Poważne problemy z rozbudową autostrady A4. Ostry sprzeciw władz

Plany drogowców dotyczące rozbudowy krakowskiego odcinka autostrady A4 napotkały się ze stanowczym sprzeciwem władz małopolskiego miasta. Urzędnicy zaapelowali do ministra infrastruktury o ponowną analizę proponowanych założeń inwestycji. W grę wchodzi ochrona terenów cennych przyrodniczo i historycznie.

W październiku 2022 roku GDDKiA podpisała umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy o trzeci pas ruchu odcinka południowej obwodnicy Krakowa, biegnącego w ciągu autostrady A4. Zdaniem drogowców plan ten jest konieczny ze względu na poprawę przepustowości i bezpieczeństwa ruchu na odcinku od węzła Balice do ul. Kąpielowej.

Rozbudowa A4 w Krakowie wzbudza kontrowersje

Realizacja inwestycji została poprzedzona serią spotkań z mieszkańcami, które odbyły się na początku lutego 2024 roku. W ich trakcie projektanci przedstawili warianty rozbudowy autostrady, z których wszystkie wiążą się z konieczności budowy nowego fragmentu trasy przebiegającego w sąsiedztwie opactwa oo. Benedyktynów w Tyńcu. Jak się jednak okazuje - rejon ten od lat należy do Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego i stanowi jeden z korytarzy ekologicznych obszaru Natura 2000.

Reklama

W sprawie tej natychmiast zainterweniowały władze Krakowa. Urzędnicy wykazali, że o ile zrozumiała jest konieczność zwiększenia przepustowości projektowanego odcinka autostrady, to najpierw należy wziąć pod uwagę potrzeby krakowian. Wspomniane tereny stanowią bowiem istotne zaplecze rekreacyjne i przyrodnicze Krakowa, a także pełnią istotną rolę przyrodniczą i historyczną. Zastępca prezydenta Krakowa Andrzej Kulig zaznaczył również, że magistrat nie wyraża zgody na przekroczenie rzeki Wisły przez nową trasę po wschodniej stronie stopnia wodnego "Kościuszko".

Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły

Biorąc pod uwagę znaczenie autostrady A4 dla miejskiego układu drogowego, urzędnicy zaapelowali do ministra infrastruktury o ponowną analizę proponowanych założeń dotyczących rozbudowy krakowskiego odcinka autostrady. W opinii miasta należy przeanalizować wykonanie oddzielnych jezdni dla ruchu tranzytowego i miejskiego.

Autostrady A2 i A4 będą bezpłatne. Ministerstwo podało termin.

Jednocześnie GDDKiA uspokaja, że ostateczne decyzje dot. inwestycji i jej przebiegu jeszcze nie zapadły. Konsultacje społeczne mają potrwać do końca tego miesiąca. Pierwsze raporty i analizy wynikające z rozmów powinny pojawić się dopiero na przełomie kwietnia i maja 2024 roku. Wtedy też ma zapaść wybór najkorzystniejszego wariantu do dalszych etapów przygotowania inwestycji.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: GDDKiA | Kraków | budowa autostrady
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy