Co oznaczają wszystkie znaki i krzyże przed przejazdem kolejowym

Przejazd kolejowy to miejsce, w którym należy zachować szczególną ostrożność. Warto przypomnieć sobie, co konkretnie oznaczają znaki pojawiające się w jego pobliżu. Niewiedza może zostać ukarana wysokim mandatem.

Prawo o ruchu drogowym bardzo restrykcyjnie podchodzi do kwestii przejazdów kolejowych. Kierowca zbliżający się do przejazdu lub przejeżdżający przez przejazd musi zachować szczególną ostrożność.

Przed wjechaniem na tory jest zobowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz zastosować odpowiednie środki ostrożności, jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona. Dlatego dojeżdżając do przejazdu kolejowego należy się poruszać z prędkością, która umożliwi natychmiastowe zatrzymanie się.

Rodzaje przejazdów kolejowych

Polskie przepisy wyróżniają sześć typów przejazdów kolejowych, ale najczęściej na ruchliwych odcinkach dróg możemy się spotkać z przejazdem strzeżonym z rogatkami blokującymi całą szerokość jezdni i sygnalizacją świetlną.

Reklama

Innym, równie popularnym typem są przejazdy z półrogatkami, które zamykają wyłącznie prawy pas jezdni. Czasem możemy spotkać przejazdy bez zapór, ale z sygnalizacją, a także przejazdy oznaczone tylko znakami drogowymi.

Znaki przed przejazdami kolejowymi - co oznaczają krzyże i słupki?

Przed przejazdami kolejowymi pojawia się charakterystyczny zestaw znaków. Dwa podstawowe to A-9 "przejazd kolejowy z zaporami" oraz A-10 "przejazd kolejowy bez zapór". Do tego często pojawia się jeszcze znak T-7 pokazujący układ torów i drogi.

Znak G-3, czyli krzyż św. Andrzeja z dwiema przecinającymi się belkami stawia się w miejscu, gdzie znajduje się przejazd jednotorowy. Znak G-4 wyposażony w dodatkowe belki u dołu zapowiada przejazd wielotorowy. Oba znaki wyznaczają miejsce zatrzymania się przed przejazdem bez zapór lub półzapór.

Kolejnym rodzajem znaków występujących w okolicy przejazdu kolejowego są słupki wskaźnikowe. Znak G-1 podpowiada jaki dystans dzieli kierowcę od przejazdu. Słupek z trzema krzeskami zwykle znajduje się pod znakiem A-9 lub A-10. Słupek z dwiema kreskami montuje się w 2/3 odległości znaku ostrzegawczego od przejazdu kolejowego. Natomiast znak z jedną kreską dopiero na 1/3 odległości.

Słupki wskaźnikowe na drogach z dopuszczalną prędkością powyżej 60 km/h pojawiają się w następujących odległościach:

 • trzy kreski: 150-300 m,
 • dwie kreski: 100-200 m,
 • jedna kreska: 50-100 m.

Natomiast na drodze z dopuszczalną prędkością do 60 km/h:

 • trzy kreski: 50-100 m,
 • dwie kreski: 35-75 m,
 • jedna kreska: 20-35 m.

W wyjątkowych sytuacjach znak A-9 lub A-10 może być postawiony w bliższej odległości niż przewidują przepisy. W takiej sytuacji pod znakiem ostrzegawczym pojawia się słupek z dwiema kreskami, a słupek z jedną stawia się w miejscu połowy odległości znaku ostrzegawczego.

Przejazd kolejowy - jaki mandat grozi za złamanie przepisów?

Na przejazdach kolejowych często dochodzi do tragicznych wypadków. Dlatego przepisy bardzo surowo karzą za wszystkie występki popełniane w okolicy, gdzie poruszają się pojazdy szynowe.

Od 17 września 2022 r. kierowca może dostać 15 punktów karnych za następujące wykroczenia popełnione na przejeździe kolejowym:

 • naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone;
 • naruszenie wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały;
 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.
 • Natomiast w przypadku poniższych wykroczeń prawo przewiduje stosowanie recydywy. Jeśli kierowca popełni w ciągu dwóch lat to samo wykroczenie, za drugim razem zapłaci podwójną grzywnę:
 • omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu - pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);
 • wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie - pierwszy raz: 2000 zł (przy recydywie - 4000 zł);
 • wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy - pierwszy raz: 2000 zł (przy recydywie - 4000 zł).

   ****

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: przejazd kolejowy | nowy taryfikator mandatów
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama