Polskie drogi

Akcja specjalna policji "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego"

Mimo fatalnej pogody, przetaczających się po Polsce ulew, burz i porywistego wiatru, policja prowadzi dziś akcję specjalną pod nazwą "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". W skrócie oznacza to więcej policyjnych kontroli w rejonach przejść dla pieszych.

Komisarz Robert Opas z BRD KGP przekazał, że w czwartek na polskich drogach w całym kraju policjanci ruchu drogowego przeprowadzają wzmożone działania pn. "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". "Troska o bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów, motorowerzystów oraz motocyklistów powinna być ważna dla wszystkich użytkowników dróg" - zaznaczył policjant.

Wskazał, że w ramach działań funkcjonariusze zwrócą szczególną uwagę na zachowania kierowców wobec pieszych, zwłaszcza w obrębie oznakowanych przejść dla pieszych, ale też bacznie przyjrzą się zachowaniom samych pieszych. "Nadzorem objęte zostaną miejsca, które są szczególnie niebezpieczne, np. przejścia przez ruchliwe jezdnie lub przejścia, na których dochodziło do potrąceń pieszych" - podkreślił.

Reklama

"Jednocześnie prowadzone są przedsięwzięcia edukacyjne, w ramach których policjanci przekazują uczestnikom ruchu drogowego informacje o zagrożeniach pieszych na drodze oraz potrzebie znajomości i przestrzegania przepisów prawa" - tłumaczył.

Przekazał, że czwartkowa akcja to swoistego rodzaju "apel do uczestników ruchu drogowego", aby w szczególności na przejściach dla pieszych i w ich pobliżu zwiększyli swoją uwagę i zachowali szczególną ostrożność. "Chcemy, aby piesi podczas przekraczania jezdni, bez względu na posiadane pierwszeństwo, pamiętali o obserwacji pojazdów. Liczymy też na to, że kierujący pojazdami widząc znak informacyjny o przejściu dla pieszych, zgodnie z przepisem zmniejszą prędkość i zwiększą uwagę" - powiedział.

"Apelujemy do pieszych, aby zastanowili się czy kierowcy mogą ich dostrzec i czy wejście na jezdnię jest w tym momencie bezpieczne. Natomiast kierujący muszą pamiętać, że w rejonach skrzyżowań i przejść dla pieszych muszą zachowywać szczególną ostrożność" - powiedział.

Komisarz  przekazał też dane dotyczące tragicznych wypadków z udziałem pieszych. W 2021 roku doszło do 4 755 takich wypadków. Zginęło w nich 527 pieszych. W 2020 roku policjanci odnotowali 5 235 wypadków z udziałem pieszych, w których było 631 ofiar śmiertelnych. Z kolei w 2019 roku na polskich drogach doszło do 7 005 wypadków, w których zginęły 793 osoby. "Ponad połowa wypadków z udziałem pieszych miała miejsce właśnie na wyznaczonych przejściach" - podał.

Ten postępujący spadek liczby potrąceń został zahamowany w drugiej połowie ubiegłego roku wprowadzeniem przepisów o pierwszeństwie pieszych "wchodzących na przejście". W drugiej połowie 2021 roku (okres obowiązywania nowych przepisów) w obrębie przejść dla pieszych zanotowano 1618 wypadków, w który zginęło 107 osób, a 1571 zostało rannych, doszło również do 1509 kolizji. W porównaniu z drugą połową 2020 roku oznacza to wzrost liczby wypadków na przejściach o 74 zdarzenia, wzrost liczby zabitych o 4 osoby, wzrost liczby rannych o 68 osób i wzrost liczby kolizji o 89.

"Przejścia dla pieszych w swej istocie mają gwarantować tym uczestnikom uczestnikom ruchu bezpieczne przekroczenie jezdni. To bezpieczeństwo zależy jednak nie tylko od tej grupy uczestników ruchu czy samych działań policjantów. Wszyscy korzystający z dróg muszą zachowywać się odpowiedzialnie i rozważnie. Szczególna ostrożność i zasada ograniczonego zaufania, dostosowanie prędkości do warunków ruchu i wzajemna życzliwość to jedne z elementów, które mogą zdecydowanie przyczynić się do dalszego ograniczenia liczby tragicznych zdarzeń" - przekazał.

Przypomniał też, że kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności oraz powinien zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego będącego na tym przejściu albo na nie wchodzącego. "Obowiązany jest też ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście" - zaznaczył.

"Powyższe regulacje nie zwalniają również pieszego z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz korzystania z przejścia dla pieszych. Zabrania się także pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych" - podał.

"Piesi powinni pamiętać o zakazie korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych - w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych" - dodał.

***

PAP/INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: akcja specjalna | policja
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama