Ile wynosi mandat za parkowanie na drodze pożarowej?

Z roku na rok rośnie liczba zarejestrowanych w Polsce samochodów osobowych. W rezultacie na wielu osiedlach brakuje już miejsc parkingowych. Kierowcy bywają więc zmuszeni do pozostawiania aut w miejscach o innym przeznaczeniu, łamiąc tym samym obowiązujące przepisy. Ile wynosi mandat za parkowanie na drodze pożarowej i jakie mogą być konsekwencje tego przewinienia?

Co to jest droga pożarowa?

Obowiązek doprowadzenia drogi pożarowej do określonego typu budynków reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz.U.2009.124.1030). W szczególności mowa jest o budynkach średnio wysokich, wysokich oraz wysokościowych, jak również obiektach zawierających strefę pożarową zakwalifikowaną jako zagrożenie dla ludzi.

Co to jest droga pożarowa? Zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu taka jezdnia musi mieć utwardzoną powierzchnię, minimalną szerokość 4 m i maksymalne nachylenie 5°. Jej zadaniem jest umożliwienie jednostkom straży pożarnej dostępu do budynku o każdej porze roku. Co więcej, droga pożarowa powinna być poprowadzona wzdłuż dłuższego boku obiektu i być od niego oddalona o 5-15 m.

Reklama

Czy droga pożarowa musi być oznakowana?

Obowiązek poprowadzenia drogi pożarowej do danego obiektu spoczywa na jego właścicielu. W praktyce są to najczęściej wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Czy droga pożarowa musi być oznakowana w specjalny sposób?

Owszem! Oznakowanie po pierwsze informuje jednostki straży pożarnej, jak sprawnie dojechać do budynku. Po drugie, jest ostrzeżeniem dla wszystkich użytkowników drogi, aby nie parkowali w wyznaczonym paśmie i nie utrudniali strażakom dojazdu.

Prawidłowe oznakowanie składa się ze znaku informacyjnego "Droga pożarowa" oraz towarzyszącego mu znaku "Nie zastawiać". Oba powinny być wykonane z materiału fluorescencyjnego lub odblaskowego, aby były widoczne o każdej porze dnia i nocy. Należy uściślić, że nie są to jednak znaki drogowe.

W świetle obowiązujących przepisów znak "Droga pożarowa" powinien być umieszczony:

  • przy wjazdach na drogę pożarową;
  • zawsze po prawej stronie jezdni;
  • na wysokości co najmniej 2 metrów od nawierzchni jedni.

Ile wynosi mandat za parkowanie na drodze pożarowej?

Ponieważ znak "Droga pożarowa" ma charakter informacyjny, nie stanowi on podstawy do wypisania mandatu. Inaczej wygląda sytuacja, jeśli tablicy towarzyszy znak drogowy "zakaz postoju" (B-35) lub "zakaz zatrzymywania się" (B-36). Za naruszenie wspomnianych zakazów policja lub straż miejska mogą wystawić mandat w wysokości 100 zł.

To jednak niejedyne konsekwencje, które czekają niesubordynowanych kierowców. Nawet jeśli na drodze pożarowej nie obowiązuje oficjalny zakaz postoju lub zatrzymywania się, przepisy przewidują możliwość nałożenia sankcji finansowych, gdy dojdzie do stanu pogotowia.

Gdyby w danym budynku wybuchł pożar, a zaparkowane na drodze pożarowej auto utrudniało straży pożarnej dojazd, istnieje podstawa do wystawienia mandatu. Chociaż odpowiedzialnością obciąża się głównie właściciela budynku, kierowca może być ukarany na wniosek strażaków uczestniczących w akcji ratunkowej.

Ile wynosi mandat za parkowanie na drodze pożarowej w takiej sytuacji? Obowiązujący kodeks wykroczeń przewiduje dla osób utrudniających prowadzenie działań ratowniczych, w szczególności blokujących dojazd jednostkom ochrony przeciwpożarowej, karę grzywny, aresztu lub nagany. Taka grzywna może sięgać nawet 500 złotych, a samochód może dodatkowo zostać odholowany na koszt właściciela.

***

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy