Czy numery rejestracyjne to dane osobowe?

Wraz z wejściem w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w maju 2018 roku pojawiły się wątpliwości, czy numery rejestracyjne to dane osobowe. Sprawa wielokrotnie była rozstrzygana przez sądy, które w większości wyroków wskazywały, że numery rejestracyjne nie są danymi osobowymi. Przeciwne stanowisko zajmuje prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Numer rejestracyjny pojazdu a dane osobowe

Dane osobowe to wszystkie informacje, które dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Przykładem danych osobowych są:

  • imię i nazwisko;
  • miejsce zamieszkania;
  • numer dowodu tożsamości;
  • dane o lokalizacji telefonu komórkowego zgodne z ustawieniami urządzenia;
  • adres IP;
  • dane posiadane przez lekarza lub szpital mogące jednoznacznie wskazać tożsamość konkretnej osoby;
  • adres e-mail.

Jak to wygląda w przypadku numerów rejestracyjnych?

Numery znajdujące się na tablicach rejestracyjnych stanowią znak identyfikacyjny pojazdu. Można z nich odczytać, w jakim mieście, powiecie lub (w przypadku Warszawy) w jakiej dzielnicy zarejestrowany jest pojazd. 

Reklama

Właściciel pojazdu może zamówić indywidualne numery rejestracyjne i samodzielnie określić ich treść. Specjalną numerację mają również pojazdy niektórych służb państwowych, np. policji lub wojska.

Poza standardowymi tablicami rejestracyjnymi wyróżnia się także tablice zabytkowe, dyplomatyczne, tymczasowe, profesjonalne oraz zielone tablice przeznaczone dla pojazdów elektrycznych. 

Numer rejestracyjny a dane osobowe. Różna interpretacja przepisów

Spory dotyczące tej tematyki wielokrotnie były rozstrzygane przed sądami w Polsce. Znaczna większość wyroków wskazywała, że numery rejestracyjne pojazdu nie są danymi osobowymi.

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że nie ma możliwości powiązania numerów rejestracyjnych pojazdu z właścicielem bez nadmiernego wysiłku i kosztów (uzasadnienie wyroku z 28 czerwca 2019 r. - sygn. akt I OSK 2063/17). Ponadto są one umieszczane w widocznym miejscu i odbywa to się za zgodą właściciela. W efekcie stają się one ogólnie dostępne dla bliżej nieokreślonej grupy osób.

Co więcej, z samochodu mogą korzystać osoby trzecie, a nie tylko sam właściciel. To wszystko sprawia, że nie jest łatwo powiązać numer rejestracyjny samochodu z konkretną osobą. 

Dane pojazdów oraz właścicieli zawarte są w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), która nie jest dostępna bez szczególnego uzasadnienia prawnego. Ponadto wiele samochodów użytkowanych jest w leasingu lub wynajmie. W takiej sytuacji właściciel pojazdu to bank lub firma, a nie osoba użytkująca pojazd na warunkach określonych w umowie. 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ma jednak odmienne zdanie i stoi na stanowisku, że numery rejestracyjne pojazdu stanowią dane osobowe. W jego interpretacji są one informacją, na podstawie której możliwe jest zidentyfikowanie w pośredni sposób osoby fizycznej będącej właścicielem pojazdu. 

Czy należy zakrywać numery rejestracyjne fotografowanego pojazdu?

Rozbieżna interpretacja przepisów może być problematyczna w przypadku fotografowania pojazdu. Analiza linii orzeczniczej polskich sądów wskazuje, że numery rejestracyjne pojazdu nie stanowią danych osobowych, więc nie są chronione przez RODO. Na podstawie wielu wyroków sądowych dotyczących tej materii należy uznać, że publikacja fotografii samochodów z niezakrytymi numerami rejestracyjnymi jest zgodna z prawem.

***

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: tablice rejestracyjne

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy