Reklama

Motocykle nie wjadą do centrum? LPG też...

Wygląda na to, że - zgodnie z naszymi przewidywaniami - autorzy projektu dotyczącego tworzenia w Polsce stref czystego transportu poszli po linii najmniejszego oporu. Nie wjadą do nich auta napędzane LPG. Zakaz dotyczyć też będzie motocykli oraz... pojazdów zabytkowych!


Reklama

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało kolejną już wersję projektu dotyczącego zmiany ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw. Podobnie jak poprzedni, ma on na celu utworzenie tzw. stref czystego transportu w gminach liczących ponad 100 tys. mieszkańców.

W myśl proponowanych zmian do ich utworzenia zobligowane zostaną wszystkie tego typu gminnym znajdujące się w strefach, w których "przeprowadzona przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska ocena poziomów substancji w powietrzu, wykazała przekroczenie dopuszczalnego poziomu stężenia średniorocznego poziomu zanieczyszczeń dwutlenkiem azotu NO2".

Zgodnie z naszymi przypuszczeniami z projektu w całości usunięto, budzące kontrowersje wielu środowisk, zapisy dotyczące ewentualnych preferencji dla pojazdów napędzanych gazem płynnym LPG. W nowym brzmieniu art. 39.1 czytamy, że "W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania emisji zanieczyszczeń z transportu na  zdrowie ludzi i środowisko, na terenie gminy można ustanowić strefę czystego transportu obejmującą drogi, których zarządcą jest gmina, do której zakazuje się wjazdu pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym innych: niż:

a) elektryczne,
b) napędzane wodorem,
c) napędzane gazem.

Wzmianki o samochodach z instalacjami gazowymi nie znajdziemy również w punkcie 2. mówiącym o wyjątkach, gdzie pojawiają się m.in. pojazdy różnej maści służb czy autobusy szkolne.

Taki obrót sytuacji był łatwy do przewidzenia. Na pierwotnym projekcie, który przewidywał możliwość wjazdu do tego typu strefy samochodem z instalacją gazową, suchej nitki nie pozostawiło m.in. środowisko dealerów nowych aut, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (!), a nawet Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Szkoda tylko, że resort klimatu całkowicie zignorował branżę LPG, która w skali kraju odpowiada za tysiące miejsc pracy. Zamiast odcinać tego typu auta "grubą kreską" - wzorując się na pojazdach benzynowych - można przecież było wprowadzić stosowna gradację dotyczącą norm emisji spalin. Swoją drogą - ta ostatnia zniknęła z najnowszego projektu. Miejsce prostej tabelki zająć ma ostatecznie zdecydowanie bardziej złożony system...

Przy okazji spieszymy wyjaśnić, że posiadanie auta, które nie spełnia danej normy emisji spalin automatycznie nie będzie jeszcze oznaczać, że nie wjedziemy nim na teren strefy czystego transportu. Przez - maksymalnie 3 lata od daty utworzenia strefy - w uchwale ustanawiającej strefę czystego transportu - rada gminy może dopuścić wjazd do strefy w godzinach  9-17 innych pojazdów (nie spełniających danych norm) "pod warunkiem uiszczenia opłaty". Opłata za wjazd do strefy czystego transportu wynosić ma maksymalnie 2,50 zł za godzinę w przypadku opłaty jednorazowej lub 500 zł w przypadku opłaty abonamentowej. Podsumowując - jeśli nasz pojazd "truje" mieszkańców centrum za pieniądze - wszystko jest w porządku...

W nowym projekcie dotyczącym stref czystego transportu nie znaleźliśmy też żadnych wyłączeń dotyczących np. pojazdów instytucji pożytku publicznego (np. muzeów!) ani... aut zabytkowych. Oznacza to, że w dłuższej perspektywie (po upływie 3 lat od daty ogłoszenia danej strefy) o imprezach motoryzacyjnych pokroju zlotu pojazdów zabytkowych w centrum miasta będzie można zapomnieć...

Zwracamy ponadto uwagę, że zakaz wjazdu do strefy dotyczyć ma "pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 Prawa o ruchu drogowym". Oznacza to, że objęte będą nim również np. motocykle. Tutaj pojawia się jednak inny problem - te klasyfikowane są dziś wg innych norm niż samochody i nawet najnowsze spełniają jedynie normę emisji spalin Euro 5...

Paweł Rygas

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje