Jazda (bez)alkoholowa

Policja ma problem. Narkotester może być użyty tylko raz

Prowadzenie pojazdów pod wpływem substancji odurzających, takich jak alkohol czy narkotyki, jest w Polsce poważnym problemem - oceniono w informacji z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 r. Zajęła się nią w czwartek sejmowa komisja zdrowia.

Informacja przynosi dane m.in. o tym, że w 2013 r. policja przeprowadziła wśród kierowców 5 814 testów na obecność narkotyków w organizmie, z czego 803 wykazały pozytywny wynik (13,8 proc.). W tym okresie odnotowano 36 wypadków i 52 kolizje drogowe spowodowane przez kierujących pod wpływem substancji działających podobnie do alkoholu, w których 5 osób zginęło, a 51 zostało rannych.  

 W informacji napisano, że w opinii Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji niska wykrywalność osób kierujących pod wpływem środków odurzających związana jest głównie z brakiem wystarczającej liczby narkotesterów. "Prawdopodobnie gdyby zwiększono liczbę badań na obecność środków odurzających, liczba ujawnionych znacznie by wzrosła" - oceniono. 

Reklama

Podkreślono, że trudność w badaniu narkotesterem polega na jego czasochłonności, ponieważ badanie trwa kilkanaście minut, inaczej niż w przypadku badania alkomatem. Ponadto wskazano, że koszt zakupu jednego narkotestera w 2013 r. wyniósł 64,80 zł. Podkreślono, że narkotester może być użyty tylko jeden raz.  
W informacji przywołano wyniki ogólnopolskich badań realizowanych w 2006 i 2010 r. wśród osób między 15. a 64. rokiem życia, w których pytano o prowadzenie pojazdów mechanicznych pod wpływem narkotyków. W 2006 r. przyznało się do tego 1 proc. badanych osób a w 2010 r. - 3,1 proc.    W liczącej ponad 400 stron informacji wskazano ponadto m.in., że najbardziej popularnymi substancjami nielegalnymi wśród uczniów są marihuana i haszysz. Wyniki takie przyniosło badanie realizowane w ramach międzynarodowego Europejskiego Programu Badań Ankietowych w Szkołach (European School Survey Project on Alkohol and Drugs - ESPAD) w 2011 r. Do używania przetworów konopi przyznało się wówczas 24,3 proc. uczniów III klas szkół gimnazjalnych oraz 37,3 proc. uczniów II klas szkół ponadgimnazjalnych. Wyniki takie potwierdził projekt badawczy "konsumpcja substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną" realizowany w 2013r. wśród uczniów w wieku 18 i 19 lat. Do używania kiedykolwiek w życiu marihuany lub haszyszu przyznało się 40,2 proc. badanych.    

 W informacji z realizacji programu wskazano także np., że jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych związanych z narkotykami są choroby zakaźne. W 2013 r. rozpoznano 1 258 nowych zakażeń HIV, w tym przynajmniej 44 przypadki wśród iniekcyjnych użytkowników narkotyków oraz 214 nowych zachorowań na AIDS, w tym 68 wśród osób przyjmujących narkotyki dożylnie.    

 Obowiązujący obecnie Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii został opracowany na lata 2011-2016. Jego celem jest ograniczenie używania narkotyków oraz związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych. Cel ten realizowany jest w pięciu obszarach: profilaktyka; leczenie, rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna ograniczenie podaży; współpraca międzynarodowa; badania i monitoring.

 Wśród działań podejmowanych w ramach programu są m.in. kampanie edukacyjne, programy profilaktyczne, szkolenia, konferencje czy działania wspierające zmniejszenie marginalizacji osób uzależnionych.

PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy