Znaki nakazu z opisem. Jak wyglądają i co oznaczają znaki typu C?

Znaki drogowe występują na naszych ulicach przede wszystkim po to, aby zapewnić bezpieczeństwo oraz usprawniać i ułatwiać ruch. Grupą znaków, do których musi stosować się każdy kierujący pojazdem, są znaki drogowe nakazu. Gdzie występują i jakie jest znaczenie znaków nakazu?

Co oznaczają znaki nakazu?

Znaki nakazu wskazują wymagany sposób poruszania się na skrzyżowaniu lub w poszczególnych miejscach, w których dochodzi do możliwości zmiany kierunku jazdy. Ponadto zaznaczają minimalną prędkość, z którą powinniśmy przemieszczać się po danej drodze, a także nakazują poszczególnym uczestnikom ruchu poruszanie się po drodze dla nich przeznaczonej.

Należy pamiętać, że znak nakazu może zostać odwołany przez skrzyżowanie, specjalny znak odwołujący nakaz na danym odcinku, lub tabliczką informującą o odwołaniu nakazu.

Znaki nakazu umieszczane są w obszarze, w którym kierujący pojazdem musi się do niego od razu zastosować, ponieważ w innym wypadku może stanowić zagrożenie dla płynności ruchu oraz bezpieczeństwa innych użytkowników drogi.

Reklama

Znaki nakazu mają kształt koła i biały symbol na niebieskim tle

Jak wygląda znak nakazu? Cechą charakterystyczną jest to, że posiada on kształt koła oraz biały symbol na niebieskim tle. 

Często występują pod nim także tabliczki uzupełniające, które wyłączają np. pewną grupę użytkowników z obowiązku stosowania się do danego nakazu.

Ile jest znaków nakazu typu C?

Znaków drogowych nakazu jest 21 i oznaczane są symbolem C. Mogą też być łączone (np. C-13 z C-16) Poniżej lista wraz z omówieniem każdego z nich.


 • Znak nakazu C-1. Nakaz jazdy w prawo przed znakiem. Znak C-1 ustanawia, iż kierujący pojazdem musi jechać w prawo przed znakiem. Umieszczany jest zazwyczaj na przedłużeniu osi drogi. Obowiązuje tylko na najbliższym skrzyżowaniu bądź w obszarze, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.

 • Znak nakazu C-2. Nakaz jazdy w prawo za znakiem. Znak drogowy C-2 jest bardzo podobny do poprzednika, z tym, że informuje on o konieczności jazdy w prawo za znakiem, a nie przed nim. Może być umieszczony na osi drogi lub samej jezdni, a ważny jest na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie możliwa jest zmiana kierunku jazdy.

 • Znak nakazu C-3. Nakaz jazdy w lewo przed znakiem. Znak drogowy C-3 analogicznie jak w poprzednich znakach jest informacją dla kierującego o tym, że musi on jechać w lewo przed znakiem.

 • Znak nakazu C-4. Nakaz jazdy w lewo za znakiem. Znak drogowy C-4 wymusza na prowadzącym pojazd jazdę w lewo za znakiem.

 • Znak nakazu C-5. Nakaz jazdy prosto. Znak drogowy C-5 zobowiązuje kierującego do zachowania kierunku jazdy na wprost na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, w którym można dokonać zmiany kierunku poruszania się.

 • Znak nakazu C-6. Nakaz jazdy prosto lub w prawo. Kierujący ujrzawszy znak C-6 dostaje informację o tym, aby jechać prosto lub w prawo na najbliższym skrzyżowaniu, tudzież tam, gdzie pojawia się możliwość zmiany kierunku jazdy.

 • Znak nakazu C-7. Nakaz jazdy prosto lub w lewo. Analogicznie do znaku C-6, znak C-7 informuje kierującego o konieczności jazdy prosto lub w lewo na najbliższym skrzyżowaniu, albo w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.

 • Znak nakazu C-8. Nakaz jazdy w prawo lub w lewo. Znak drogowy C-8 oznacza możliwość jazdy jedynie w prawo lub w lewo na najbliższym skrzyżowaniu, bądź w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku poruszania się.

 • Znak nakazu C-9. Nakaz jazdy z prawej strony znaku. Znak drogowy C-9 zobowiązuje kierującego pojazdem do poruszania się z prawej strony znaku na najbliższym skrzyżowaniu lub tam, gdzie wystąpi możliwość zmiany kierunku jazdy.

 • Znak nakazu C-10. Nakaz jazdy z lewej strony znaku. Znak drogowy C-10 obliguje poruszającego się pojazdem do jazdy z lewej strony znaku na najbliższym skrzyżowaniu tudzież w miejscu, w którym pojawia się możliwość zmiany kierunku jazdy.

 • Znak nakazu C-11. Nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znaku. Znak drogowy C-11 stwarza konieczność jazdy z prawej lub lewej strony znaku na najbliższym skrzyżowaniu, lub tam, gdzie wystąpi możliwość zmiany kierunku poruszania się.

 • Znak nakazu C-12. Ruch okrężny. Znak drogowy C-12 informuje kierowcę o tym, że na najbliższym skrzyżowaniu odbywa się ruch dookoła wyspy lub placu w kierunku, który wskazuje znak. Najczęściej spotyka się znak C-12 połączony ze znakiem A-7, co oznacza pierwszeństwo dla kierującego, który znajduje się na skrzyżowaniu.

 • Znak nakazu C-13. Droga dla rowerów. Znak drogowy C-13 oznacza drogę, która przeznaczona jest dla kierowców jednośladów. Tacy użytkownicy ruchu zobligowani są do poruszania się wyznaczoną drogą.

 • Znak nakazu C-13a. Koniec drogi dla rowerów. C-13a odwołuje poprzedni znak drogowy i oznacza koniec drogi dla rowerów.

 • Znak nakazu C-14. Prędkość minimalna. Znak drogowy C-14 wyznacza prędkość minimalną, z jaką musi poruszać się kierujący pojazdem po określonym obszarze, chyba że warunki ruchu lub pogodowe wymagają inaczej.

 • Znak nakazu C-15. Koniec minimalnej prędkości. Znak drogowy C-15 to zakończenie nakazu utrzymywania minimalnej prędkości.

 • Znak nakazu C-16. Droga dla pieszych. Znak drogowy C-16 określa drogę lub jej część, po której powinni poruszać się piesi.

 • Znak nakazu C-16a. Koniec drogi dla pieszych. C-16a odwołuje znak drogowy C-16.

 • Znak nakazu C-17. Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi. C-17 zobowiązuje kierujących pojazdami przewożącymi materiały niebezpieczne do poruszania się w określonych kierunkach na skrzyżowaniu.

 • Znak nakazu C-18. Nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych. C-18 zobowiązuje kierującego pojazd do używania łańcuchów przeciwpoślizgowych na co najmniej dwóch kołach napędowych. To, jakie pojazdy muszą stosować się do tego znaku, określa tabliczka od T-23a do T-23j.

 • Znak nakazu C-19. Koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych. C-19 oznacza miejsce, w którym znak drogowy C-18 przestaje obowiązywać.
INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: znaki drogowe | znaki nakazu | znaki drogowe pionowe
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy