Co uprawnia do parkowania na niebieskiej kopercie?

Oznaczenie niebieskiej koperty umieszczone na miejscu parkingowym daje kierowcom znak, że nie każdy może na niej zaparkować. Żeby móc zostawić tam samochód trzeba mieć specjalną kartę parkingową. Co ważne, dokument jest wystawiany na kierowcę, a nie na pojazd. Ten, kto wyrobi kartę, może bezpiecznie parkować na kopercie na osiedlu lub w wyznaczonych miejscach w całym mieście.

Kto może parkować na kopercie dla niepełnosprawnych?

Wydawać by się mogło, że każdy, kto choruje przewlekle, może stawiać pojazd na miejscach wyznaczonych dla chorych. Jednak tak nie jest. Parkując na niebieskiej kopercie bez uzyskania specjalnego pozwolenia, można - tak, jak każdy - dostać mandat za parkowanie na miejscu dla inwalidów.

Karta parkingowa jest bowiem wydawana osobom, które mają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Specjalne uprawnienia przysługą też tym, którzy nie ukończyli 16. roku życia i mają znacznie ograniczoną możliwość samodzielnego poruszania.

Kto może parkować na kopercie dla niepełnosprawnych? Nie tylko osoby z orzeczeniem mogą korzystać z tego przywileju. Przysługuje ono także różnego typu organizacjom i placówkom zajmującym się opieką, edukacją lub rehabilitacją podopiecznych z niepełnosprawnością. Dlatego zaparkowanie na kopercie samochodu należącego do pracowników domu pomocy społecznej, hospicjum, czy placówki opiekuńczo-wychowawczej jest zupełnie legalne.

Reklama

Jak uzyskać uprawnienia do parkowania na kopercie?

Żeby móc parkować na kopercie na osiedlu trzeba złożyć wniosek do urzędu. Uprawienie wydaje tylko i wyłącznie Przewodniczący Powiatowego, Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Żeby otrzymać kartę, trzeba przedstawić takie dokumenty, jak:

  • wniosek o wydanie karty;
  • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności;
  • jedno aktualne zdjęcie.

Należy też dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty. Komplet dokumentów zanosi się do powiatowego lub miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Karta parkingowa wydawana jest na taki okres, na jaki dana osoba ma przyznane orzeczenie. Jeśli jednak jest ono bezterminowe, to i tak dokument uprawniający do parkowania na kopertach nie może być przyznany na dłużej niż 5 lat.

W przypadku, gdy wnioskodawcom jest placówka opiekująca się osobami z niepełnosprawnością, procedura uzyskania karty jest podobna. Także trzeba złożyć do urzędu komplet dokumentów. Na jeden pojazd wykorzystywany do przewozu osób wydaje się tylko jedną kartę. Jest ona ważna przez okres 3 lat.

Jaki mandat za parkowanie na miejscu dla inwalidów?

Osoby, które uzyskały uprawnienia do parkowania na kopercie, mogą stawiać pojazdy w wyznaczonych miejscach zarówno na osiedlach, parkingach supermarketów, jak i w mieście. Ważne jest tylko to, aby karta poświadczająca zwolnienie ze stosowania się do ogólnych przepisów była umieszczona w widocznym miejscu. Najlepiej jest położyć ją za przednią szybą. 

Kierowca, który nie ma uprawnień do pozostawiania pojazdu na kopertach, może zostać ukarany mandatem w wysokości 800 zł. Grzywna grozi też za posługiwanie się kartą należącą do kogoś innego. Zaparkować auto może inna osoba niż uprawniona do stawania w miejscach wyznaczonych, ale tylko wtedy, gdy jest ona pasażerem. Każde niezastosowanie się do tych zasad oznacza, że policjant może nałożyć mandat.

***

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama