Ten przepis jest jak kij w mrowisku. Co to znaczy pieszy wchodzący?

​1 czerwca 2021 roku weszły w życie znowelizowane przepisy, na mocy których pierwszeństwo przed samochodem ma nie tylko pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych, ale również pieszy na przejście wchodzący.

W znowelizowanym 1 czerwca 2021 roku Prawie o ruchu drogowym art. 26 ust. 1 brzmi następująco:

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście, z zastrzeżeniem ust. 1a.

Ust. 1a  brzmi następująco:

Kierujący tramwajem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić pieszego na niebezpieczeństwo znajdującego się na tym przejściu i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu.

Reklama

Ponadto dodano w art. 13  ust. 1a:

Pieszy znajdujący się na przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem z wyłączeniem tramwaju.

Nowością jest dodanie w art. 14 następującego zapisu:

Zabrania się (...) korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych - w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni.

Ponadto, co niezwykle istotne, utrzymano art. 14 pkt. 1 ustawy, który mówi, że:  

zabrania się wchodzenia na jezdnię (...) bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych.

I by mieć komplet przepisów w jednym miejscu, należy jeszcze przypomnieć definicję ustąpienia pierwszeństwa:

Ustąpienie pierwszeństwa, oznacza powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić (...) pieszego do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku.

Pieszy wchodzący na przejście - co to znaczy?

Intencją ustawodawcy było wzmocnienie ochrony pieszych w okolicach przejść. Dlatego policjanci interpretują te przepisy w ten sposób, że pieszego znajdującego się w okolicy przejścia, czy to stojącego, czy kierującego się w kierunku jezdni, należy już traktować jako pieszego na przejście wchodzącego i ustąpić mu pierwszeństwa.

Więcej obowiązków dla kierowcy

Tym samym, kierowca ma nieco większe obowiązki niż wcześniej. Musi nie tylko zwalniać przed przejściem (tak jak to było od lat), zachowywać szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu, który jest na przejściu, ale musi również obserwować okolice przejścia, by móc w razie potrzeby bezpiecznie się zatrzymać.

Jaka jest kara za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu?

Nowy taryfikator mandatów bardzo surowo traktuje wykroczenia wobec pieszych. Za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu grozi mandat w wysokości 1500 zł i 10 punktów karnych. Co więcej, wykroczenie to zostało objęte przepisami o tzw. recydywie, co oznacza, że jeśli w ciągu dwóch lat kierowca popełni je ponownie, otrzyma mandat w wysokości 3 tys. zł.

I trzeba to podkreślić bardzo mocno. W dowolnej konfrontacji kierowca-pieszy, do którego dojdzie w okolicy przejścia, w świetle przepisów wina zawsze spoczywać będzie na kierowcy.

Obowiązki pieszego

Z drugiej strony piesi nie powinni stać w okolicy przejścia, jeśli nie zamierzają przez nie przechodzić i nie jest to konieczne. Powinni również pamiętać, że mimo wszystko, nie wolno im wchodzić wprost pod nadjeżdżając samochód, również na przejściu dla pieszych.

Szkodliwym jest twierdzenie, że w myśl opisywanych przepisów pieszy ma bezwzględne pierwszeństwo: nigdy go nie miał i wciąż go nie posiada. Podkreślmy to: W polskich przepisach nie ma mowy o bezwzględnym pierwszeństwie pieszych. To najważniejsza informacja i dla kierowców, i - przede wszystkim - dla samych pieszych.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: piesi | przejścia dla pieszych | pierwszeństwo pieszych | mandaty
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy