Reklama

Ten kolor ma znaczenie. Od niego zależy, jak długo na drodze będzie śnieg

Każda droga publiczna w Polsce ma przypisanego administratora, który odpowiada za jej stan przez cały rok. Warto wiedzieć, do jakiego podmiotu należy się zgłosić, gdy na ulicy zalega śnieg i przejazd jest utrudniony lub niemożliwy.

Wszystkie drogi publiczne w Polsce mają swojego zarządcę. Odpowiada on za utrzymanie nawierzchni w myśl ustawy, która stanowi o jego obowiązkach:

W Polsce występuje pięć rodzajów dróg, a każdy z nich ma swojego właściciela:

Reklama

 • drogi krajowe i autostrady - właścicielem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
 • drogi wojewódzkie - właścicielem jest zarząd województwa,
 • drogi powiatowe - właścicielem jest zarząd powiatu,
 • drogi gminne - właścicielem jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta,
 • drogi wewnętrzne - właścicielem są zarządcy terenu, przez który przebiegają lub właścicieli.

Każdy rodzaj drogi ma inne oznaczenie. Dlatego warto odpowiednio wcześniej zapoznać się z jego charakterystyką, żeby mieć wiedzę, do kogo się zgłosić w razie problemów.

Drogi krajowe i autostrady są oznaczane na czerwonym prostokącie z białą obwódką i białym oznaczeniem literowo-liczbowym. W przypadku autostrad, numer jest poprzedzony literą "A". Drogi ekspresowe mają oznaczenie "S", a drogi krajowe dwucyfrowy numer.

Drogi wojewódzkie są oznaczane przez prostokąt z czarnym obramowaniem i trzema czarnymi cyframi, które składają się na oznaczenie danej drogi.

Drogi powiatowe i gminne najtrudniej rozpoznać. Informacji o tym, czy dana droga jest gminna czy powiatowa trzeba szukać w planach zagospodarowania przestrzennego powiatu lub gminy. Często takie dane można odnaleźć na stronach internetowych konkretnego samorządu.

Drogi wewnętrzna są oznaczane białymi znakami z czarnym napisem "droga wewnętrzna" lub "strefa ruchu".

Kategorie odśnieżania dróg

Podczas intensywnych opadów śniegu wiele osób narzeka, że zarządca ociąga się z odśnieżeniem drogi. Trzeba mieć na uwadze, że nikt nie dysponuje wystarczającą liczbą pługów lub pługopiaskarek, żeby równocześnie przystąpić do odśnieżania wszystkich dróg publicznych.

Dlatego obowiązuje sześć standardów zimowego utrzymania dróg. Utrzymano je w zależności od funkcji danej drogi oraz natężenia ruchu, jakie występuje na danym odcinku. Standardy zimowego utrzymania dróg można podzielić na sześć kategorii:

 • Kat. I - czas likwidacji śliskości zimowej wynosi maksymalnie 2 godziny od momentu ustania opadów śniegu; na jezdni nie może pozostać warstwa zajeżdżonego śniegu;
 • Kat. II - czas likwidacji śliskości zimowej to maksymalnie 4 godziny od chwili ustania opadów śniegu; na drodze może pozostać cienka warstwa zajeżdżonego śniegu;
 • Kat. III - czas odśnieżania drogi wynosi maksymalnie 6 godzin po ustaniu opadów; na drodze może być zajeżdżony śnieg, ponadto dopuszcza się występowanie lokalnie zasp i języków śnieżnych;
 • Kat. IV - czas odśnieżania drogi to maksymalnie 8 godzin od momentu ustania opadów śniegu; podobnie jak w standardzie III na jezdni może występować zajeżdżony śnieg oraz dopuszcza się występowanie lokalnie zasp i języków śnieżnych;
 • Kat. V - dopuszczalne są przerwy w komunikacji do 24 godzin; odśnieżony musi być co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek; należy posypywać jezdnię na odcinkach decydujących o możliwości ruchu;
 • Kat. VI - dopuszczalne są przerwy w komunikacji nawet do 48 godzin; jezdnię należy odśnieżać w zależności od potrzeb, a posypywać po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez zarządcę.

***

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: drogi

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy