Strefa zamieszkania to nie strefa ruchu. Poznaj różnice i uważaj

To bardzo częsty błąd, który w najlepszym wypadku prowadzi do nieporozumień między uczestnikami ruchu, a w ostateczności może się zakończyć mandatem. Strefa ruchu i strefa zamieszkania to dwa obszary różniące się od siebie pod względem przepisów. Przypominamy różnice między nimi.

Znak strefa ruchu jest często mylony przez kierowców ze znakiem wyznaczającym strefę zamieszkania. Przez złą interpretację dochodzi do zamieszania na drodze. Dlatego warto raz na zawsze zapoznać się z tymi symbolami, aby poprawnie interpretować ich znaczenie.

Strefa ruchu - co oznacza?

Znak drogowy strefa ruchu jest oznaczony kodem D-52. To biały prostokąt, na którym umieszczono czarny symbol samochodu i napis "strefa ruchu" w tym samym kolorze. Taki znak jest zwykle umieszczony przy wjeździe do strefy ruchu i obowiązuje do miejsca, gdzie ustawiono znak D-53, który go odwołuje. Ten znak oznacza granice i konieczność stosowania przepisów ruchu drogowego obowiązujących na drogach publicznych.

Strefa ruchu zwykle obejmuje drogi wewnętrzne znajdujące się na terenie prywatnym. Obowiązują w tym miejscu takie same przepisy jak na drogach publicznych. Jednym z przykładów jest parking przed supermarketem, gdzie obowiązują określone reguły przestrzegania pierwszeństwa, a do tego nie znajdziemy tam sygnalizacji świetlnej. Zasady ruchu wyznaczają znaki pionowe lub poziome. Jeśli nie ma żadnych oznaczeń obowiązuje zasada prawej ręki.

Reklama

Strefa ruchu jest drogą wewnętrzną, ale obowiązują tam przepisy ruchu drogowego. Trzeba na niej przestrzegać obowiązującej prędkości oraz ustępować pierwszeństwa. Parkowanie może się odbywać w wyznaczonych do tego miejscach lub w obrębie chodnika. Wyjeżdżając ze strefy ruchu należy pamiętać o ustąpieniu pierwszeństwa pojazdom znajdującym się na drodze publicznej.

Strefa zamieszkania - co oznacza?

 Wjazd do strefy zamieszkania jest oznaczony niebieskim znakiem informacyjnym D-40. Znajduje się na nim dom, pojazd oraz dwie postacie grające w piłkę. Wyjazd z tej strefy oznaczono znakiem D-41, na którym umieszczono przekreślenie.

Na obszarze strefy zamieszkania pieszy ma bezwzględne pierwszeństwo przed pojazdem. Kierowca musi zachować szczególna ostrożność w każdej sytuacji i obowiązuje tam maksymalna prędkość 20 km/h. Strefy zamieszkania znajdują się najczęściej na osiedlach zamieszkiwanych przez wiele osób. Dlatego przepisy zostały dostosowane pod kątem pieszych, żeby zagwarantować im bezpieczeństwo.

W obszarze strefy zamieszkania piesi mogą się poruszać po całym obszarze i przekraczać drogę poza wyznaczonymi przejściami. Jazda ze zbyt dużą prędkością w strefie zamieszkania może się zakończyć wysokim mandatem. Takie zachowanie stwarza duże zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców strefy.

***

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: strefa zamieszkania | strefa ruchu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama