Pijak za kierownicą. Jest inaczej niż myślisz!

Liczba pijanych sprawców wypadków drogowych jest nadal bardzo wysoka. Kim są tacy kierowcy? W jakim województwie najczęściej mieszkają i ile mają lat? Jak kształtuje się obraz statystycznego "pijaka za kierownicą?" w Polsce?

Wstępne dane polskiej policji wskazują, że w 2020 roku odnotowano mniej sytuacji związanych z prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości. Sześcioprocentowy spadek względem 2019 roku wynikał prawdopodobnie z ograniczenia mobilności Polaków w czasie pandemii koronawirusa. Warto jednak odnotować, że wspomniana zmiana (-6 proc.) nie była tak wyraźna, jak chociażby roczny spadek liczby wypadków drogowych (-22 proc. względem 2019 roku) i ofiar śmiertelnych (-15 proc.).

Nie wiemy jeszcze dokładnie, w ilu wypadkach z minionego roku brali udział nietrzeźwi kierowcy. Eksperci porównywarki Ubea.pl postanowili jednak dowiedzieć się nieco więcej o osobach, które po spożyciu alkoholu uczestniczą w drogowych kolizjach. Polska policja nie podała jeszcze, ile osób w 2020 roku uczestniczyło w wypadkach drogowych po spożyciu alkoholu. Można jednak przypuszczać, że pod tym względem widoczna była niewielka, ujemna zmiana (spowodowana m.in. ograniczeniem mobilności Polaków w czasie pandemii). Byłaby to dobra wiadomość. Warto jednak pamiętać, że już od dłuższego czasu spadkowy trend dotyczący liczby wypadków z udziałem osób po spożyciu alkoholu wyraźnie spowolnił.

Reklama

Policja podaje, że liczba wypadków z udziałem użytkowników dróg będących pod działaniem alkoholu w kolejnych latach zmieniała się następująco:

2010 rok: 4524
2011 rok: 4972
2012 rok: 4467
2013 rok: 4028
2014 rok: 3522
2015 rok: 3128
2016 rok: 2967
2017 rok: 2788
2018 rok: 2779
2019 rok: 2717

Trzeba pamiętać, że powyższe statystyki dotyczą jedynie zdarzeń spełniających definicję wypadku drogowego. Mowa więc o zdarzeniach powodujących śmierć lub obrażenia ciała co najmniej w przypadku jednej osoby. Zaprezentowane powyżej informacje nie uwzględniają zatem stłuczek (kolizji) z udziałem osób, które znajdowały się w stanie po spożyciu alkoholu (0,2-0,5 promila) lub stanie nietrzeźwości (ponad 0,5 promila).

Na uwagę zasługuje też fakt, że wypadki z udziałem nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego (w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu), stanowiące 9,0 proc. ogółu wypadków, wygenerowały w 2019 roku aż 11,2 proc. ofiar śmiertelnych.

Problematycznymi obszarami są cztery województwa:

- łódzkie,
- mazowieckie,
- małopolskie,
- śląskie. 

Informacje zaprezentowane przez policję nie uwzględniają jednak zróżnicowania liczby mieszkańców poszczególnych województw. Dlatego eksperci Ubea.pl sprawdzili, jak wygląda liczba wypadków z udziałem uczestników ruchu będących pod działaniem alkoholu w przeliczeniu na 100 000 osób w wieku co najmniej 20 lat. Wyniki takiej analizy prezentują się następująco:

- woj. dolnośląskie: 7,44 wypadku na 100 000 osób w wieku min. 20 lat
- woj. kujawsko - pomorskie: 5,01
- woj. lubelskie: 9,15
- woj. lubuskie: 9,02
- woj. łódzkie: 15,56
- woj. małopolskie: 10,07
- woj. mazowieckie: 7,92
- woj. opolskie: 7,92
- woj. podkarpackie: 6,31
- woj. podlaskie: 7,37
- woj. pomorskie: 9,05
- woj. śląskie: 7,80
- woj. świętokrzyskie: 13,02
- woj. warmińsko-mazurskie: 11,82
- woj. wielkopolskie: 7,96
- woj. zachodniopomorskie: 9,77

Inne ujęcie analizowanego problemu sugeruje, że wypadki z udziałem nietrzeźwych osób (w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu) często zdarzają się na terenie województwa łódzkiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Dwa pierwsze regiony nieco "usprawiedliwia" ich tranzytowy charakter skutkujący dużym natężeniem ruchu drogowego.

Bez wątpienia ciekawe wydają się też informacje dotyczące wieku sprawców wypadków drogowych znajdujących się pod wpływem alkoholu. Takie osoby w 2019 roku spowodowały 6,9 proc. wszystkich wypadków, które cechowały się podwyższoną śmiertelnością (9,1 proc. ofiar śmiertelnych). Około 80 proc. nietrzeźwych sprawców wypadków stanowili kierowcy pojazdów. Zdecydowanie przeważali tutaj kierowcy samochodów osobowych - ci spowodowali aż 66 proc. wypadków spowodowanych przez kierujących pod działaniem alkoholu.

Zgodnie z policyjnymi danymi wiekowy rozkład liczby sprawców wypadków drogowych znajdujących się w stanie nietrzeźwości lub stanie po spożyciu alkoholu wyglądał następująco:

- 7 lat - 14 lat: 0,1 proc. sprawców w 2019 roku
- 15 lat - 17 lat: 1,5 proc.
- 18 lat - 24 lata: 19,5 proc.
- 25 lat - 39 lat: 42,8 proc.
- 40 lat - 59 lat: 26,5 proc.
- 60 lat i więcej: 9,5 proc.
- brak danych: 0,1 proc.

Trzeba na pewno odnotować, że to wcale nie młodzi kierowcy pod wpływem alkoholu są największym problemem i zagrożeniem. Uwagę zwraca zaprezentowany powyżej udział osób w wieku 25 lat - 39 lat (ok. 43 proc.), które jednocześnie stanowią około 20 proc. całej populacji kraju. 

Największe prawdopodobieństwo kolizji i wypadku spowodowanego przez kierowcę pod wpływem występuje oczywiście w weekendowe wieczory i noce (godziny 16:00 - 22:00). Statystyki są szczególnie niekorzystne w trakcie urlopowych miesięcy (czerwiec, lipiec oraz sierpień). Niezależnie od pory roku zdecydowanie najczęstszą przyczyną wypadków pozostaje zbyt wysoka prędkość pojazdu kierowanego przez osobę, która wcześniej spożywała alkohol.

Ubea.pl/Interia.pl

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy