Kierowco, widziałeś poważny wypadek i pojechałeś dalej? Za to grozi więzienie

Jeśli jesteśmy świadkami wypadku drogowego i widzimy ofiary, ale postanowimy pojechać dalej - musimy się liczyć z surowymi konsekwencjami. Taryfikator mandatów nie przewiduje grzywny za takie zachowanie, ale kodeks karny przewiduje bardzo surową karę.

Każdy człowiek ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy, a niestosowanie się do tego obowiązku może się wiązać nawet z karą więzienia. Ta kwestia jest doprecyzowana w art. 163 Kodeksu karnego, który stanowi:

Reklama

  1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.

Obowiązek udzielenia pierwszej pomocy - kogo dotyczy?

Przepis odnosi się do każdej sytuacji, w której osoba znajduje się w położeniu, które zagraża jej zdrowiu lub życiu. Nie dotyczy to wyłącznie ofiar wypadków drogowych. Przepis wyraźnie informuje, że każdy ma obowiązek udzielenia pomocy, jeśli widzi sytuację, która zagraża życiu lub zdrowiu drugiego człowieka.

Widząc wypadek. nie można przechodzić obok niego obojętnie, nawet jeśli w nim nie uczestniczyliśmy. Obowiązek udzielania pierwszej pomocy znajdziemy również w Ustawie Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z art. 44 ust. 2 pkt 1 Kodeksu drogowego, osoba kierująca pojazdem w razie uczestnictwa w wypadku drogowym jest zobowiązana:

  • udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku lub rannym,
  • wezwać policję i zespół ratownictwa medycznego.

Oprócz tego warto wspomnieć, że art. 44 ust. 3 Kodeksu drogowego rozciąga powyższy obowiązek na wszystkich uczestników zdarzenia.

Nieudzielenie pierwszej pomocy ofierze wypadku - co grozi

Osoba, która nie udzieli pomocy poszkodowanemu znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Z obowiązku udzielenia pomocy zwalnia tylko sytuacja, w której osoba udzielająca pomocy sama mogłaby się narazić na niebezpieczeństwo utraty życia lub doznania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Jeśli na miejscu zdarzenia pojawią się służby ratownicze, świadek jest zwolniony z obowiązku udzielenia pierwszej pomocy. Przepis dodatkowo podkreśla, że przestępstwa nie popełnia osoba, która nie byłaby w stanie udzielić pomocy, jeśli wiązałaby się z koniecznością poddania poszkodowanego zabiegowi lekarskiemu.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: wypadek | pierwsza pomoc | mandaty

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama