Reklama

Jaka jest minimalna prędkość na autostradzie? Coś takiego naprawdę istnieje

Limity prędkości na drogach szybkiego ruchu to dla większości kierowców rzecz oczywista. Ale czy zdajemy sobie sprawę, że na autostradzie istnieje również prędkość minimalna? Przepisy o tym mówią, choć konkretów trzeba się doszukiwać między słowami.

Limit prędkości na autostradzie

Maksymalna prędkość poruszania się po drogach została określona w art. 20 ustawy prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z ust. 3 pkt 1 ppkt a tego przepisu prędkość dopuszczalna pojazdów poruszających się po autostradzie wynosi 140 km/h.

Dotyczy to:

  • samochodów osobowych;
  • samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony;
  • motocykli.

W przypadku pojazdu innego niż wymieniony oraz dla zespołu pojazdów (pojazdy złączone ze sobą w celu poruszania się jako całość, np. ciężarówka z naczepą) dopuszczalna prędkość na autostradzie została ograniczona do 80 km/h.Dla autobusów spełniających dodatkowe warunki techniczne dopuszczalna prędkość na autostradzie została ustalona na 100 km/h. 

Reklama

Te warunki to m.in. obowiązkowy ABS, mocowanie bagażu oraz ogumienie z bieżnikiem o głębokości minimum 3 mm.Z ruchu po autostradzie wyłączone są motorowery, a także ciągniki rolnicze, które ze względu na niską rozwijaną prędkość stwarzałyby niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu.

Minimalna prędkość na autostradzie

Przepisy o ruchu drogowym nie określają minimalnej prędkości dla żadnego rodzaju drogi, choć takie ograniczenie może zostać wprowadzone znakiem C-14.

Wskazówkę w ustaleniu minimalnej prędkości dla jazdy stanowi jednak definicja autostrady. Zgodnie z art. art. 2 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym autostrada jest drogą dwujezdniową, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów samochodowych, które na równej poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h. Warunek minimalnej prędkości dotyczy także pojazdów, które ciągną przyczepy.

Warto pamiętać, że prędkość minimalna oraz maksymalna dla autostrady nie zdejmują z kierowców obowiązku rozsądnej i bezpiecznej jazdy. Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym każdy kierujący ma obowiązek:

  • jechać z prędkością, która nie utrudnia poruszania się innych samochodów;
  • hamować w sposób niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia;
  • utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się pojazdu jadącego z przodu.

Dodatkowo prędkość minimalna i maksymalna musi być zawsze dopasowana nie tylko do zachowania innych uczestników ruchu, lecz także do panujących warunków atmosferycznych, widoczności i rzeźby terenu. Wilgotna lub śliska nawierzchnia znacząco wydłuża drogę hamowania, dlatego jazda z maksymalną dopuszczalną prędkością nie zawsze będzie rozsądna, nawet jeśli jest możliwa.

Zbyt wolna jazda autostradą. Należy się mandat?

Kodeks wykroczeń w art. 90 przewiduje mandat za tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze publicznej. Jeżeli dopuszcza się tego osoba prowadząca pojazd mechaniczny, to zgodnie z §2 powołanego przepisu może ona zostać ukarana grzywną w wysokości nie niższej niż 500 zł.

W przypadku zbyt wolnej jazdy autostradą, jeżeli tylko warunki panujące na drodze uzasadniają bezpieczną jazdę z wyższą prędkością, kierujący może otrzymać mandat. Przepisy prawa o ruchu drogowym nakazują poruszanie się z prędkością, która zapewnia panowanie nad pojazdem i uwzględnia natężenie ruchu oraz inne warunki panujące na drodze.

Przepisy ruchu drogowego pozostawiają kierującym dużą swobodę w dopasowaniu prędkości. Warto jednak pamiętać, że zarówno zbyt szybka, jak i zbyt wolna jazda autostradą może skończyć się nałożeniem mandatu.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: autostrady | limit prędkości

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy