Reklama

Jakie są dopuszczalne wymiary tira? Długość, szerokość, wysokość

Tir to popularna nazwa zespołu pojazdów, na który składają się ciągnik siodłowy i naczepa. Jakie są dopuszczalne wymiary tira? Długość, szerokość, wysokość, a także inne parametry są ściśle określone przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wykrycie przekroczenia dopuszczalnych wymiarów tira przez Inspekcję Transportu Drogowego lub policję może mieć poważne konsekwencje.

Jakie są wymiary naczepy tira?

Naczepa to pojazd drogowy służący do przewozu rzeczy, który nie ma własnego napędu. Znaczna część naczepy spoczywa na ciągnącym ją pojeździe silnikowym, czyli na ciągniku siodłowym. Jakie są wymiary naczepy tira?

Naczepa kurtynowa to jeden z najpopularniejszych typów naczep. Ściany oraz dach wykonane są z plandeki, którą można rozsunąć w celu wykonania załadunku i rozładunku towaru nie tylko z tyłu pojazdu, ale także z boków i z góry. 

Wymiary wewnętrzne naczepy kurtynowej standard:

Reklama

  • długość - 13,6 m;
  • szerokość - 2,45 m;
  • wysokość - do 2,65 do 2,85 m.

Wymiary zewnętrzne zazwyczaj są nieznacznie większe:

  • długość - 13,9 m;
  • szerokość - 2,55 m;
  • wysokość - od 2,7 do 2,9 m.

Dokładne wymiary zewnętrzne zależą od techniki wykonania zabudowy, ale maksymalna szerokość naczepy kurtynowej nie może przekraczać 2,55 m. 

Naczepy kurtynowe występują też w podwyższonej wersji. Wysokość wewnętrzna naczepy typu "mega" wynosi do 3 m. Maksymalna zewnętrzna wysokość naczepy nie może przekroczyć 4 m. 

Naczepy z tzw. sztywną zabudową to izotermy oraz chłodnie. Ich ściany są grubsze z powodu użycia materiałów termoizolacyjnych. Zachowanie szerokości wewnętrznej 2,45 m wpływa na nieco większą szerokość zewnętrzną naczepy. Maksymalną szerokość naczepy ze sztywną zabudową wynosi 2,6 m. 

Platformy to naczepy otwarte bez zabudowy bocznej oraz dachu. Ich konstrukcja opiera się na mocnej podłodze. Zazwyczaj służą do przewozu elementów konstrukcji betonowych, stalowych, drewnianych, a także maszyn, urządzeń oraz ładunków ponadgabarytowych.

Dopuszczalne jest przewożenie ładunków, które wystają poza boczne obrysy naczepy. Całkowita szerokość tira z ładunkiem nie może jednak przekraczać 3 m, a towar należy załadować na naczepę tak, aby z jednej strony nie wystawał na szerokość przekraczającą 23 cm. Ładunek przewożony poza obrysem bocznym naczepy musi być oznaczony pomarańczową chorągiewką o wymiarach nie mniejszych niż 50 x 50 cm. 

Wymiary tira i ładunku podlegają przepisom kodeksu drogowego. W przypadku wykrycia nieprawidłowości na kierowcę oraz na właściciela pojazdu nakładane są dotkliwe grzywny finansowe.

Waga ładunku. Czy też ma znaczenie?

Wymiary tira to nie jedyny parametr podlegający przepisom kodeksu drogowego. Waga ładunku też ma znaczenie, a przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu może mieć poważne konsekwencje finansowe.

Dopuszczalna masa tira składającego się z ciągnika siodłowego i naczepy wynosi 40 t. Tiry używane do przewożenia kontenerów morskich w ramach transportu intermodalnego (wykorzystującego więcej niż jeden rodzaj transportu, np. morski i drogowy) mogą osiągać masę całkowitą do 44 t. 

Jaka może być maksymalna długość pojazdu członowego?

Przepisy kodeksu drogowego określają, jaka może być maksymalna długość pojazdu członowego. Wymiary tira dotyczące długości zespołu pojazdów nie mogą przekraczać 16,5 m. Dopuszczalne jest wystawanie ładunku poza obrys tylny naczepy na długość do 2 m. Koniecznie należy oznaczyć wystający z tyłu ładunek biało-czerwonymi pasami o powierzchni co najmniej 1000 cm2. 

Dlaczego wymiary tira mają znaczenie?

Na drogach publicznych występują obiekty takie jak mosty, wiadukty czy kładki dla pieszych. Ich prześwit powinien wynosić nie mniej niż 4,5 m. Jeśli jest mniejszy, musi być oznaczony znakiem B-15 wskazującym jego wysokość. 

Kierowca tira powinien także zwracać szczególną uwagę na szerokość drogi oraz ograniczenia tonażowe. Szerokość pasa ruchu zależy od klasy drogi i może wynosić od 2,5 do 3,75 m. Maksymalny dopuszczalny nacisk na oś napędową tira wynosi 11,5 t na autostradach, drogach szybkiego ruchu oraz większości dróg krajowych. Na niektórych drogach krajowych oraz większości dróg wojewódzkich dopuszczalny nacisk wynosi 10 t, a na pozostałych drogach wojewódzkich i lokalnych ograniczony jest do 8 t na oś napędową. 

Kierowca tira musi znać dokładne wymiary i masę prowadzonego pojazdu. Jest on zobowiązany do przestrzegania przepisów, a także znaków ostrzegających o ograniczeniach wymiarowych oraz tonażowych na drogach.

***

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: TIR-y

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy