Pakiet mobilności a tachograf. Czy 2 lutego ciężarówki zakorkują granice Unii Europejskiej?

W ramach Pakietu mobilności kierowca wykonujący transport międzynarodowy będzie musiał na tachografie oznaczyć każde przekroczenie granicy kraju UE. Nowy obowiązek wchodzi od 2 lutego.

Zbiór nowych przepisów dotyczących transportu drogowego wprowadza sporo zmian w dotychczasowej pracy kierowcy zawodowego jak i firm przewozowych.

Poza nowymi regulacjami dotyczącymi rozliczania pracy kierowców ciężarówek jeżdżących "na międzynarodówce", pakiet mobilności wymusza także obowiązek każdorazowego rejestrowania przekroczenia granicy poszczególnych krajów Unii Europejskiej.

Zatem od 2 lutego 2022 roku prowadzący każdą "solówkę", "tandem" czy ciągnik z naczepą będzie musiał zatrzymać się w najbliższym możliwym miejscu po przekroczeniu granicy państwa członkowskiego i odnotować na tachografie ten fakt.

Reklama

Czy spowoduje to zatory drogowe i korki na przygranicznych parkingach? Jest to możliwe. Podobnie jak to, że kierowcy będą zatrzymywać się także na poboczu lub w innych nieodpowiednich miejscach, aby wprowadzić symbol danego kraju do "tacho".

Jeżeli kierowca nie wpisze do urządzenia rejestrującego jego aktywność symbolu danego kraju, naraża siebie i swojego pracodawcę na grzywnę. W przypadku takich powtarzających się przewinień może skończyć się utratą tzw. dobrej reputacji przewoźnika i w skrajnych przypadkach cofnięciem licencji wspólnotowej. 

Jeżeli jednak przekroczenie granicy odbył się na promie lub w pociągu, kierowca musi wprowadzić symbol państwa na tachografie w porcie docelowym lub na stacji kolejowej.

Wprowadzony obowiązek rejestracji przekroczenia granic ma ułatwić m.in. kontrolę przepisów związanych z delegowaniem oraz ilość zrealizowanych operacji kabotażowych.

Oczywiście są na rynku już dostępne tzw. inteligentne tachografy 2.0, które automatycznie oznaczają przekroczenie granicy przez pojazd - w takim przypadku kierowca nie musi już zatrzymywać się, ani wprowadzać dodatkowych danych w tachografu.

Definitywny koniec z tarczkami. Od 2025 roku tylko tachograf 2.0

Wspomniane powyżej zmiany wprowadzane w ramach pakietu mobilności zmiany, to tylko część obowiązków, jakie czekają kierowców zawodowych i ich przewoźników:

  •  od 21 sierpnia 2023 roku współpracujące z lokalizacją GPS tachografy II generacji pojawią się obowiązkowo w każdym nowym pojeździe wymagającym "tacho" na trasach międzynarodowych,
  •  do 31 grudnia 2024 przewoźnicy prowadzący transport międzynarodowy muszą wymienić w swoich pojazdach tachografy analogowe i cyfrowe na tachografy 2.0,

  •  do 21 sierpnia 2025 roku tachografy 2.0 zastąpią inteligentne tachografy I generacji,

  • do 1 lipca 2026 roku tachografy 2.0 będą wymagane w transporcie międzynarodowym pojazdami (lub zestawami pojazdów) z dopuszczalną masą całkowitą do 2,5 do 3,5 tony.

***

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: ciężarówki | pakiet mobilności | tachograf
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy