Reklama

Ile wynosi kilometrówka w 2022 roku i czym różni się od ryczałtu na samochód?

Każdy przedsiębiorca ma prawo do rozliczania wydatków związanych z wykorzystaniem prywatnego samochodu do celów firmowych. W polskim prawie umożliwia to kilometrówka, czyli ewidencja przebiegu pojazdu. Jakie stawki przewiduje kilometrówka w 2022 roku oraz czym różni się to pojęcie od ryczałtu na samochód?

Kiedy wypłacana jest kilometrówka?

Ewidencja przebiegu pojazdu, czyli tzw. kilometrówka jest prowadzona przez pracodawcę wtedy, gdy w ramach obowiązków służbowych pracownik musi dojechać do innego punktu lub udać się w delegację, wykorzystując do tego swój prywatny samochód. Wysokość zwrotów uzależniona jest od liczby przejechanych kilometrów, a także pojemności silnika.

Zwrot wydatków następuje w formie miesięcznego ryczałtu, po złożeniu przez pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu.

Oświadczenie to powinno zawierać co najmniej następujące dane:

Reklama

 • pojemność silnika;
 • marka;
 • numer rejestracyjny;
 • imię i nazwisko i adres zamieszkania osoby używającej pojazd;
 • datę i cel wyjazdu;
 • liczbę faktycznie przejechanych kilometrów;
 • kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu;
 • opis trasy.

Czym kilometrówka różni się od ryczałtu na samochód?

Ryczałt na samochód różni się od kilometrówki tym, że jest wypłacany comiesięcznie, gdy z góry wiadomo, że zatrudniony będzie wykonywać daną liczbę kilometrów w podróżach służbowych z wykorzystaniem prywatnego samochodu.

Nowe zasady ustalania kwoty ryczałtu są zależne od mocy silnika, a także od rodzaju paliwa. W efekcie ryczałt w wysokości 250 złotych na miesiąc otrzymają pracownicy, którzy używają auta elektrycznego lub napędzanego wodorem, a także w przypadku samochodu o mocy silnika do 60 kW. W pozostałych przypadkach ustalono ryczałt w wysokości 400 złotych miesięcznie. Kwoty te są stosowane wyłącznie wtedy, gdy pracodawca nie pobiera od pracownika dodatkowej opłaty za korzystanie z pojazdu.

Jak obliczyć kilometrówkę? Stawki w 2022 roku

Prowadzenie kilometrówki pozwala na obliczenie kosztów poniesionych przez pracownika na podstawie przejechanych kilometrów. By obliczyć należną kwotę, należy pomnożyć liczbę przejechanych kilometrów zawartą w ewidencji przebiegu pojazdu przez stawkę za 1 kilometr. W 2022 roku wynosi ona:

 • 0,5214 zł - samochody osobowe o pojemności skokowej silnika do 900 cm³;
 • 0,8358 zł - samochody o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³ (czyli stawki za 1 km przebiegu pojazdu ciężarowego);
 • 0,2302 zł - motocykle;
 • 0,1382 zł - motorowery.

Z kolei limit kilometrów zależy od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, w których pracownik jest zatrudniony i nie może przekroczyć:

 • 300 km - do 100 tys. mieszkańców;
 • 500 km - ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców;
 • 700 km - ponad 500 tys. mieszkańców.

Ilość przejechanych faktycznie kilometrów podaje pracownik, na podstawie odczytu licznika swojego auta. Jeżeli nie jest to możliwe, dopuszczalne jest wykorzystanie innych źródeł, np. stron internetowych zawierających narzędzia, w których można wyznaczyć trasę przejazdu i tym samym obliczyć liczbę przejechanych kilometrów.

Czy za kilometrówkę trzeba płacić podatek?

Koszty użytkowania samochodu prywatnego w podróży służbowej i wypłacone z tego tytułu należności mają skutki podatkowe po przekroczeniu ustawowych limitów.

Świadczenia z tytułu podróży służbowych wolne są od podatku i składek ZUS. Ponadto wolne od składek są świadczenia związane z jazdami lokalnymi do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 km przebiegu pojazdu.

Zobacz też:

W upał włącz jednocześnie klimatyzację i obieg wewnętrzny. Zobacz, co się stanie

Od 27 września rewolucja w przeglądach. Diagności się buntują

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: kilometrówka

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy