Jak wygląda mandat z fotoradaru? Oszuści wysyłają SMS

Rozbudowa systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym CANARD, w ramach której na polskich drogach przybyło fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości, podsunęła pomysł na łatwy zarobek oszustom. Główny Inspektorat Transportu Drogowego ostrzega przed "fałszywą korespondencją" dotyczącą mandatów z fotoradarów. GITD przypomina, że żadne zawiadomienia o ukaraniu mandatu nie są wysyłane SMS-em, a samo nałożenie kary wymaga wymiany korespondencji z właścicielem pojazdu.

GITD ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod Inspektorów Transportu Drogowego, którzy chcą wyłudzić pieniądze od kierowców. Chodzi o fałszywe SMS-y informujące o rzekomym mandacie (z linkiem do płatności), a nawet podrobioną korespondencję papierową. By chronić kierowców przed oszustami GITD przypomina, jak wyglądają prawdziwe mandaty wystawiane za wykroczenia zarejestrowane przez system CANARD i zwraca uwagę na towarzyszące im procedury. 

Fotoradar zrobił ci zdjęcie? Musisz dostać dwa listy. Jak zapłacić mandat z fotoradaru?

Przedstawiciele CANARD tłumaczą, że po ujawnieniu naruszenia, do właściciela pojazdu wysyła odpowiednie formularze "w celu wypełnienia i ustalenia stanu faktycznego". Do druków dołączona jest także karta informacyjna zawierająca wzór mandatu karnego. Oznacza to, że informacja o nałożeniu mandatu trafi do nas najszybciej w drugim piśmie od GITD. Zanim tak się stanie, w pierwszej części korespondencji zostaniemy poproszeni o wypełnienie stosownych formularzy, które dotyczą m.in. wskazania kierującego pojazdem czy - jeśli samodzielnie prowadziliśmy pojazd - wyrażenia zgody na przyjęcie mandatu karnego.
Zgodnie z przepisami, każdy sprawca naruszenia przepisów musi wyrazić zgodę na przyjęcie mandatu, co jest tożsame z przyznaniem się do popełnionego czynu. W przeciwnym wypadku sprawa kierowana jest na drogę sądową. 

Reklama

Kierowcy - uwaga na oszustów. Mandatu nie dostaniesz SMS-em

Mówiąc wprost żadna instytucja w Polsce bez zgody ukaranego nie może nałożyć mandatu "zaocznie" i informować o tym kierowcy mailem, smsem czy listem poleconym. Informacja o nałożeniu kary trafić może do nas dopiero w drugim piśmie od GITD, nawiązującym do korespondencji otrzymanej wcześniej! W takim przypadku przesyłka z GITD zawierająca mandat karny jest wysyłana osobnym listem poleconym. Pamiętajmy również, że mandat z fotoradaru może do nas trafić w formie elektronicznej - za pośrednictwem portalu eBOK CANARD - wyłącznie jeśli wcześniej wyraziliśmy na to zgodę (również na eBOK CANARD).
Nie ma więc możliwości, by kierowca informowany był o nałożeniu mandatu SMS-em czy inną korespondencją elektroniczną!
 

Fałszywe mandaty z fotoradarów. Oszuści żerują na niewiedzy kierowców

Coraz częściej zdarza się też, że oszuści podszywają się pod GITD wysyłając kierowcom klasyczną korespondencję papierową. W takich przypadkach oszustów zdradza najczęściej fikcyjna nazwa instytucji lub np. jej adres. Kierowcom, którzy nie są pewni autentyczności trafiającej do nich korespondencji przypominamy, że właściwa nazwa organu to Główny Inspektorat Transportu Drogowego, a poprawny adres siedziby CANARD to ul. Przyczółkowa 109A, 02-968 Warszawa.

Adres do korespondencji w sprawach naruszeń fotoradarowych to: Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Skrytka pocztowa 146, 05-090 Raszyn

Jak zapłacić mandat z fotoradaru? Zwróć uwagę na te szczegóły

GITD zwraca również uwagę na szczegóły dotyczące wyglądu samych mandatów. Po czym poznamy, że mandat jest autentyczny? Przypomnijmy raz jeszcze - sam mandat trafi do nas najszybciej w drugim piśmie od GITD. O jego autentyczności świadczą m.in.: 

  • pieczęć z godłem, która na mandacie papierowym jest wyraźnie wypukła - wykonana technologią suchego stempla. 
  • na mandacie elektronicznym (dotyczy wyłącznie kierowców, którzy zgodzili się na tego rodzaju korespondencję w systemie eBOK CANARD) zamiast godła umieszczona jest pieczęć elektroniczna z logo ITD oraz datą wystawienia mandatu.
  • numer rachunku bankowego, który zawiera liczby (od 3. do 10.) 1010 0055. Jest to numer rachunku w Narodowym Banku Polskim, który prowadzi rachunki wyłącznie dla podmiotów publicznych.

Pamiętajmy, że każdy mandat z systemu CANARD posiada inny, indywidualny numer rachunku bankowego. W każdym przypadku - w pozycjach od 3. do 10. - znajdziemy jednak cyfry 1010 0055. To numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej (8 cyfr). Dla GITD i systemu CANARD zawsze jest to NBP Centrala B2B Collect Warszawa.

O indywidualnym numerze konta pamiętać muszą zwłaszcza kierowcy, którzy często karani są mandatami przez drogówkę. Te - w przeciwieństwie do mandatów wystawianych przez system CANARD - płacone są na konto Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu. Korzystając z bankowości elektronicznej łatwo więc o pomyłkę, a pamiętajmy, że początek biegu okresu przedawnienia punktów karnych liczony jest właśnie od momentu uregulowania należności wobec Skarbu Państwa.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: mandat z fotoradaru | fotoradary
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama