To przez to najczęściej dostajemy mandaty. Katalog grzechów kierowców

Zmiany w taryfikatorze punktów karnych, jakie wchodzą w życie 17 września, to kolejny etap zaostrzania kar wobec piratów drogowych. Za jakie wykroczenia uczestnicy ruchu drogowego w Polsce najczęściej karani są dziś mandatami?

W ostatnim czasie jesteśmy świadkami gruntownych zmian w kodeksie drogowym. W czerwcu 2021 roku zapoczątkowało je rozszerzenie praw niechronionych uczestników ruchu drogowego. Kolejnym punktem zwrotnym była data 1 stycznia 2022, gdy w życie wszedł znowelizowany taryfikator mandatów. Czy zdecydowane działania ustawodawcy znajdują odzwierciedlenie w policyjnych statystykach? Jakie są najczęstsze grzechy kierowców i pieszych?

Mandaty w 2022 roku. Dobre wieści z dróg

Ocena skuteczności nowych przepisów jest o tyle trudna, że historyczne zmiany w Prawie o ruchu drogowym nałożyły się na szczyt pandemii koronawirusa, która miała ogromny wpływ na natężenie ruchu. Można jednak zaryzykować twierdzenie, że na przestrzeni ostatnich lat liczba interwencji policji względem użytkowników dróg utrzymuje się na zbliżonym poziomie.  

Reklama

Jak poinformował Interię kom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku policjanci drogówki sięgali po bloczek mandatowy 1 513 751 razy. Dla porównania liczba policyjnych interwencji w pierwszym półroczu ubiegłego roku była o przeszło 120 tys. wyższa. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 policjanci ruchu drogowego wystawili w Polsce 1 637 062 mandatów.

Co pocieszające, w tym roku spadła liczba mandatów nałożonych zarówno na kierowców, jak i na pieszych. W stosunku do zmotoryzowanych była to liczba 1 459 571 interwencji (1 570 443 w pierwszej połowie ubiegłego roku). Na pieszych nałożono 45 807 mandatów (58 781 w pierwszym półroczu 2021 roku).

Więcej mandatów, mniej pouczeń

Trzeba pamiętać, że nie każda policyjna interwencja kończy się mandatem. Alternatywą dla kary pieniężnej są stosowane przez policjantów "pouczenia". W sumie, w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku było ich 531 165. Część interwencji kończy się też "dalszymi czynnościami", czyli np. skierowaniem sprawy do sądu. W okresie od 1 stycznia do końca czerwca bieżącego roku takich spraw policja zanotowała 108 647.

W sumie, wobec uczestników ruchu drogowego, pierwsza połowa bieżącego roku zamknęła się więc liczbą  2 153 559 policyjnych interwencji. Dla porównania, w czasach przed koronawirusem - w pierwszym półroczu 2019 roku - było to  2 090 556 interwencji, które zakończyły się:

 • mandatem  (1 287 145),
 • pouczeniem (712 629),
 • skierowaniem sprawy do dalszych czynności (90 782).

Widać, że po wprowadzeniu nowego taryfikatora wzrosła liczba uczestników ruchu, którzy odmówili przyjęcia mandatu. Zauważyć też można usztywnienie postępowania policjantów. W pierwszej połowie 2019 roku jedno pouczenie przypadało na niespełna dwa wystawione mandaty. Obecnie stosunek ten wynosi już prawie 1:3.

Najczęściej popełniane wykroczenia drogowe w Polsce

Aż  1 459 571 z 2 153 559 odnotowanych w pierwszej połowie roku policyjnych interwencji dotyczyło wykroczeń, jakich dopuścili się kierujący pojazdami. Zdecydowanym liderem statystyki są interwencje wobec kierujących przekraczających prędkość. W pierwszej połowie roku zanotowano już 1 297 407 takich przypadków.

Aż 89 887 interwencji dotyczyło "niekorzystania przez kierującego z pasów bezpieczeństwa".

66 676 z tegorocznych (pierwsza połowa 2022) interwencji policji było wynikiem "nieprawidłowego oświetlenia pojazdu", czyli jazdy bez świateł (30 711 przypadków) lub "nieprawidłowości technicznej świateł" (35 965 przypadków).

Na kolejnych miejscach policyjnej listy interwencji wobec zmotoryzowanych znajdziemy:

 • nieprawidłowe zatrzymanie lub postój pojazdu (49 476 interwencji),
 • nieprawidłową zmianę pasa lub kierunku ruchu (30 157 interwencji),
 • nieprawidłowe wyprzedzanie (26 179 interwencji),
 • nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi (23 399 interwencji),
 • korzystanie w czasie jazdy z telefonu (23 292 interwencji),
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu "w innych okolicznościach" (18 811 interwencji),
 • niestosowanie się do sygnałów świetlnych (17 778 interwencji),
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu będącemu na/wchodzącemu na przejście dla pieszych (9 952 interwencji),
 • jazdę po chodniku (9 240 interwencji). 

Najczęstsze grzechy pieszych

Ciekawie prezentuje się też zestawienie najczęściej rejestrowanych wykroczeń, jakich dopuścili się piesi. O tym, że sami piesi liczyć mogą z reguły na łagodniejsze traktowanie niż kierowcy świadczy m.in. fakt, że w całym pierwszym półroczu policja nałożyła na nich 45 807 mandatów karnych, a liczba interwencji podjętych tylko wobec pieszych, którzy przekraczali jezdnię w niedozwolonym miejscu wyniosła... 48 230.

Wśród najczęstszych grzechów niechronionych uczestników ruchu wymienić można też:

 • ignorowanie sygnałów świetlnych (7509 interwencji),
 • chodzenie nieprawidłową strona drogi (5537 interwencji),
 • brak wymaganych elementów odblaskowych (3502 interwencje),
 • korzystanie z telefonu w czasie przechodzenia przez przejście lub torowisko (1302 interwencje),
 • leżenie, siedzenie, klęczenie, stanie na jezdni (1076 interwencji).
INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy