​Co robić, gdy zabiorą prawo jazdy za punkty?

Jeżdżąc niezgodnie z przepisami, narażamy się na ukaranie mandatem oraz na punkty karne. Po reformie z 2022 roku, która znacznie podniosła kary za wykroczenia, o utratę prawka naprawdę nietrudno. Jak można odzyskać utracone za przekroczenie liczby punktów karnych prawo jazdy?

Jaka jest pula punktów ze względu na doświadczenie za kółkiem?

Staż za kierownicą ma wpływ na maksymalną liczbę punktów, jaką dysponuje kierowca. Inna miara dotyczy kierowców młodych, a inna doświadczonych uczestników ruchu drogowego. Nadrzędnym aktem prawnym jest tutaj ustawa Prawo o Ruchu Drogowym:

Reklama
  • zgodnie z art. 135a ust. 1 pkt 1 lit. h niniejszej ustawy, jeśli uczestnik ruchu posiada prawo jazdy krócej niż 12 miesięcy, wówczas jego maksymalna możliwa do zebrania liczba punktów wynosi 20,  
  • art. 135a ust. 1 pkt 1 lit. g tej samej ustawy mówi, że osoba będąca w posiadaniu prawa jazdy dłużej niż 12 miesięcy, dysponuje maksymalną liczbą punktów karnych w wysokości 24.

Punkty karne przyznane do 16 września 2022 roku "zerowały" się po 12 miesiącach. Od 17 września 2022 roku punkty kasują się dopiero po dwóch latach, licząc od dnia, kiedy opłaciliśmy mandat.

Jakie są konsekwencje prowadzenia samochodu po utracie prawa jazdy za punkty?

Prowadzenie samochodu po utracie prawa jazdy za punkty może prowadzić do bardzo dotkliwych konsekwencji. Jeśli dokument został nam zatrzymany np. na trzy miesiące, to w razie kontroli i stwierdzenia nieważności prawka, czas ten ulegnie wydłużeniu o kolejne 3 miesiące. Dopiero kolejna wpadka w tym okresie oznacza utratę prawa jazdy na stałe. 

Co zrobić, by odzyskać prawo jazdy po utracie za punkty karne?

Bardzo często zdarza się, że dany kierowca po przekroczeniu liczby możliwych do otrzymania punktów chce szybko odzyskać możliwość prowadzenia pojazdu zgodnie z prawem. 

Jeśli kierowca mający uprawnienia krócej niż 12 miesięcy utraci prawo jazdy za punkty, musi powtórnie odbyć kurs oraz przystąpić do państwowego egzaminu teoretycznego i praktycznego. 

Kierowcy o większym stażu są mają łatwiej - muszą zdać egzamin egzamin państwowy. Jeśli go zdadzą, odzyskają dokument. Trzeba będzie tylko złożyć wniosek do właściwego organu (zwykle jest nim starosta) o przywrócenie uprawnień. Będzie trzeba zabrać też ze sobą aktualne zaświadczenie lekarskie o pozytywnym przejściu badań psychologicznych, potwierdzenie dobrego wyniku egzaminu sprawdzającego kwalifikacje i dowód osobisty.

Jeśli jednak kierowcy na egzaminie powinie się noga, to będzie musiał przejść cały na kurs, zanim ponownie będzie mógł przystąpić do egzaminu.

Dodatkowo, jeśli kierowca stracił prawo jazdy, ponieważ prowadził pojazd w stanie po spożyciu alkoholu lub innego środka odurzającego, lub jeśli istnieją uzasadnione podejrzenia co do jego stanu zdrowia, może on zostać skierowany na bardziej szczegółowe badania lekarskie. Dokument może być też wydany na krótszy czas, np. na rok, a nie na "standardowe" 15 lat.

Zmiany w taryfikatorze punktów karnych od 17 września 2022

17 września 2022 r. obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące punktów karnych. Zmienił się m.in. taryfikator punktów karnych, a kary uległyzaostrzeniu. Od 17 września możliwe będzie przyznanie maksymalnie 15 pkt za jedno wykroczenie (do tej pory było to maksymalnie 10 punktów). Nie zmieni się jednak liczba punktów, jakie uzbierać może kierowca z określonym stażem — to wciąż 20 lub 24.

Warto raz jeszcze przypomnieć, że termin obowiązywania zdobytych punktów karnych wydłuży się z obowiązującego obecnie roku, do aż dwóch lat. Okres karencji również będzie mierzony w nieco inny sposób. Do tej pory liczony był on od czasu nałożenia mandatu, czy też od dnia uprawomocnienia się werdyktu w jego sprawie, jeżeli kierowca złożył odwołanie. Od 17 września jest liczony od dnia jego opłacenia.

Kolejna zmiana dotyczyć będzie kursów reedukacyjnych, które umożliwiały zredukowanie 6 punktów. Kursy te zostały zlikwidowane.

***

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: prawo jazdy | punkty karne | nowy taryfikator mandatów
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy