i przejeżdżać po przejściach dla pieszych. Musi też znajdować się pod stałą opieką osoby dorosłej, która, jak wynika z wcześniej cytowanych przepisów, także w takiej sytuacji może poruszać się chodnikiem.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: rowerzyści | mandaty | ścieżka rowerowa

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy