Profil kierowcy. Co to jest PKK i jak założyć numer?

Każda osoba ubiegająca się o prawo jazdy musi mieć profil kierowcy. Obowiązek uzyskania PKK dotyczy nie tylko osób zdających egzamin po raz pierwszy, lecz także tych chcących rozszerzyć zakres posiadanych dotychczas uprawnień. Profil kandydata na kierowcę muszą również założyć osoby, które straciły uprawnienia i ponownie chcą się o nie ubiegać. Co jest do tego potrzebne i jak założyć numer PKK?

Co to jest profil kandydata na kierowcę?

PKK to elektroniczny dokument, który zawiera dane pozwalające zidentyfikować osobę ubiegającą się o uzyskanie prawa jazdy.

Korzystają z niego urzędy, szkoły jazdy, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego oraz inne instytucje biorące udział w procesie nadawania uprawnień. 

Dzięki profilowi kandydata na kierowcę uzupełnionego o wymagane dokumenty można przeprowadzić procedurę wydania prawa jazdy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Co jest potrzebne do założenia profilu kierowcy?

Założenie PKK to jeden z pierwszych kroków, jakie musi wykonać osoba ubiegająca się o prawo jazdy. Co jest potrzebne do założenia profilu kierowcy?

Reklama

Założenie PKK wymaga wcześniejszej wizyty w ośrodku medycyny pracy, gdzie przeprowadzone zostanie badanie lekarskie przyszłego kierowcy. Jeśli nie wystąpią przeciwwskazania zdrowotne do prowadzenia pojazdów, lekarz orzecznik wystawi zaświadczenie potwierdzające odpowiedni stan zdrowia kandydata. Jego ważność może wynosić od roku do 15 lat. Po upływie wskazanego terminu konieczne jest powtórzenie badania. 

Zaświadczenie lekarskie stanowi obowiązkowy załącznik do wniosku o uzyskanie profilu kandydata na kierowcę. 

Kandydaci na kierowców zawodowych muszą dodatkowo poddać się badaniom psychotechnicznym. Obowiązek ten dotyczy także osób, którym zabrano uprawnienia z powodu przekroczenia 24 punktów karnych, prowadzenia pojazdów po alkoholu lub środkach odurzających.

Takie badanie wykonuje lekarz psycholog specjalista w zakresie psychologii transportu drogowego. Zaświadczenie ważne jest przez 5 lat i po upływie tego terminu badanie należy powtórzyć.

Pozostałe dokumenty potrzebne do założenia profilu kandydata na kierowcę:

  • Wniosek o wydanie prawa jazdy.

  • Aktualne zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm, kolorowe, dobrej jakości i wykonane nie później niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Na zdjęciu musi być widoczna cała głowa kandydata oraz oczy. W przypadku wady wzroku dopuszczalne jest zdjęcie w ciemnych okularach. Należy wtedy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

  • Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych - dotyczy osób, które niebawem skończą 18 lat i chcą szybciej rozpocząć kurs na prawo jazdy.

  • Dokument potwierdzający adres zameldowania.

  • Ksero dotychczasowego prawa jazdy - dotyczy osób, które chcą uzyskać nowe uprawnienia.

Jak założyć PKK i ile to kosztuje?

Skompletowanie wszystkich wymaganych dokumentów pozwala skutecznie założyć profil kandydata na kierowcę. Jak założyć PKK i ile to kosztuje?

Dokumenty należy złożyć w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania kandydata. Może być to starostwo powiatowe, urząd miasta lub - w przypadku Warszawy - urząd dzielnicy. 

Jeśli kandydat składa dokumenty osobiście, uzyskanie profilu kandydata na kierowcę jest bezpłatne. Korzystając z pełnomocnika, konieczne staje się wniesienie opłaty za pełnomocnictwo w kwocie 17 złotych. 

Od 2020 roku możliwe jest założenie profilu kandydata na kierowcę online za pomocą strony internetowej info-car.pl. Dopuszcza się także wysłanie dokumentów pocztą na adres wydziału właściwego urzędu. 

Jeśli wniosek jest kompletny, nadanie numeru profilu kandydata na kierowcę przebiega od razu. W przypadku konieczności sprawdzenia danych przez urząd może trwać to ok. 2 dni. Wyjaśnianie sytuacji kandydata, np. w przypadku przedstawienia negatywnego orzeczenia lekarskiego, trwa do 1 do 2 miesięcy.

Do czego potrzebny jest profil kierowcy?

W 2014 roku wprowadzono nową procedurę dla osób ubiegających się o prawo jazdy. Do czego potrzebny jest profil kierowcy?

Obowiązek ten założenia PKK dotyczy osób, które:

Profil kandydata na kierowcę pozwala także uzyskać nowy blankiet osobom, które zgubiły prawo jazdy lub dane w nim zawarte straciły ważność. Umożliwia to wnioskowanie o nowy dokument online bez konieczności składania wniosku w urzędzie.

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama