Polski kierowca

Czy znasz dobrze przepisy? Sprawdź się!

Zapraszam do kolejnego quizu z przepisów ruchu drogowego.

Dzisiaj zamieszczam głównie pytania z testów egzaminacyjnych na prawo jazdy. Te, które sprawiały zdającym najwięcej trudności. Ciekaw jestem czy wy, kierowcy, poradzicie sobie z nimi. Teoretycznie powinniście mieć te wiadomości w małym palcu, ale jak jest naprawdę?

Na drugiej stronie znajdziecie objaśnienia prawidłowych odpowiedzi.

Życzę miłej zabawy.

Polski kierowca

Odpowiedzi:

Pyt. 1. Znak A-32 ostrzega przed możliwym oszronieniem jezdni lub gołoledzią (Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych §12 ust. 2). Oznacza to, że nie ostrzega on o zawilgoceniu jezdni.

Pyt. 2. Jest to znak informacyjny D-3 "droga jednokierunkowa". Oznacza początek lub kontynuację drogi lub jezdni, na której ruch odbywa się w jednym kierunku. Ten znak nie nakazuje nam zatem jazdy prosto przez skrzyżowanie. Zdający egzamin często mylą go ze znakiem nakazu C-5 "nakaz jazdy prosto". Warto zapamiętać, że znaki nakazu są zawsze okrągłe, a znaki informacyjne mają postać kwadratu lub prostokąta.

Reklama

Pyt. 3. Znak B-22 "zakaz skręcania w prawo" obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu. Stanowi o tym §22 ust. 2 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych. A zatem zakaz wyrażony tym znakiem nie obowiązuje od miejsca ustawienia znaku do skrzyżowania, ale tylko na najbliższym skrzyżowaniu. Widząc ten znak możemy więc skręcić w prawo np. wjeżdżając do posesji (bo połączenie drogi z podjazdem do posesji nie jest skrzyżowaniem), ale nie wolno nam już skręcić w prawo na skrzyżowaniu.

Pyt. 4. W tej sytuacji można zaparkować (zatrzymać) samochód bezpośrednio za przejściem dla pieszych. Art. 49 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym stanowi: zabrania się zatrzymania pojazdu (...) na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub przejazdem. W sytuacji pokazanej na rysunku jezdnia ma 4 pasy ruchu, a zatem zakaz zatrzymywania pojazdu bezpośrednio za przejściem nie obowiązuje.

Pyt. 5. Umieszczona pod znakiem B-33 "ograniczenie prędkości" tabliczka T-26b wskazuje, że ograniczenie prędkości wyrażone tym znakiem dotyczy tylko samochodów ciężarowych. A zatem, kierując samochodem osobowym, nie musimy zwracać uwagi na to ograniczenie, natomiast powinniśmy stosować się do ogólnych przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości.                                                                                         

Pyt. 6. Takie oznaczenie pojazdu wskazuje, że przewozi on osoby niepełnosprawne. Przepisy nakładają na kierującego obowiązek zachowania szczególnej ostrożności podczas omijania takiego pojazdu, jeżeli wysiada z niego lub wsiada do niego osoba niepełnosprawna. Natomiast podczas jazdy za takim samochodem nie mamy obowiązku zachowywania szczególnej ostrożności.

Pyt. 7.  Art. 30 ust. 3 ustawy stanowi: kierujący pojazdem może używać tylnych świateł przeciwmgłowych, jeżeli zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 m. W razie poprawy widoczności kierujący pojazdem jest obowiązany niezwłocznie wyłączyć te światła. Oznacza to, że w przypadku widoczności sięgającej 150 m takich świateł włączać nam nie wolno. Co więcej, nadgorliwe włączanie tylnych świateł przeciwmgłowych powoduje oślepianie kierujących jadących za takim pojazdem.

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy