Czy wydział komunikacji może odmówić rejestracji pojazdu?

Zakup pojazdu to także szereg obowiązków, które spoczywają na nowym właścicielu. Jednym z nich jest rejestracja samochodu, która wymaga skompletowania dokumentów, a następnie złożenia ich w urzędzie. Jak to zrobić i czy wydział komunikacji może jej odmówić? Niedopełnienie formalności w terminach określonych przepisami może spowodować nałożenie grzywny o wysokości do 1000 złotych.

Po co rejestruje się pojazd?

Rejestracja samochodu to procedura administracyjna, którą należy przeprowadzić w urzędzie właściwym do miejsca zamieszkania właściciela pojazdu. 

Rejestracja samochodu jest niezbędna w celu dopuszczenia go do ruchu po drogach publicznych. Nowy samochód musi zostać zarejestrowany, zanim wyjedzie na drogi. Pojazd używany należy zarejestrować w ciągu 30 dni od zakupu lub zgłosić jego nabycie w wydziale komunikacji urzędu właściwego do miejsca zamieszkania właściciela. 

21 lipca 2021 roku termin zgłoszenia nabycia pojazdu został wydłużony do 60 dni. Rozporządzenie to będzie obowiązywać do momentu odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. Za przekroczenie tego terminu grozi kara finansowa. Urzędnik może nałożyć na spóźnialskiego właściciela pojazdu grzywnę w kwocie od 200 do 1 000 złotych. 

Reklama

Jak przygotować się do rejestracji pojazdu?

Przed wizytą w urzędzie lub złożeniem wniosku o rejestrację pojazdu przez internet należy skompletować wszystkie wymagane dokumenty:

  • Wniosek o rejestrację pojazdu - można wypełnić go w urzędzie albo znaleźć go wcześniej na stronie internetowej urzędu i wydrukować.
  • Umowę kupna-sprzedaży albo fakturę. Jako poświadczenie własności można przedstawić także umowę darowizny lub powierzenia pojazdu przez zagraniczną osobę bądź firmę.
  • Potwierdzenie dokonania stosownych opłat.
  • Dowód rejestracyjny, jeśli pojazd był wcześniej zarejestrowany w Polsce.
  • Kartę pojazdu, jeśli była wydana.
  • Świadectwo zgodności WE wraz z oświadczeniem, która zawiera dane i informacje o pojeździe potrzebne do jego rejestracji.
  • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego.

W przypadku rejestracji samochodu sprowadzonego z zagranicy należy dodatkowo załączyć:

  • Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy lub dokument o braku obowiązku zapłaty akcyzy.
  • Dokument odprawy celnej - wymaga się go jedynie w przypadku samochodów sprowadzonych spoza Unii Europejskiej.

Jak zarejestrować pojazd i czy wydział komunikacji może odmówić rejestracji?

Rejestracji samochodu może dokonać właściciel pojazdu. Jeśli pojazd ma kilku współwłaścicieli, to wszyscy powinni być wtedy obecni w urzędzie. Jeśli samochód jest własnością firmy, to rejestracji może dokonać osoba upoważniona do reprezentacji podmiotu.

Jeśli pojazd został powierzony do użytkowania przez zagraniczną osobę lub firmę, to czynności może dopełnić osoba lub przedstawiciel firmy, której powierzono pojazd. 

Rejestrację samochodu można załatwić także przez pełnomocnika. W tym celu należy dołączyć do dokumentów pełnomocnictwo oraz dowód opłaty (17 złotych). 

Po złożeniu stosownych dokumentów urząd rejestruje pojazd czasowo na 30 dni. Jeśli samochód w tym czasie nie zostanie zarejestrowany na stałe, to okres może zostać wydłużony o kolejne 14 dni. Potem nie można już poruszać się pojazdem po drogach. 

Urząd może odmówić rejestracji auta w sytuacji, gdy wniosek okazuje się niekompletny lub zamiast oryginałów dokumentów złożono kopie. Dlatego konieczne jest wnikliwe sprawdzenie kompletności wniosku oraz załączników. Odmowną decyzję o rejestracji pojazdu urząd musi dostarczyć pisemnie. Można się od niej odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

***

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: rejestracja samochodu | tablice rejestracyjne
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy