Reklama

Jak dopisać współwłaściciela samochodu do dowodu rejestracyjnego?

Auto może mieć więcej niż jednego właściciela. Jeżeli tak jest, powstaje względem niego współwłasność, a przysługujące właścicielom prawa może wykonywać każdy z uprawnionych. Jak dopisać współwłaściciela do samochodu i co warto wiedzieć o tej procedurze?

Kto może być współwłaścicielem auta?

Prawo nie określa maksymalnej liczby współwłaścicieli auta, ale musi być ich przynajmniej dwóch. Każdy z nich ma prawo do korzystania z pojazdu w zakresie, jaki da się pogodzić z uprawnieniami pozostałych współwłaścicieli.

Współwłaścicielem auta można zostać na różne sposoby. 

Są nimi np. małżonkowie, którzy kupili samochód z majątku wspólnego lub otrzymali w drodze darowizny. 

Współwłaścicielem auta może być też dziecko, które rodzic wpisuje do dowodu rejestracyjnego. To popularny sposób na tworzenie młodym członkom rodziny historii ubezpieczeniowej i stopniowe obniżanie składek za bezszkodową jazdę.

Reklama

Wreszcie, nic nie stoi na przeszkodzie, aby współwłaścicielem auta została osoba spoza kręgu najbliższej rodziny, np. partner biznesowy.

W przypadku nabycia auta w drodze umowy sprzedaży lub darowizny należy pamiętać o zgłoszeniu transakcji do urzędu skarbowego i zapłacie podatku PCC. Jeżeli darowizna została dokonana między osobami spokrewnionymi ze sobą, współwłaściciele auta mogą uniknąć płacenia podatku poprzez złożenie formularza SD-Z2.

Jak dopisać współwłaściciela w dowodzie rejestracyjnym?

Aby dodać współwłaściciela w dowodzie rejestracyjnym, należy złożyć wniosek w wydziale komunikacji właściwego urzędu miasta lub starostwa powiatowego.

Powinni być przy tym obecni wszyscy współwłaściciele. Jeżeli jest to niemożliwe, mogą oni udzielić pełnomocnictwa. Należy wtedy pamiętać o jego opłaceniu, jeżeli pełnomocnik nie należy do najbliższej rodziny. Jeżeli wszyscy współwłaściciele udzielą pełnomocnictwa jednej osobie, wystarczy, że to ona stawi się w urzędzie.

Formularz wniosku o dopisanie współwłaściciela w dowodzie rejestracyjnym można pobrać ze strony internetowej urzędu miasta lub wypełnić bezpośrednio na miejscu.

Do wniosku o dopisanie współwłaściciela w dowodzie rejestracyjnym należy dołączyć szereg dokumentów:

  • dokument, z którego wynika przeniesienie części praw na poszczególnych współwłaścicieli, np. umowa kupna sprzedaży, darowizny, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku;

  • dowód rejestracyjny wraz z kartą pojazdu, jeżeli została wydana;

  • potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia samochodu.

Obywatele państw członkowskich UE, w tym Polski, legitymują się paszportem lub dowodem osobistym. Obcokrajowcy spoza terytorium UE muszą mieć przy sobie paszport wraz z aktualną wizą lub kartę pobytu.

Współwłaścicielem w dowodzie rejestracyjnym może być też firma. W takiej sytuacji należy okazać wydruk z CEIDG lub pełny wyciąg z KRS. W dowodzie rejestracyjnym będzie wtedy figurowała nazwa jednoosobowej działalności lub spółki.

Ile kosztuje dopisanie współwłaściciela samochodu?

Zarówno dopisanie współwłaściciela samochodu, jak i jego wykreślenie jest bezpłatne i dokonuje się najczęściej od ręki, jeżeli urząd nie stwierdzi braków formalnych wniosku.

Jedyną opłatą, jaka może się pojawić przy dopisaniu współwłaściciela samochodu, jest pokrycie kosztów pełnomocnictwa. To kwota 17 zł, a opłata powinna być uiszczona na rachunek urzędu miasta, w którym dokonywana jest dana czynność.

Opłata za pełnomocnictwo nie obowiązuje, kiedy współwłaściciela reprezentuje współmałżonek, dzieci, rodzice, dziadkowie, wnuki lub rodzeństwo. Z kolei przedsiębiorca może uniknąć opłaty, kiedy reprezentuje go pełnomocnik wpisany do KRS lub CEIDG.

***

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: rejestracja samochodu | współwłasność

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy