Jak uzyskać wtórnik dowodu rejestracyjnego?

Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego odbywa się w dość podobny sposób, co wyrobienie nowego dokumentu. Jednak czy potrzebujemy klasycznego, „fizycznego” egzemplarza? Zdania są podzielone! Sprawdź, kiedy potrzebujesz tradycyjnego dokumentu i jak uzyskać wtórnik dowodu rejestracyjnego.

Co robić, gdy zgubi się dowód rejestracyjny?

Przede wszystkim należy odróżnić zagubienie dowodu rejestracyjnego od jego kradzieży. Mimo że dla kierowcy skutki są bardzo podobne, to z u punktu widzenia prawa są to dwie zupełnie różne sytuacje. 

Warto również podkreślić, że pomimo wprowadzenia elektronicznego dowodu rejestracyjnego, który zwalnia kierowcę z obowiązku posiadania dokumentu podczas kontroli policyjnej, istnieją sytuacje, w których okazanie tradycyjnego dowodu rejestracyjnego będzie konieczne. 

Zaliczamy do nich:

Reklama
  • zakup polisy OC,
  • sprzedaż pojazdu,
  • badanie techniczne samochodu,
  • wyjazd za granicę.

Jeśli dokument zaginął na terytorium Polski, należy zgłosić ten fakt w odpowiednim Wydziale Komunikacji. Właśnie wtedy musimy złożyć wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego.

W przypadku zgubienia dokumentu za granicą procedura jest nieco bardziej skomplikowana. W pierwszej kolejności należy udać się do najbliższej jednostki Policji. Z otrzymanym potwierdzeniem zgłoszenia utraty dowodu rejestracyjnego należy skierować się do ambasady Polski w danym kraju. Urzędnik wyda nam dokument zastępczy, który pozwoli kontynuować podróż bez narażania się na problemy przy kolejnej kontroli.

Warto pamiętać też o tym, że (gdy mamy absolutną pewność) nasz dowód rejestracyjny został skradziony, musimy jak najszybciej zgłosić ten fakt na najbliższym komisariacie Policji. Pomoże nam to uniknąć wielu poważnych konsekwencji związanych z nielegalnym wykorzystaniem naszych danych osobowych.

Kiedy wydaje się wtórnik dowodu rejestracyjnego?

Kierowca, który zgubił lub zniszczył dotychczasowy dowód rejestracyjny, również może złożyć wniosek o wydanie wtórnika. Warto pamiętać, że odpowiedni dokument może złożyć jedynie właściciel zarejestrowanego pojazdu.

Jeśli dowód rejestracyjny został zgubiony, to wtórnik zostanie wydany bez konieczności zwrotu poprzedniego dokumentu. W przypadku zniszczenia dokumentu należy podczas składania wniosku dostarczyć do odpowiedniego organu uszkodzony egzemplarz.

Jak uzyskać wtórnik dowodu rejestracyjnego?

Chcąc uzyskać wtórnik dowodu rejestracyjnego, należy przede wszystkim wypełnić odpowiedni wniosek. Znajduje się on na stronie odpowiedniego urzędu lub w jego siedzibie. Do pisma należy dołączyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

Musisz mieć też ze sobą:

  • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego samochodu,
  • dokument tożsamości właściciela (w przypadku osoby fizycznej może to być dowód osobisty, a w przypadku osoby prawnej - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego).

Jeśli wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego jest składany w następstwie zgubienia dokumentu, do pisma należy dołączyć tzw. oświadczenie o utracie. Jeśli chcemy, by całą dokumentację złożył za nas pełnomocnik, musimy do dołączyć dokument, w którym wyrazimy taką wolę.

Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego to usługa płatna. Podstawowa kwota, jaką musimy wydać, to 54,50 złotych i jest to opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego wraz z opłatą ewidencyjną. W przypadku wyboru opcji podstawowej do czasu wyrobienia nowego dowodu rejestracyjnego nie można korzystać z pojazdu. Czas oczekiwania na wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego to zwykle 30 dni. 

Jeśli chcemy w tym czasie użytkować pojazd, musimy otrzymać pozwolenie czasowe, które wiąże się z opłatą w wysokości 19 złotych. Kolejne 17 PLN zapłacimy, gdy udzielimy osobie trzeciej pełnomocnictwa. To tzw. opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

***


INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: dowód rejestracyjny
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy