Budowa autostrad

Zanim w teren wjadą koparki. Jak odbywa się przygotowanie do budowy drogi

Budowa nowej drogi to skomplikowany proces. Okazuje się jednak, że jeszcze bardziej skomplikowana jest tzw. "robota papierkowa". To właśnie formalności i prace przygotowawcze pochłaniają więcej czasu niż sama budowa.

Dziś GDDKiA pracuje nad przygotowaniem inwestycji, z których kierowcy skorzystają dopiero za kilka lat. Obecnie na etapie przygotowania w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych i Programu budowy 100 obwodnic znajduje się 167 inwestycji o łącznej długości blisko 2600 km. 

Złożony proces

Rozpoczęcie robót budowlanych widać gołym okiem, w teren wyjeżdżają koparki i spychacze.  Warto jednak pamiętać, że bez prac nad studiami korytarzowymi, studiami techniczno-ekonomiczno-środowiskowymi, koncepcjami programowymi czy projektami budowlanymi, etap realizacji inwestycji nigdy by nie ruszył.  

Reklama

Prace nad przygotowaniem inwestycji drogowej to proces wieloetapowy i bardzo złożony. Wymaga on ścisłej współpracy urzędów oraz współdziałania z podmiotami zewnętrznymi. Przygotowanie budowy nowej drogi zaczyna się od studium korytarzowego, w trakcie którego ustalane są możliwe korytarze drogi. Wówczas odbywa się analiza, jaki przebieg drogi będzie najlepszy.

Na tym etapie zostaje określone, gdzie na pewno nie można budować, ponieważ realizowana inwestycja miałaby negatywny wpływ np. na środowisko naturalne. Na kolejnych etapach przygotowania inwestor przechodzi do bardziej szczegółowych rozwiązań, wskazywania optymalnych wariantów przebiegu drogi i uzyskiwania decyzji administracyjnych. 

GDDKiA jest zobligowana do poszukiwania rozwiązań akceptowalnych społecznie. Współpraca, transparentność oraz dobra komunikacja to kluczowe elementy procesu przygotowania inwestycji. Dlatego na etapie planowania drogi prowadzona musi być szeroka akcja informacyjna.

Następnie w postępowaniu administracyjnym, podczas którego prowadzone są konsultacje społeczne, wydawana jest niezwykle istotna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). W przypadku większości inwestycji drogowych realizowanych przez GDDKiA przed jej wydaniem przeprowadzana jest procedura oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której m.in. weryfikowany jest sporządzony wcześniej raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Dopiero po tych etapach można przystąpić do ogłoszenia przetargów na zaprojektowanie i budowę drogi.

Najważniejsze liczby

Obecnie na etapie przygotowania są 82 inwestycje o łącznej długości blisko 1820 km z Programu Budowy Dróg Krajowych (PBDK) oraz 85 obwodnic z Programu budowy 100 obwodnic (PB100) o łącznej długości ok. 744 km. 

W przygotowaniu są również zadania, które będą realizowane w ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024. Budowa chodników, nowych przejść dla pieszych czy doświetlenie tych istniejących, sygnalizacje świetlne - te wszystkie inwestycje również potrzebują prac przygotowawczych i decyzji administracyjnych.

***

Ile zarabiają najemnicy w wojsku ukraińskim?

***

Pomagajmy Ukrainie - ty też możesz pomóc 

GDDKiA
Dowiedz się więcej na temat: budowa dróg

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy