Jak napisać opis kolizji i szkody w samochodzie?

Kolizja drogowa to nieprzyjemne i bardzo stresujące wydarzenie. Jednak oczekiwanie na policyjny patrol może w skrajnych przypadkach trwać nawet kilka godzin. Sprawdź, kiedy obie strony nie mają obowiązku zawiadamiać policji oraz jak napisać oświadczenie o kolizji dla ubezpieczyciela.

Co powinno się znaleźć w oświadczeniu o kolizji?

W przypadku kolizji, czyli zdarzenia drogowego, w którym zostały stwierdzone jedynie szkody materialne, a nie doszło do uszczerbku na zdrowiu lub śmierci któregokolwiek uczestnika, nie ma konieczności wzywania funkcjonariuszy Policji na miejsce zdarzenia. Wystarczy odpowiednio wypełnione oświadczenie o kolizji. Warto zaopatrzyć się w gotowy druk lub zapisać sobie jego najważniejsze elementy.

W oświadczeniu o kolizji muszą się znaleźć takie informacje, jak:

Reklama

  • dane kierowców,
  • wskazanie sprawcy oraz poszkodowanego,
  • dane samochodów,
  • dane ubezpieczenia OC sprawcy,
  • data, miejsce i czas zdarzenia,
  • dokładny opis okoliczności,
  • dokładny opis zakresu i stopnia zniszczenia samochodów,
  • informacja o przedmiotach wewnątrz pojazdów, które uległy zniszczeniu,
  • dane świadków z podpisami,
  • własnoręczne, czytelne podpisy uczestników.

Podczas spisywania oświadczenia o kolizji należy pamiętać o dokładności. Z tego względu w danych kierowców muszą znaleźć się następujące informacje: imię, nazwisko, numer PESEL oraz adres zamieszkania. Warto podać też numer telefonu.

W przypadku danych samochodów należy wpisać: markę, model, typ, kolor, numer rejestracyjny, a także numer VIN. Dodatkowo bezwzględnie trzeba sprawdzić datę ważności polisy OC sprawcy oraz pamiętać o ewentualnych danych właściciela pojazdu. To szczególnie ważne, jeśli pojazd należy do innej osoby, np. do właściciela firmy, a prowadził go pracownik.

Jeśli jakikolwiek element związany ze sprawcą kolizji taki jak jego dokument tożsamości, polisa OC czy stan trzeźwości, budzą niepewność u osoby poszkodowanej, w takiej sytuacji warto wezwać Policję na miejsce zdarzenia.

Jak opisać okoliczności kolizji drogowej?

Opis okoliczności, w jakich doszło do kolizji drogowej, ma na celu wyjaśnienie osobom trzecim (w szczególności ubezpieczycielowi) przyczyn zdarzenia. Przede wszystkim należy w nim uwzględnić miejsce stłuczki - czy było to skrzyżowanie, czy prosta droga? Następnie musimy określić kierunki poruszania się wszystkich pojazdów. Warto zadbać o odpowiednie oznaczenie poszkodowanego i winnego. 

Kolejnym ważnym elementem opisu okoliczności zdarzenia w oświadczeniu o kolizji jest określenie znaków drogowych. Szczególnie chodzi tu o znaki pierwszeństwa oraz podporządkowania czy zakazu wyprzedzania. Warto jednak uwzględnić wszystkie znaki drogowe, które się tam znajdują — można np. wykonać kilka zdjęć smartfonem, by następnie wysłać je wraz z opisem zdarzenia do ubezpieczyciela. 

W oświadczeniu o kolizji można zastosować opis zdarzenia słowny lub obrazkowy. Szczególnie w przypadku skrzyżowań oraz kierunku poruszania się pojazdów warto skorzystać z tego drugiego rozwiązania. Jednak nie oznacza to, że nie można dodatkowo opisać obrazków. Im bardziej szczegółowy opis, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że ubezpieczyciel odmówi wypłacenia odszkodowania.

Jak opisać szkody w samochodzie?

Poszkodowany w kolizji drogowej nie musi być rzeczoznawcą samochodowym, by oceniać straty spowodowane zdarzeniem. W tym elemencie oświadczenia o kolizji chodzi przede wszystkim o zdefiniowanie tego, co zostało uszkodzone. 

Warto pamiętać, że pod oświadczeniem podpisują się obie strony, więc dokładne określenie szkody ma na celu ochronę przed sytuacjami, gdy po niewielkim otarciu poszkodowany zgłasza się do ubezpieczyciela ze zniszczoną połową pojazdu.

Jeśli nie potrafimy dokładnie opisać szkód, jakie zostały wyrządzone w pojeździe lub obawiamy się, że nasz opis może być niewystarczający, warto do oświadczenia o kolizji dołączyć fotografie bezpośrednio z miejsca zdarzenia. Jest to najlepszy sposób na utrwalenie oraz późniejsze odtworzenie okoliczności kolizji drogowej.

Co zrobić z oświadczeniem o kolizji?

Jeśli obie strony biorące udział w zdarzeniu drogowym doszły do porozumienia w zakresie spisania oświadczenia o kolizji, po jego stworzeniu działanie niejako przejmuje poszkodowany. Musi skontaktować się z ubezpieczycielem sprawcy (telefonicznie lub stacjonarnie) i przekazać informacje na temat zdarzenia. 

Następnym krokiem jest umówienie spotkania z rzeczoznawcą, który oceni szkody poniesione przez poszkodowanego. Jego decyzja zostanie przekazana do ubezpieczyciela sprawcy, a poszkodowany powinien otrzymać odszkodowanie — statystycznie, czas niezbędny do jego wypłaty to kilka-kilkanaście dni, w zależności od firmy.

***

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy