Znaki informacyjne na drodze. Opis i znaczenie znaków typu D

​Znaki informacyjne stworzone są w celu powiadamiania kierowców o różnych kwestiach, między innymi o tym, jak należy poruszać się po danej drodze i jakie obiekty występują w pobliżu. Umieszczane są nieopodal okoliczności oraz miejsc, o których informują. Nierzadko wraz ze znakiem informacyjnym występuje tabliczka, która pokazuje kierunek lub daje dodatkowe wskazówki - np. miejsce występowania danego obiektu, czy odległość do niego.

Ile jest znaków informacyjnych?

Znaki informacyjne są najliczniejszą grupą znaków drogowych. Występuje ich aż 68 rodzajów. Mimo to wielu kierowców nie do końca zauważa ich obecności na drodze. Stosowanie się do znaków informacyjnych może znacznie ułatwić jazdę i sprawić, że będzie ona zdecydowanie bezpieczniejsza.

Jak wyglądają znaki informacyjne?

Jaki kolor mają znaki informacyjne? To zazwyczaj niebieskie tło, na którym występują białe symbole. Sam znak ma kształt kwadratu lub prostokąta. Wyjątkiem jest znak D-1 - "droga z pierwszeństwem".

Możemy podzielić je na pojedyncze oraz zbiorcze. W tym drugim przypadku na jednym znaku może występować nawet sześć symboli (dwa rzędy po trzy symbole).

Reklama

Znaki informacyjne zapewniają sprawne przemieszczanie się po drogach

Poniżej lista popularnych znaków informacyjnych wraz z ich opisem. Jest dość długa, lecz warto zapoznać się z każdym znakiem, gdyż wiedza ta istotnie zwiększa szansę bezpiecznego i sprawnego przemieszczania się po drogach publicznych.

 • Znak informacyjny D-1. Droga z pierwszeństwem. Zacznijmy od znaku D-1, który jak już wspomnieliśmy, jest wyjątkiem w przypadku wyglądu. Ma on postać rombu z białą obwódką i żółtym środkiem. Funkcjonuje na drodze, na której kierujący ma pierwszeństwo przejazdu. 

  Jego występowania możemy dopatrywać się na początku drogi z pierwszeństwem na obszarze zabudowanym oraz przed każdym skrzyżowaniem, gdzie droga z pierwszeństwem może zmienić kierunek, o czym oczywiście w razie potrzeby powiadomi nas tabliczka.
 • Znak informacyjny D-3. Droga jednokierunkowa. Kolejnym znakiem informacyjnym drogowym, który często możemy dostrzec podczas przemieszczania się po ulicach, jest znak D-3. Posiada klasyczny, kwadratowy kształt z białym symbolem na niebieskim tle. Informuje kierującego pojazdem o wyznaczonym kierunku jazdy. W takim przypadku zawracanie oraz jazda w przeciwnym kierunku jest niedopuszczalna. Co istotne, na drodze jednokierunkowej cofanie jest dozwolone. Pod warunkiem jednak, że nie jest to droga ekspresowa, autostrada oraz nie znajdujemy się na moście, wiadukcie tudzież w tunelu.

  Czasami można spotkać dodatkowe tabliczki pod znakiem D-3, które informują o wyłączeniu pewnej grupy użytkowników z obowiązku jazdy w danym kierunku (np. rowerzystów).

 • Znak informacyjny D-4a. Droga bez przejazdu. Znakiem informacyjnym, który powiadomi nas o tym, że zbliżamy się do drogi bez przejazdu (tzw. ślepej uliczki), jest D-4a. Taka droga nie ma połączenia z innymi, a w pewnym momencie możemy spodziewać się jej końca. Wyjazd z takiej drogi możliwy jest tylko w tym samym miejscu, w którym do niej wjechaliśmy. Najczęściej znaki te można spotkać na osiedlach mieszkaniowych.

 • Znak informacyjny D-5. Pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi. Bardzo ważnym, a często lekceważonym znakiem drogowym informacyjnym jest znak D-5. Dla kierującego jest to komunikat o tym, że znajduje się na odcinku drogi, który ulega zwężeniu i w tym przypadku ma on pierwszeństwo przejazdu. Nie zwalnia to jednak z konieczności zachowania szczególnej ostrożności przy jeździe po takim odcinku drogi, gdyż potencjalnie występuje duże ryzyko zdarzenia drogowego. Znak ten umieszczany jest w odległości 20 metrów przed zwężonym odcinkiem.

 • Znak informacyjny D-6. Przejście dla pieszych. Znak D-6 to informacja dla kierowców o występowaniu przejścia dla pieszych. Dla użytkowników drogi korzystających z siły własnych nóg jest to powiadomienie, że w danym, wyznaczonym miejscu mogą przejść przez drogę.

 • Znak informacyjny D-7. Droga ekspresowa. Znak drogowy informacyjny D-7 uprzedza o tym, że kierujący znajduje się tuż przed drogą ekspresową, na jej początku lub kontynuacji. Dozwolona prędkość w takim obszarze to 120 km/h na drodze dwujezdniowej, do 100 km/h na drodze jednojezdniowej i do 80 km/h w obszarze zabudowanym.

 • Znak informacyjny D-9. Autostrada. Znak drogowy informacyjny D-9 oznacza początek lub kontynuację autostrady. Umieszczone pod znakiem tabliczki mogą wskazywać odległość do początku autostrady albo informować i obowiązku uiszczenia opłaty za przejazd. 

 • Znak informacyjny D-11. Początek pasa ruchu dla autobusów. Istotnym z punktu widzenia miejskich realiów jest znak D-11. Informuje on o rozpoczęciu pasa, który jest przeznaczony dla ruchu autobusów. Tabliczki występujące pod tym znakiem zawiadamiają, kto wykluczony jest z zakazu poruszania się tym pasem (np. taksówki).

 • Znak informacyjny D-35. Przejście podziemne dla pieszych. Ważnym dla pieszych znakiem informacyjnym jest D-35. Informuje on o wyznaczonym miejscu, w którym mogą bezpiecznie przejść przez podziemne przejście, które umieszczone jest pod jezdnią. Przejścia podziemne występują tam, gdzie klasyczne przejście dla pieszych stanowiłoby spore zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego.

 • Znak informacyjny D-40. Strefa zamieszkania. Znak D-40 to informacja o tym, że kierujący wjeżdża do strefy zamieszkania. Obowiązują tu specjalne przepisy ruchu drogowego. Jest to między innymi prędkość do 20 km/h, występujące progi zwalniające oraz pierwszeństwo pieszych przed pojazdami.

 • Znak informacyjny D-52. Strefa ruchu. Ostatnim znakiem informacyjnym, który wymienimy, jest znak D-52. Zawiadamia on kierowcę pojazdu o rozpoczęciu strefy ruchu. To obszar, na którym panują takie same zasady, jak w przypadku drogi publicznej. Znaki drogowe informacyjne - opis i znaczenie

 • Znak informacyjny D-1. Droga z pierwszeństwem
                 
 • Znak informacyjny D-2. Koniec drogi z pierwszeństwem
                         
 • Znak informacyjny D-3. Droga jednokierunkowa     
       
 • Znak informacyjny D-4a. Droga bez przejazdu  
                 
 • Znak informacyjny D-4b. Wjazd na drogę bez przejazdu
                             
 • Znak informacyjny D-5. Pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi

 • Znak informacyjny D-6. Przejście dla pieszych
             
 • Znak informacyjny D-6a. Przejazd dla rowerzystów 
                      
 • Znak informacyjny D-6b. Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów
                
 • Znak informacyjny D-7. Droga ekspresowa
                       
 • Znak informacyjny D-8. Koniec drogi ekspresowej       
                
 • Znak informacyjny D-9. Autostrada 
                   
 • Znak informacyjny D-10. Koniec autostrady   
                    
 • Znak informacyjny D-11. Początek pasa ruchu dla autobusów     
        
 • Znak informacyjny D-12.  Pas ruchu dla autobusów           
            
 • Znak informacyjny D-13. Początek pasa ruchu powolnego
          
 • Znak informacyjny D-14. Koniec pasa ruchu   
                    
 • Znak informacyjny D-15. Przystanek autobusowy   
                       
 • Znak informacyjny D-16. Przystanek trolejbusowy  
                       
 • Znak informacyjny D-17. Przystanek tramwajowy
                          
 • Znak informacyjny D-18. Parking       
                       
 • Znak informacyjny D-18a. Parking - miejsce zastrzeżone  
                            
 • Znak informacyjny D-18b.  Parking zadaszony 
                     
 • Znak informacyjny D-19. Postój taksówek
                           
 • Znak informacyjny D-20. Koniec postoju taksówek
                      
 • Znak informacyjny D-21. Szpital
                 
 • Znak informacyjny D-21a. Policja
                 
 • Znak informacyjny D-22. Punkt opatrunkowy
                    
 • Znak informacyjny D-23. Stacja paliwowa
                           
 • Znak informacyjny D-23a. Stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów
                                                        
 • Znak informacyjny D-24. Telefon 
               
 • Znak informacyjny D-25. Poczta

 • Znak informacyjny D-26. Stacja obsługi technicznej

 • Znak informacyjny D-26a. Wulkanizacja

 • Znak informacyjny D-26b. Myjnia

 • Znak informacyjny D-26c. Toaleta publiczna

 • Znak informacyjny D-26d. Natryski

 • Znak informacyjny D-27. Bufet lub kawiarnia

 • Znak informacyjny D-28. Restauracja

 • Znak informacyjny D-29. Hotel (motel)

 • Znak informacyjny D-30. Obozowisko (kemping)

 • Znak informacyjny D-31. Obozowisko (kemping) wyposażone w podłączenia elektryczne do przyczep

 • Znak informacyjny D-32. Pole biwakowe

 • Znak informacyjny D-33. Schronisko młodzieżowe

 • Znak informacyjny D-34. Punkt informacji turystycznej

 • Znak informacyjny D-34a. Informacja radiowa o ruchu drogowym

 • Znak informacyjny D-35. Przejście podziemne dla pieszych

 • Znak informacyjny D-35a. Schody ruchome w dół

 • Znak informacyjny D-36. Przejście nadziemne dla pieszych

 • Znak informacyjny D-36a. Schody ruchome w górę

 • Znak informacyjny D-37. Tunel

 • Znak informacyjny D-38. Koniec tunelu

 • Znak informacyjny D-39. Dopuszczalne prędkości

 • Znak informacyjny D-40. Strefa zamieszkania

 • Znak informacyjny D-41. Koniec strefy zamieszkania

 • Znak informacyjny D-42. Obszar zabudowany

 • Znak informacyjny D-43. Koniec obszaru zabudowanego

 • Znak informacyjny D-44. Strefa parkowania

 • Znak informacyjny D-45. Koniec strefy parkowania

 • Znak informacyjny D-46. Droga wewnętrzna

 • Znak informacyjny D-47. Koniec drogi wewnętrznej

 • Znak informacyjny D-48. Zmiana pierwszeństwa

 • Znak informacyjny D-49. Pobór opłat

 • Znak informacyjny D-50. Zatoka

 • Znak informacyjny D-51. Automatyczna kontrola prędkości

 • Znak informacyjny D-52. Strefa ruchu

 • Znak informacyjny D-53. Koniec strefy ruchu
INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: znaki drogowe | znaki drogowe pionowe | znaki informacyjne
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy