Podobno parkowanie na chodnikach jest od dziś zabronione. No, nie do końca

21 września pojęcie parkowania samochodu na chodniku znika z większości przepisów. Ale nie oznacza to, że właśnie znacznie zmniejszyła się liczba miejsc, w których można legalnie zaparkować auto. Wyjaśniamy, jak jest.

Po zaostrzeniu taryfikatora mandatów, który w nowej formie obowiązuje od 17 września, kierowców czekają kolejne zmiany - dotyczą one parkowania na chodnikach, które odchodzi w przeszłość. Precyzyjnie mówiąc, chodzi o znowelizowaną Ustawę o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, na mocy której zmieniły się też zapisu kilku innych ustaw, m.in. kodeksu wykroczeń, prawa o ruchu drogowym, czy ustawy o drogach publicznych.

Reklama

21 września - nowe przepisy o parkowaniu na chodniku

Zacznijmy od tego, że zmienia się definicja tego, co potocznie nazywamy chodnikiem. Nowe przepisy znacznie zawężają znaczenie tego słowa.

Art. 26 Ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg w punkcie pierwszym precyzuje, że z dniem 21 września 2022 r. istniejące: 

  1. chodniki i drogi dla pieszych - stają się drogami dla pieszych w rozumieniu art. 2 pkt 4a ustawy zmienianej w art. 7 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;
  2. drogi dla rowerów i pieszych - stają się drogami dla pieszych i rowerów w rozumieniu art. 2 pkt 4b ustawy zmienianej w art. 7 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

To, co dotąd nazywaliśmy chodnikiem, zyskało więc nową nazwę - jest drogą dla pieszych. Wspomniany art. 7 mówi o zmianach w ustawie Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którymi w art. 2 po punkcie 4 dodano dwa punkty, z które wyjaśniają, że:

4a) droga dla pieszych - oznacza drogę lub część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch oraz pełnienia innych funkcji, w szczególności zatrzymania lub postoju pojazdów

4b) droga dla pieszych i rowerów - drogę lub część drogi, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, przeznaczoną do ruchu pieszych, osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, rowerów, hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego;"

Drogi dla pieszych, które zastępują elementy infrastruktury znane dotąd jako chodniki, nie zmieniają ich charakteru - wciąż będzie można zatrzymać lub zaparkować na nich swój samochód, co wynika ze wspomnianego wyżej punktu 4a).

Nowe przepisy - co to jest chodnik?

Tę kwestię wyjaśnia art. 7 Ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, w którym czytamy, że wprowadzona zostaje zmiana w ustawie Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którą „chodnik to część drogi dla pieszych przeznaczona wyłącznie do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch”.

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało specjalną grafikę, która ma wyjaśnić dokładnie o czym mowa:

Droga dla pieszych musi składać się co najmniej z chodnika, który zapewnia bezpieczne poruszanie się pieszych po przeznaczonej dla nich części drogi. Oprócz niego w jej ramach pojawia się też pas buforowy, który przylega do chodnika od strony jezdni, a także pas obsługujący, przylegający do chodnika od strony granicy pasa drogowego (np. przy budynku). Z nowych przepisów wynika, że zarządcy dróg powinni dążyć do takiego projektowania dróg i zatwierdzania projektów organizacji ruchu, które porządkują funkcje poszczególnych części drogi, zwiększają ich czytelność, a w konsekwencji zwiększają bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Nowelizacja przepisów nie jest skierowana przeciwko kierowcom

Ma raczej na celu doprecyzowanie obecnych przepisów w kwestii dotyczących poruszania się po chodnikach na rowerach i przy pomocy urządzeń wspomagających ruch (UTO). Zakazuje rowerzystom korzystania z chodników, odsyłając ich na jezdnię lub drogę dla rowerów. 

Rowerzyści mogą korzystać z chodnika wyłącznie w ściśle określonych sytuacjach. Jedną z nich jest sprawowanie opieki nad jadącym na rowerze dzieckiem w wieku do 10 lat, a druga zachodzi wtedy, gdy panują trudne warunki drogowe, np. ulewny deszcz, mgła, mocny wiatr itd. Ustawodawca precyzuje, że ten drugi przypadek musi się łączyć z jednoczesnym brakiem drogi dla rowerów, ograniczeniem prędkości na jezdni wyższym niż 50 km/h, a sam chodnik musi mieć co najmniej 2 metry szerokości.

Parkowanie na chodniku / drodze dla pieszych - obowiązujące zasady

W myśl wciąż obowiazujących przepisów, parkowanie samochodu na chodniku, czyli od teraz drodze dla pieszych, jest dozwolone przede wszystkim pod warunkiem zachowania co najmniej 1,5 metra wolnej przestrzeni dla pieszych

Dotyczy to zarówno parkowania na drodze dla pieszych całego pojazdu, jak i kołami jednego boku lub osi. Oczywiście mowa o założeniu, że na danym odcinku nie obowiązują żadne zakazy, chociażby wynikające z odległości od skrzyżowania, czy przejścia dla pieszych. Ograniczeniem jest też dopuszczalna masa pojazdu, który chcemy zaparkować – nie może przekraczać 2,5 tony. Warto zaznaczyć, że mowa nie o masie pojazdu, ale jego dopuszczalnej masie całkowitej, którą można sprawdzić w dowodzie rejestracyjnym. Posiadacze dużych SUV-ów i aut elektrycznych powinni sprawdzić w dowodzie zapis w polu F.1 - mogą się zdziwić.  

Podsumowując, przepisów dotyczących parkowania, obowiązujących od 21 września, nie trzeba się bać. Nowelizacja ustawy zmienia definicję tego, co dotąd nazywaliśmy chodnikiem, zmieniając go w drogę dla pieszych. Ale zasady parkowania na drodze dla pieszych są takie same, jak wcześniej na chodniku. A tych jest całkiem sporo i warto je znać. 

***

 

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: parkowanie na chodniku | przepisy ruchu drogowego
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama